sophie watze ingrid paul
  • Bestuurssecretaris (28 uur) Catharina, thuis op Voorne, standplaats Rockanje

Bestuurssecretaris (28 uur) Catharina, thuis op Voorne, standplaats Rockanje

Organisatie

Catharina, thuis op Voorne is een zorg- en welzijnsorganisatie van middelgrote omvang met haar wortels in Brielle. De historie van Catharina gaat terug tot 1293, toen het Catharina Gasthuis in Brielle werd gesticht. Catharina biedt op meerdere locaties een samenhangend assortiment van zorg- en welzijnsproducten, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van senioren in de gemeenten Oostvoorne, Rockanje, Brielle en binnenkort ook in Hellevoetsluis. Catharina doet dit met een kwalitatief aansprekend - en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Dit verblijf kan kortdurend of langdurend zijn. Circa 300 medewerkers hechten aan het werken met de menselijke maat en korte lijnen. Binnen Catharina werkt men kleinschalig, is men flexibel en maatschappelijk verbonden. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers rechtstreeks verbonden aan Catharina of zetten zich vanuit een regionale vrijwilligersorganisatie in voor de cliënten van Catharina.
Catharina, thuis op Voorne richt zich op inhoudelijke vernieuwing van de zorg en verdere professionalisering van de verpleeghuiszorg. Ook heeft Catharina de ambitie om te groeien. Om dit te realiseren, is heel recent een nieuwe locatie geopend in Brielle met 45 senioren appartementen en 28 PG plaatsen en daarnaast wordt het Catharina Gasthuis gerenoveerd. Op één van de locaties zijn leefcirkels ingericht om een betere omgeving voor bewoners met dementie te realiseren. In Hellevoetsluis wordt in ieder geval één nieuwe locatie gebouwd. Het doel hierbij is, om het aantal verpleeghuisplekken uit te breiden en een omzetgroei van € 17 miljoen naar € 25 miljoen op jaarbasis te realiseren. Uiteraard spelen ook voor Catharina de problemen op de arbeidsmarkt een rol. Catharina ziet mogelijkheden op het gebied van zorgvernieuwing, -innovatie en eHealth.
De missie, visie en ambitie van Catharina zijn herijkt. Hierbij zijn een nieuwe toekomstbestendige besturingsfilosofie en organiseerprincipes beschreven. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan professionalisering, optimalisering van processen en efficiënt en effectief werken. Dit is onderdeel van het Kwaliteitsprogramma dat wordt uitgevoerd in de jaren 2020-2022. De cliënt en zijn/haar naasten staan te allen tijde centraal binnen de zorg- en dienstverlening en daarmee binnen de hele organisatie.
Hierbij werkt Catharina methodisch volgens Prezo, waarin systematisch en planmatig wordt gewerkt aan kwaliteit op basis van de PDCA-methodiek. Door deze verandering, de groei van de organisatie en de te verwachten groei in de nabije toekomst, heeft Catharina ervoor gekozen om de functie van bestuurssecretaris een andere inhoud te geven en om een nieuwe bestuurssecretaris te werven.

De Functie

Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de bestuurder op het gebied van strategische beleidsontwikkeling en -uitvoering. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het projectmanagement en de uitvoering van het Kwaliteitsprogramma Catharina 2020-2022. Bij afwezigheid van de bestuurder ben je de vervanger in externe netwerken (bijvoorbeeld bij huisartsengroepen, ziekenhuizen e.d.). Tevens ben je sparringpartner voor de bestuurder en de Raad van Toezicht bij in- en externe beleidsmatige - en juridische vraagstukken en ontwikkelingen op strategisch - en tactisch niveau. Je doet dit op zodanige wijze, dat de bestuurder en de Raad van Toezicht zich adequaat ondersteund voelen bij hun taken. Je bevordert de continuïteit, transparantie en kwaliteit van het bestuur en beleid met inachtneming van compliance en governance. Je onderhoudt de contacten met interne partijen (bestuurder, managers Zorg & Welzijn, manager Bedrijfsvoering, MT, collega’s Service Bureau, teamleden, behandelaren en overige functionarissen verbonden met de organisatie, zoals de CCR, de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersoon) en externe partijen zoals netwerkpartners, gemeenten, IGJ en het zorgkantoor. Je zorgt dat afspraken die worden gemaakt, goed worden opgevolgd en belegd zijn bij de juiste partijen.
Als bestuurssecretaris ben je de spin in het web en heb je een ontwikkelopdracht. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot het samenstellen van een (klein) team professionals. Je houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt strategische overleggen voor en je schrijft strategische beleidsvoorstellen. Je houdt alle in- en externe processen scherp en houdt de inhoudelijke focus in de gaten. Je helpt de bestuurder, de Raad van Toezicht en de MT leden om prioriteiten te stellen, te begrenzen en zaken goed te delegeren. Je bewaakt de uitvoering van de besluiten van het MT en de Raad van Toezicht en levert een actieve bijdrage aan de samenwerking tussen de bestuurder en Raad van Toezicht. Op die manier ben je complementair aan de bestuurder, Raad van Toezicht en de managers.
Het aantrekkelijke van deze rol is, dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de bestuurder, je op de hoogte bent van alle strategische ontwikkelingen in de organisatie en samen met het MT hier een bijdrage aan kunt leveren.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde WO opleiding en je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als strategisch adviseur of bestuurssecretaris binnen een organisatie in het sociaal domein of de (ouderen)zorg. Daarnaast heb je leidinggevende ervaring bij voorkeur op het gebied van programma management. Je hebt strategisch inzicht, bent analytisch, conceptueel sterk en een goede schrijver. Je kunt de visie en strategie vertalen naar zowel tactisch - als operationeel niveau. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je hebt een brede interesse en je bent nieuwsgierig. Je bezit het talent en de ambitie om je te verdiepen in diverse thema’s. Je bent gericht op samenwerking en in staat om je kennis over te dragen alsook om soepel te opereren op elk niveau in de organisatie. Je bent organisatorisch sterk,  kan zaken afhechten en borgen. Je vindt het prettig om vanuit een ondersteunende rol je bijdrage te leveren. Daarnaast kun je de relevante ontwikkelingen makkelijk vertalen naar toepasbaar beleid. Kwaliteitsdenken zit in je genen en bij voorkeur heb je juridische kennis opgedaan in je studie of eerdere functies. Ervaring met medezeggenschap is een pre.
Verder herken je jezelf in de volgende competenties:

  • Veranderkundig
  • Kennis van governance en politiekvaardig
  • Organisatiesensitief
  • Project- en procesmatig werken
  • Toegankelijk
  • Overbrengen en overtuigen

De schaalgrootte van Catharina en daarmee ook de breedte van je functie vind je aantrekkelijk. Je bent flexibel en met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je bent positief kritisch ingesteld en schuwt de confrontatie niet.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 70 van de CAO VVT en het salaris bedraagt maximaal € 6.740,10 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%. Verder is er een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot 20 januari 2020 op de functie reageren via onze website. 
De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 1 februari. De 1e gespreksronde bij Catharina, thuis op Voorne vindt plaats in de week van 11 februari, Een (case-) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch via 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk