ingrid

Directeur (28-32 uur) ZorgBrug Gouda

Sluitingstermijn

Organisatie

ZorgBrug B.V. is een in 2007 opgerichte zorgorganisatie die met voornamelijk gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hoogwaardige gespecialiseerde verpleegkundige zorg en kennis levert. ZorgBrug werkt vanuit de kernwaarden Kwaliteit, Ondernemerschap en Verbinding. ZorgBrug heeft een omzet van ongeveer €5 miljoen en er werken 100 medewerkers (69 fte).
ZorgBrug heeft drie aandeelhouders: het Groene Hart Ziekenhuis, Stichting Thuiszorg Hollands Midden en Fundis.
ZorgBrug heeft in de afgelopen jaren transmurale zorg daadwerkelijk inhoud gegeven en ontwikkelt zich nu verder tot een belangrijk verpleegkundig expertisecentrum en productleider in de regio Midden-Holland en Zoetermeer. Met de inzet van de zorgverleners van ZorgBrug kan een goede kwaliteit van specialistische zorgverlening geleverd worden in een netwerk van zorgaanbieders rondom de patiënt/cliënt en is niet per definitie een intramurale context noodzakelijk. In de afgelopen twee jaar is de interne organisatie geëvalueerd en op orde gebracht en is samen met de medewerkers de koers voor de komende jaren bepaald. Deze koers is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2021– 2023.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur naar een andere onderneming binnen Fundis gaan wij op zoek naar een koersvaste directeur, een zichtbare verbinder met ondernemingszin die excellente bedrijfsvoering als basis voor succes ziet.

De Functie

De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de geformuleerde strategische ambities zoals zelforganisatie en een lerende en ontwikkelgerichte organisatie. De directeur geeft leiding aan een organisatie in verandering en legt verantwoording af aan de aandeelhouders. Praktisch treedt de directeur ZorgBrug als zelfstandig directeur-bestuurder op en betrekt de aandeelhouders in besluiten die commitment behoeven van de aandeelhouders.
De nieuwe directeur staat voor enkele uitdagende opdrachten:

 • Het is de wens van de aandeelhouders om het succesvolle model van ZorgBrug verder te optimaliseren de positie van ZorgBrug in de keten te verstevigen. Daarbij is focus, vernieuwing, ondernemingskracht en ook participatie in het regionale netwerk van belang.
 • Het blijven (door)ontwikkelen en organiseren van de dienstverlening, in samenwerking met lokale partners. Synergie aanbrengen tussen ZorgBrug en ketenpartners. De samenwerking bevorderen in een complexe bestuurlijke context en dat in een competitieve markt.
 • De doelen uit het strategisch beleidsplan implementeren.
 • Behoud van een solide en verantwoorde bedrijfsvoering. De basis verder verstevigen.
 • Aandacht voor de financiën en bedrijfsvoering en oprechte betrokkenheid bij de medewerkers van ZorgBrug.
 • Ontwikkelingen in de zorg signaleren en deze, zowel op bestuurlijk als zorginhoudelijk vlak, te vertalen naar kwalitatief gedegen en verantwoorde zorg binnen de organisatie.
 • Samen met de manager zorg draag je zorg voor een stimulerende en inspirerende omgeving waar samenwerking bloeit, synergie wordt aangebracht en mensen worden geprikkeld het beste van zichzelf te geven. 
 • Behoud, beheer en uitbreiding van in- en externe relaties. De directeur overlegt met medische specialisten, medewerkers, patiënten/cliënten, managers en medezeggenschap binnen Fundis, het Groene Hart Ziekenhuis en ketenpartners. De directeur maakt afspraken met de afnemers van de diensten van ZorgBrug en maakt samen met GHZ en Vierstroom (onderdeel van Fundis) productieafspraken met zorgverzekeraars. De directeur vertegenwoordigt ZorgBrug in regionale netwerken en draagt daarmee wezenlijk bij aan de ontwikkeling van goede zorg en ondersteuning.

Het Profiel

ZorgBrug zoekt een ervaren, respectvolle, scherpe en alerte directeur, die leiding geeft aan de organisatie en focust op innovatie.
In je (WO-)opleiding, kennis en ervaring is de manier waarop jij je talenten hebt benut goed terug te zien. Daadkracht, besluitvaardigheid en behaalde resultaten zijn belangrijke aspecten. Daarnaast houdt je focus op innovatie. ZorgBrug ‘ontzorgt’ haar opdrachtgevers, daarbij past een directeur die het op alle onderdelen beter weet te doen dan de opdrachtgever verwacht. Daarbij toon je enthousiast ondernemerschap, inspirerende overtuigingskracht en de durf om in het belang van zakelijke groei van ZorgBrug (gecalculeerde) risico’s te nemen. Een ondernemende, creatieve en inspirerende teamplayer met flair en humor.
Daarnaast zijn de volgende competenties kenmerkend voor jou:

 • Je bent een uitstekend netwerker, soepel en sensitief beheren van je relaties is voor jou een tweede natuur.
 • Je begrijpt de belangen van je stakeholders, je weet hen te overtuigen van de meerwaarde van de vastgestelde strategie en van een goede samenwerking met ZorgBrug op weg naar een succesvolle toekomst.
 • Succesvol in bedrijfsvoering met een focus op resultaten en prestatie, je kent de relevante businessmodellen en financieringsstromen.
 • Een coachende en integere stijl van leiderschap. Je gaat ervan uit dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd moeten worden. Met aandacht voor de medewerkers versterk je de betrokkenheid.
 • Je communiceert transparant, helder en verbindend.
 • Je onderhandelingsvaardigheid is goed ontwikkeld.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met relevante ontwikkelingen in de zorgbranche en relevante wet- en regelgeving en/of aantoonbare affiniteit met de zorgsector.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en hebt er plezier in om binnen en met die context de afgesproken resultaten te behalen en houdt daarbij oog voor de voortdurend wijzigende wensen uit de omgeving.

Als persoon ben je stevig, rustig en evenwichtig. Tegenwind motiveert je. Je persoonlijkheid, persoonlijke presentatie en gedrag maakt je zichtbaar en geloofwaardig. Je bent toegankelijk, kunt goed relativeren en toont in alles wat je doet jouw betrokkenheid bij de belangen van je stakeholders, opdrachtgevers en medewerkers. Je brengt binding aan in de organisatie, tussen de medewerkers, stakeholders en aandeelhouders.  
Kortom we zoeken een ondernemende directeur die goed participeert in het netwerk en daarnaast affiniteit en aandacht heeft voor bedrijfsvoering en zorg. De aandeelhouders verwachten daarbij een directeur die steeds (nieuwe) kansen voor ZorgBrug ziet, oppakt en onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor externe ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Aanbod en procedure

De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de aandeelhouders. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels vanuit de Wet normering topinkomens (WNT). Verder is er een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Je kunt tot en met 5 mei 2022 op de functie reageren via onze website.

De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 5 mei 2022. De 1e gespreksronde bij ZorgBrug vindt plaats in de week van 16 mei, de 2e ronde is in de week van 23 mei. Een (case-) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk