karin

Coördinator (32 uur) Eigen Plan - Groot-Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Eigen Plan is de naam waarmee Stichting Sterker Samen zich profileert. De Stichting bestaat 9 jaar en heeft een belangrijke positie verworven. Eigen Plan helpt o.a. bij situaties zoals een scheiding, veilig opgroeien, armoede & schulden, ziekte of beperking, jongeren, detentie, cliëntondersteuning en wonen. Eigen Plan ondersteunt hierbij vanuit een onafhankelijke positie zowel de burger als de betrokken hulpverlening (Familiegroepsplan) waarbij informele steun en de eigen kring geactiveerd wordt om medeburgers te ondersteunen.

Eigen Plan realiseert een gedragen plan waarin mensen samen met hun netwerk formuleren wat zij willen bereiken voor zichzelf of hun gezin voor de situatie waarin zij zich bevinden. Regie bij mensen zelf, ter voorkoming van geïndiceerde hulp of om juiste hulp die gewenst wordt toe te voegen.
Als onafhankelijke organisatie leggen ze het accent op samenwerking en verbinding tussen mensen zelf, hun netwerk en met de beroepskrachten, zodat elk Eigen Plan een co-creatie is van de eigen kring én de professional. Dit vraagt een voortdurend proces van overleggen, inspireren, coachen, evalueren en steeds opnieuw maatwerk leveren. Maar bovenal blijven bewaken dat de plannen gedragen worden door de mensen zélf en dat ze daadwerkelijk oplossingen en perspectief bieden.
Voor meer informatie www.eigen-plan.nl.
 
Eigen Plan werkt met coaches die als freelancer werken. Zij faciliteren het proces om tot een plan, een volgende stap te komen. Op dit moment zijn er 110 coaches werkzaam bij Eigen Plan met veel variatie in achtergrond, ervaring en een coördinatieteam. Diversiteit in onze organisatie vinden ze belangrijk. Voor dit team zijn wij op zoek naar coördinator die aanvragen ontvangt en de coaches begeleidt, de kwaliteit bewaakt en de verbinding aangaat met samenwerkingspartners zoals gemeenten, jeugd- en wijkteams, jeugdbeschermingsorganisaties, Veilig Thuis etc.
 
De Gemeenten in Groot-Amsterdam zijn de financiers. Eigen Plan heeft op dit moment nog een bestuur met een directeur. 

De Functie

Als coördinator maak je deel uit van het coördinatieteam (4 personen), samen ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening die Eigen Plan levert. Vanuit de stichting is het belangrijk om in te springen op de ontwikkelingen en dit vraagt om ondernemerschap, flexibiliteit en creativiteit. De lijntjes met de gemeenten en de andere partners zijn kort. Er wordt frequent met elkaar afgestemd over de opdracht en waar we staan.
Hier maak je je sterk voor:

 • Je vindt regie bij mensen zelf belangrijk en wil daarin oplossingsgericht, onafhankelijk een bijdrage leveren.
 • Je begeleidt Eigen Plan coaches bij de uitvoering van de trajecten, zowel inhoudelijk als administratief. Je geeft ze de ruimte om binnen de kaders hun eigen expertise en ervaringsdeskundigheid op de juiste manier in te zetten.
 • Je ondersteunt Eigen Plan coaches in de verdere professionalisering om de (vaak complexe) vraagstukken met behulp van de lokale omgeving op te lossen en hier vernieuwende werkwijzen op te ontwikkelen.
 • Je sluit aan bij teams van professionals om zo ook hun deskundigheid te vergroten waar het gaat om het betrekken van het netwerk.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratie en registratie, zodat budgetten worden bewaakt, resultaten inzichtelijk zijn en de verantwoording naar de financiers helder is. 
 • Je initieert nieuwe samenwerkingsverbanden en stimuleert nieuwe projecten.
 • Extern onderhoud je de relaties met gemeentes en met samenwerkingspartners en signaleer je waar mogelijkheden liggen.
 • Je werkt grotendeels vanuit huis.
 • Je neemt positie richting de verschillende partijen die je tegenkomt in het veld.

Kortom, als je hart uitgaat naar het stimuleren van mensen om er zelf en samen uit te komen en een duurzaam plan te maken, dan zit je hier goed op je plek. Je legt verantwoording af aan de directeur Stichting Sterker Samen.

Het Profiel

Je bent een netwerker pur sang en een inhoudelijk bevlogen persoon. Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met management en/of coördinerende ervaring. Je hebt kennis van het sociaal domein en jeugdzorg en hecht grote waarde aan een maatschappij waar inclusie vanzelfsprekend is. Je ziet kansen en bewaakt de financiën. Je inspireert om vooruit te kijken en initieert samenwerkingsverbanden. Hierbij gebruik je een creatieve blik. Je zoekt de gemeenschappelijke belangen in het veld, bent zichtbaar, zowel extern als intern. Tussen extern en intern weet je de verbanden te leggen en faciliteer je coaches om contacten in het netwerk aan te gaan. Coaches begeleid je om hun talenten nog meer te benutten en uit te bouwen. Je bent kleurrijk en gedijt goed in de veelzijdig- en veelkleurigheid van onze samenleving. Je hebt kennis van contextueel werken en kan sturen op zelfsturing en je herkent jezelf in het onderstaande:

 • Verbindend
 • Daadkrachtig
 • Werkt vanuit vertrouwen
 • Goed in plannen en organiseren
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Mondeling en schriftelijk zeer vaardig

Aanbod en procedure

De aantrekkelijke en zelfstandige functie binnen een leuk team kunnen we bieden met een maximaal salaris van € 5.500,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering afhankelijk van het resultaat.
Je kunt t/m 26 maart 2023 op de functie reageren (bij voorkeur middels Word documenten) via onze website. De online intakegesprekken bij Bosman & Vos starten in de week van 27 maart. De selectie- en adviesgesprekken bij Eigen Plan vinden plaats in de week van 17 april. Een referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure en je moet in het bezit zijn van een recente VOG. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06-28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk