Directeur (28-32 uur) PlusZorg Gouda

Sluitingstermijn

Organisatie

PlusZorg is onderdeel van de Fundis-organisatie. Het statutair bestuur van de vennootschap bestaat uit Stichting Fundis (de enig aandeelhouder, die wordt vertegenwoordigd door Fundis Holding) en een natuurlijk persoon, de operationeel bestuurder in de persoon van de directeur van PlusZorg. Het bedrijf levert op hoofdlijnen drie soorten diensten, met als belangrijk kenmerk dat die zorg “excellent” is en als zodanig ook door cliënten wordt ervaren en altijd thuis wordt geboden:
1.    Palliatieve zorg
2.    Begeleiding bij (beginnende) dementie
3.    12–24 uurs zorg wanneer er continu zorg, verpleging of begeleiding nodig is.

De zorgverlening vindt plaats door ongeveer 60 medewerkers die in dienst zijn van PlusZorg, 50/50 verdeeld over de productgroepen Begeleiding (BEGL) en Palliatief (PAL). Daarnaast zijn er ca. 80 zzp’ers gecontracteerd. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van een aantal bemiddelingsbureaus. Het managementteam bestaat uit tien personen (inclusief de directeur): 2 medewerkers Stafbureau (financieel en beleid), 3 accountmanagers begeleiding (BEGL), 2 accountmanagers palliatieve zorg (PAL) en 2 planners palliatieve zorg. Voor 2022 heeft PlusZorg een omzet van ca € 4 miljoen begroot. PlusZorg is ambitieus. Vanwege het vertrek van de huidige directeur naar een andere onderneming binnen Fundis gaan wij op zoek naar een directeur met passie voor zorg en die op creatieve en ondernemende wijze naar de toekomst van de zorg kijkt.

De Functie

De directeur is statutair directeur/bestuurder en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van PlusZorg. De directeur draagt hiermee bij aan het organisatiebelang van de Fundis-organisatie en maakt daarom ook deel uit van de Groepsraad van Fundis. Praktisch treedt de directeur PlusZorg als zelfstandig directeur-bestuurder op en voorziet de aandeelhouder tijdig van alle informatie, gevraagd en ongevraagd, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de aandeelhouder en hem in staat te stelt tijdig de juiste vragen te stellen, te sparren of bij te sturen.

De nieuwe directeur staat voor enkele uitdagende opdrachten:

 • Niet alle soorten dienstverlening zijn op dit moment winstgevend. De opdracht is die dienstverlening winstgevend te maken en de andere dienstverlening verder uit te bouwen . Er zijn veel kansen in de markt, die met voldoende visie en ondernemerschap kunnen worden gerealiseerd.
 • Het blijven (door)ontwikkelen en vormgeven van vernieuwing en organiseren van de dienstverlening, in samenwerking met lokale partners. Synergie aanbrengen tussen PlusZorg en ketenpartners. De samenwerking bevorderen in een complexe bestuurlijke context en dat in een competitieve markt.
 • ·Het realiseren van een ondernemende, resultaatgerichte, flexibele en op samenwerking gerichte organisatie, zonder daarbij de menselijke kant van de dienstverlening uit het oog te verliezen.
 • Het erop toezien dat in de beleidsuitvoering wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen behorende bij de dienstverlening. Ook wordt voldaan aan de maatschappelijke en bestuurlijke opvattingen over zorg en ondersteuning en aan de professionele standaarden.
 • Met gevoel voor de markt en een innovatieve en op kostenbewustzijn en efficiency gerichte attitude.
 • De directeur is steeds op zoek naar kansen voor PlusZorg en onderzoekt proactief de eventuele externe support en financieringen voor nieuwe diensten die het bedrijf zou kunnen bieden.

De directeur legt een aantal keren per jaar verantwoording af aan aandeelhouder Stichting Fundis tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het Profiel

PlusZorg zoekt een directeur met ervaring in de thuis- en/of wijkzorg. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als manager of directeur in een organisatie die opereert in een veranderende markt, bij voorkeur in de zorg. Een directeur die kansen ziet en benut en op ondernemende wijze inspeelt op ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de zorgmarkt. Je hebt een relevante HBO- of academische opleiding. In je kennis en ervaring is de manier waarop jij je talenten hebt benut goed terug te zien. Daadkracht, verbinding en behaalde resultaten zijn belangrijke aspecten.
Daarnaast zijn de volgende competenties en vaardigheden kenmerkend voor jou:

 • Je stimuleert de medewerkers eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich verder te ontplooien. Je bent ontwikkelgericht en weet vanuit je persoonlijkheid medewerkers aan je binden  
 • De schaalgrootte van de organisatie vind je een kans, je hebt een hands-on mentaliteit en vindt het leuk om zo nu en dan de concrete vertaling te maken (poten in de klei).
 • Je bent succesvol in bedrijfsvoering, je bent analytisch en cijfermatig en procesmatig sterk.
 • Je bent het boegbeeld voor de organisatie en voor de medewerkers.
 • Je bent gedreven, brengt focus, vernieuwing, ondernemingskracht en ook participatie in het regionale netwerk.
 • Je communiceert transparant en helder
 • Je hebt verbindend vermogen.
 • Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Als persoon ben je vernieuwend, resultaatgericht en heb je lef om gecalculeerde risico’s te nemen. Je bent in staat om uitdagingen aan te pakken in een complexe en competitieve markt. Je bent initiatiefrijk, inspirerend en motiverend.

Aanbod en procedure

De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de aandeelhouder. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels van de Wet normering topinkomens (WNT). Het maximusalaris bedraagt ca. € 100.000 per jaar. Verder is er een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. I.v.m. de kerstperiode kun je tot en met 5 januari 2023 op de functie reageren via onze website. Wij starten de procedure meteen bij geschikte kandidaten.

De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 9 januari. De 1e gespreksronde bij PlusZorg vindt plaats in de week van 16 januari. De 2e ronde is in de week van 23 januari. Een (case-) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk