francine

Bestuurder MEEr-groep Fulltime Regio Amsterdam en Regio Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De MEEr-groep wil meedoen mogelijk maken voor kwetsbare mensen en dan vooral mensen met een beperking. MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden. De MEEr-groep ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De ondersteuning is gericht op participeren in de samenleving. In de dienstverlening van de MEEr-groep staat de vraag en behoefte van de cliënt centraal. De MEEr-groep is onafhankelijk, handelt vanuit het belang van de cliënt, richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van het zelfstandig functioneren van de cliënt. Voor het helpen beantwoorden van de vragen van de cliënt werkt de MEEr-groep binnen de keten van zorg- en dienstverlening samen met andere organisaties. De MEEr-groep signaleert daarbij knelpunten in deelname aan de samenleving en het verkrijgen van de benodigde zorg en maakt deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntorganisaties en de lokale en landelijke overheid. Gezamenlijk werken ze aan oplossingen om participatie voor mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

De MEEr-groep is ontstaan uit een fusie en bestaat uit 3 werkmaatschappijen: MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Mantelzorg en Meer. MEE Amstel en Zaan heeft haar werkgebied in de stadsregio Amsterdam, MEE Utrecht, Gooi & Vecht in de regio Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek. Mantelzorg en Meer is actief in de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden. Bij de MEEr-groep zijn ruim 330 medewerkers werkzaam, 185 vrijwilligers en 35 ervaringsdeskundigen actief en de omzet bedraagt + € 19 miljoen. Een groot gedeelte van de inkomsten komt via contracten met gemeenten en een deel via zorgkantoren. Het is aan deze opdrachtgevers - in het kader van de Wmo en WLZ - om te besluiten of zij de werkmaatschappijen van de MEEr-groep blijven inhuren om haar deskundigheid of dat zij het begeleiden van de burger met een beperking op een andere manier gaan organiseren. Een belangrijke conclusie is dat de MEEr-groep optimale kwaliteit moet leveren tegen een goede prijs, zodat gemeenten en zorgkantoren niet om de MEEr-groep als aanbieder van diverse diensten voor mensen (met een beperking) heen kunnen. Dit betekent dat de MEEr-groep zich helder en stevig moet profileren en positioneren en zich continu moet beraden op haar propositie. Om alle actuele en toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is recent een reorganisatie doorgevoerd.

De organisatie wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Het MT van de MEEr-groep wordt gevormd door zes regiomanagers, een manager nieuwe diensten, een manager bedrijfsvoering en een manager HR. De MEEr-groep heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad en is lid van MEE NL (de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE organisaties). De huidige bestuurder van de MEEr-groep verlaat de organisatie in het voorjaar van 2022 en daarom is deze vacature ontstaan.

De Functie

De nieuwe bestuurder van de MEEr-groep is de komende jaren verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een strategische toekomstvisie. Je stippelt een koers uit die duidelijk maakt waar de organisatie voor staat, zowel in- als extern. Daarbij maak je keuzes en breng je focus aan. Een aantal thema’s is relevant voor het bepalen van de nieuwe koers en visie op:
a) Positionering en Innovatie
b) Organisatie en Leiderschap

Ad a)

 • Een heldere positionering bij gemeenten en samenwerkingspartners.
 • De vergroting van de impact, zichtbaarheid, vindbaarheid en het bereik van de organisatie.
 • Innovaties hoger op de agenda zetten en daarbij de verbinding zoeken met andere organisaties in het sociaal domein.
 • De ontwikkeling van aanvullende dienstverlening die past bij het profiel van de MEEr-groep.
 • De groei van de omzet en het genereren van meer diverse geldstromen.
 • Verdere digitalisering van de hulpverlening en inzet van data-analyse.
 • Stevige profilering binnen MEE NL

Ad b)

 • De besturingsfilosofie en de organisatie inrichting: welke vormen passen bij een organisatie in transitie?
 • Leiderschap dat aansluit bij deze veranderende tijden; je stuurt op resultaten, geeft alle ruimte die nodig is en creëert een open leerklimaat.
 • De begeleiding van het organisatieontwikkelingsproces.
 • De verdere postfusie integratie van de diverse onderdelen van de organisatie.
 • Het behoud van de financiële stabiliteit.
 • De verdere uitbouw van de positie van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Je bent de gesprekspartner voor de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Je informeert hen tijdig en neemt hen mee in de gedachten- en planvorming voor de toekomst. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

We lezen graag waarom jij persoonlijk affiniteit hebt met de doelgroep van de MEEr-groep. Je wordt gedreven door het motto “we doen er allemaal toe”. Thema’s als inclusie en preventie raken je en je gaat uit van gelijkwaardigheid. Je gelooft in de waarden van de MEEr-groep en je leeft die voor. Je bent een warme, benaderbare en inspirerende leider die keuzes maakt, zich op inhoud profileert en echt ergens voor staat. Je vertrouwt op de expertise van de ander en stimuleert de ontwikkeling van professionals. Je geeft feedback en bent reflectief. Je staat open voor ideeën en bent transparant in je communicatie. Je bent vernieuwend en innovatief. Je bent in staat om in- en extern draagvlak te creëren.

Je hebt bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding en in ieder geval academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over strategisch inzicht, bent analytisch en hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een strategische visie. Je hebt goed zicht op landelijke ontwikkelingen; je legt verbanden, snapt wat de consequenties voor de cliënt zijn en zorgt dat het geheel congruent is. Je maakt keuzes, voert de gevolgen door en licht die helder toe. Je doet wat je afspreekt en je zorgt voor borging.
Je bent robuust vanuit de inhoud, niet vanuit ego. Aan bestuurlijke tafels vertegenwoordig je de toegevoegde waarde van de organisatie. Je bent in staat om je te conformeren aan de ingeslagen weg als het gaat om de gevolgen van de reorganisatie; je neemt medezeggenschap serieus en bent zichtbaar voor de medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Qua achtergrond zoeken we iemand die minimaal 5 jaar als manager integraal verantwoordelijk was, daarbij het middenkader aanstuurde, dicht tegen de Raad van Bestuur aan zat en nu de stap naar eindverantwoordelijkheid wil maken; of iemand die nu directeur of bestuurder is van een kleinere organisatie en de ambitie heeft om een grotere organisatie te leiden. Je hebt ervaring opgedaan in het publieke domein, je hebt kennis van de WMO en gemeentelijke financieringsstromen sinds de decentralisaties. Je hebt meerdere organisatieveranderingen geleid en hebt aantoonbaar nieuwe innovaties of dienstverlening gerealiseerd. Je bent procesmatig sterk.

Je herkent je in deze competenties:
Verbindend vermogen
Sociaal ondernemerschap
Stakeholdermanagement
Netwerkvaardigheid
Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Bestuurlijk inzicht
Realisatiekracht
Besluitvaardig

Kortom, iemand die sterke ambities heeft om zich te ontwikkelen en die deze uitdaging aan wil gaan. 

Aanbod en procedure

De MEEr-groep volgt de WNT. Dat bezoldiging bedraagt maximaal € 141.000,= bruto per jaar. Je krijgt een contract van 4 jaar aangeboden. Je CV met motivatie zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 14 december 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 20 december gehouden. De gespreksrondes bij de MEEr-groep vinden plaats in januari en een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. 


Deel deze pagina in uw netwerk