marike

Bestuurder (fulltime) Huize Rosa Nijmegen

Organisatie

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa biedt verpleging, verzorging en begeleiding (PG, somatiek en thuiszorg) aan ouderen in het zorgcentrum aan de Rosa de Limastraat en in de nabij gelegen appartementen-gebouwen Catharinahof, Tristan & Isolde en in de wijken Hees en Heseveld. Er wordt gevarieerde zorg geboden, afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënten. De cliënten kunnen bij Huize Rosa terecht voor zorg met verblijf, maar ook voor zorg thuis en zorgbemiddeling.
Huize Rosa streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en wonen om bij te dragen aan een zinvol en prettig leven voor ouderen. De geschiedenis van Huize Rosa is nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, die ook de oprichters van Huize Rosa zijn. Nog altijd wonen religieuzen in Huize Rosa. Sinds 1999 wonen er ook ouderen uit de wijk en ouderen die op de een of andere manier verbonden zijn met Nijmegen; zij vormen inmiddels de grootste groep.
Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren in een unieke, persoonlijke relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit. Ze streeft naar een woon-werkgemeenschap van niet al te grote schaal. Betrokkenheid en medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis van de omgang met elkaar. In Huize Rosa is veel ruimte voor bezinning, rust en viering. In de accommodatie, de activiteiten en de sfeer in huis zijn de goede tradities uit het verleden terug te vinden. Huize Rosa kent drie kernwaarden: Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Het oude Huize Rosa gebouw is in 2015 vervangen door nieuwbouw. Stichting Zorgcentrum Huize Rosa huurt deze nieuwbouw van woningcorporatie Woonwaarts.
Huize Rosa is een kleinschalige organisatie waar ruim 200 medewerkers werkzaam en 70 vrijwilligers actief zijn. De omzet bedraagt + € 9,5 miljoen. Uiteraard heeft ook Huize Rosa te maken met alle uitdagingen waar de sector voor staat: toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, toegenomen regeldruk etc.. Uit recent uitgevoerd onderzoek is gebleken dat Huize Rosa zelfstandig kan blijven voortbestaan. Er is een strategisch plan geschreven waarin de visie voor 2020-2025 is uitgewerkt. Dit plan vormt de leidraad voor de toekomst. Na de zomer gaat de huidige bestuurder van Huize Rosa met pensioen en we zoeken nu een goede kandidaat bestuurder die Huize Rosa ook in de toekomst deze bijzondere plek laat innemen.

De Functie

Uiteraard is de bestuurder verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Je stuurt direct de 4 MT-leden (manager zorg, manager P&O, manager facilitair en de tijdelijk aangestelde manager thuiszorg) en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zorgbemiddeling, activiteitenbegeleiding, financiën, beleid en kwaliteit en de vrijwilligerscoördinator aan. De controllersfunctie is uitbesteed.
Je realiseert kwalitatief goede zorgdienstverlening en een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
In deze uitdagende tijd moet de nieuwe bestuurder ervoor zorgdragen dat Huize Rosa een zelfstandige intramurale zorgorganisatie blijft die een stevige positie in de wijk heeft en waar cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich welkom en thuis voelen. Om dit doel te bereiken is de bestuurder samen met het MT verantwoordelijk voor de realisatie van deze uitdagingen:
Door de toenemende zorgzwaarte en door omzetting naar complete verpleeghuiszorg in de woontoren is de eerste prioriteit het versterken van kwaliteit van zorg en welzijn. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden is het nodig dat de kennis van medewerkers wordt verhoogd, innovatieve technologie en hulpmiddelen worden ingezet, de eigen verantwoordelijkheid voor het werk toeneemt en de inzet van personeel wordt geoptimaliseerd.
Vergroten van het zelforganiserend vermogen: de nieuwe bestuurder speelt een rol in de beweging binnen Huize Rosa om zaken meer te delegeren, om meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag neer te leggen. Creëer een aanspreekcultuur waarin fouten mogen worden gemaakt en zorgondernemerschap getoond mag worden. Zelforganisatie speelt hier een belangrijke rol in.
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Huize Rosa een grote uitdaging. Om die het hoofd te kunnen bieden is een HRM visie met bijbehorend beleid en instrumentarium dat een unieke propositie biedt aan (toekomstige) medewerkers noodzakelijk. Ontwikkel een HRM visie die de randvoorwaarden creëert waarbinnen de oprechte betrokkenheid bij de cliënt en medewerker zichtbaar blijft. Thema’s zijn marktconforme arbeidsvoorwaarden, ruimte voor medewerkers, verzuim, opleiden en ontwikkelen, e-learning, behoud van personeel, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Dit alles om te realiseren dat de cliënt de best mogelijke zorg krijgt.
Opschuiven in de keten: het is wenselijk om het pakket aan producten en diensten passend te maken voor de toekomst waarbij de nadruk op bv. VPT/MPT of PGB kan liggen. Om dit te realiseren moet een business case voor thuiszorg in de buurt worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Herladen van de identiteit: met respect voor de historie en herkomst van de organisatie moeten de visie en kernwaarden opnieuw vormgegeven worden. De belangrijke kernwaarden zijn naastenliefde, jezelf mogen zijn, zorgzaamheid, aandacht voor het individu, warmte en reflectie.
Samenwerking met derden verstevigen: Huize Rosa maakt samen met LuciVer, Oud Burgeren Gasthuis en Malderburch Centrum voor Welzijn en Zorg onderdeel uit van het lerend netwerk. Deze samenwerking kan verder worden uitgebouwd en verstevigd. Thema’s waaraan gedacht wordt zijn de expertise op het gebied van FWG, vertalen van externe regelingen naar intern beleid, poolen van staf, delen van specialisaties in de zorg en gezamenlijke inkoop.
De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht en is de gesprekspartner voor de OR en de Cliëntenraad.

Het Profiel

Dit is een mooie kans voor een beginnende bestuurder. We zoeken kandidaten met academisch werk- en denkniveau. Je moet minimaal 5 jaar integrale management verantwoordelijkheid hebben gedragen in de (bij voorkeur intramurale) zorg en de ambitie, potentie, stevigte en senioriteit hebben om deze unieke organisatie aan te sturen. Je hebt een groot hart voor de zorg en je kunt intrinsiek aansluiten bij de identiteit van Huize Rosa. Je voelt je prettig in een omgeving waar barmhartigheid relevant is. Je bent een benaderbare, zichtbare en toegankelijke bestuurder die echt de verbinding maakt met cliënten en medewerkers. Je kunt schakelen tussen de menselijke maat en zakelijkheid. Je voelt een warme betrokkenheid bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers in de organisatie.
Je hebt een moderne visie op de zorg en houdt van nieuwe ontwikkelingen. Je hebt stevige affiniteit met bedrijfsvoering (specifiek financiën en HRM) en ervaring met het onderhandelen met het zorgkantoor. Je kunt je conformeren aan de strategische koers die is bepaald. Je hebt ervaring met het leiden van organisatieveranderingen en je bent in staat om Huize Rosa te coachen naar zelforganisatie. Je verhoudt je soepel tot de OR en de Cliëntenraad en je communiceert duidelijk en met compassie. Je schakelt heel makkelijk op alle niveaus. Je bent zowel in- als extern gericht op het bevorderen van samenwerking.
Leiderschap is essentieel in deze rol: je biedt richting, stelt op overtuigende wijze heldere kaders en geeft daarbinnen alle ruimte voor ontwikkeling. Je spreekt verwachtingen uit en mensen mogen leren van de fouten die gemaakt worden. Je delegeert en spreekt mensen met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheden. Je benut de kracht van de medewerkers en geeft ze vertrouwen. Je maakt lastige zaken bespreekbaar en nodigt anderen uit om dat ook te doen.
Je herkent jezelf tenslotte in deze competenties:

  • Analytisch inzicht
  • Verbindend vermogen
  • Daadkrachtig
  • Netwerker
  • Ambassadeur
  • Besluitvaardig
  • Resultaatgericht
  • Ondernemend

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse II. Je krijgt een jaarcontract aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast contract. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 23 maart 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 30 maart en 6 april gehouden. De gespreksrondes bij Huize Rosa vinden plaats op 4 en 6 mei. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 14 mei. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt nog gepland. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk