Directeur (32-36 uur) Schouwenhove - Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Vorstelijk wonen aan de rand van Leiden. Dat is wat Schouwenhove, een luxe serviceflat met 172 appartementen, nastreeft. Sinds 1977 biedt Schouwenhove zorgeloos genieten in een comfortabele omgeving voor vitale senioren met voldoende middelen van bestaan. Schouwenhove biedt wonen in een volledig geoutilleerd appartement en voorzien van alle luxe. Ook als de gezondheid minder wordt, kan men in de meeste gevallen in Schouwenhove blijven wonen.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd en bewoners zijn vrij om te participeren. In Schouwenhove worden de services aangeboden door diverse eigen medewerkers en door derden. Regelmatig is een huisarts aanwezig, de thuiszorgorganisatie heeft een steunpunt en de apotheek levert medicijnen af. Er is een afdeling voor dagopvang en 24-uurs zorg. Zo kunnen senioren zelfstandig, veilig en midden in de samenleving een eigen leven blijven leiden. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 86.

De medewerkers kenmerken zich door hun servicegerichtheid en integriteit. Schouwenhove is recent verbouwd waardoor het een mooie, eigentijdse en moderne locatie is. Om in te kunnen spelen op alle maatschappelijke en demografische ontwikkelingen onderzoekt het bestuur momenteel de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een tweede Schouwenhove. Bij Schouwenhove zijn 35 medewerkers werkzaam, verdeeld over een aantal teams en een diversiteit aan functies. De omzet bedraagt € 4,5 miljoen. Schouwenhove is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De directeur van de stichting draagt zorg voor de dagelijkse aansturing en rapporteert aan het bestuur. De belangen van de bewoners worden behartigd in een bewonersvereniging. De huidige directeur gaat met pensioen en we zoeken voor Schouwenhove een nieuwe directeur.

De Functie

De directeur is er samen met de medewerkers voor verantwoordelijk dat Schouwenhove een aantrekkelijk huis blijft waar de bewoners meer dan tevreden zijn, de medewerkers vol trots willen werken, een goede sfeer heerst, de kwaliteit van de service excellent en de bezettingsgraad hoog is. Om dit te realiseren sta je als directeur voor een aantal interessante uitdagingen:

Realiseer samen met het bestuur een toekomstvisie voor deze locatie, ontwikkel een business case waarbij o.a. wordt onderzocht of verjonging, gespikkeld wonen en/of het aanbieden van zorg interessant kan zijn.
 
Zorg ervoor dat de bezetting hoog blijft en dat de organisatie ook op de lange termijn aantrekkelijk is voor (nieuwe) bewoners. Onderzoek wat hiervoor nodig is, kom met voorstellen en realiseer de gemaakte plannen.

Behoud de tevredenheid over en de kwaliteit van het eten én onderzoek de mogelijkheden voor een culinair concept dat qua keuze, variatie en kwaliteit 4 sterren waardig is zodat ook toekomstige bewoners tevreden zullen zijn. Kijk welke varianten er zijn en neem de medewerkers en bewoners mee in dit veranderproces.  

Doe een voorstel over een toekomstbestendige organisatie-inrichting, verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Focus hierbij op het ontwikkelen van talenten van medewerkers, leggen van verantwoordelijkheden bij medewerkers en bieden van vertrouwen en ruimte.

Stuur de medewerkers aan en voer het overleg met bewoners en het bestuur. Realiseer een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.

Schrijf samen met een bestuurslid voorstellen over de onderhoudsplannen met brandveiligheid en isolatie als eerste prioriteit. Communiceer tijdig, helder en transparant over de gevolgen hiervan met de bewoners en medewerkers.
 
Onderhoud het contact met de gemeente, partijen die de diensten leveren en met externe organisaties die interessant kunnen zijn.

Dit is een mooie functie waarin je met passie, respect en tact kan bijdragen om de laatste woonfase van de bewoners van Schouwenhove zo aangenaam mogelijk te maken.

Het Profiel

Dit is écht een functie waar je de verandering kan brengen in een erudiete woongemeenschap. In deze functie staat gastgerichtheid voorop. Je vindt het leuk om de verwachtingen van de bewoners te overtreffen en je bent van nature dienstverlenend ingesteld. Je bent representatief, zakelijk én sociaal. Je past goed op een solistische en deels operationele functie. Je hebt affiniteit met de doelgroep, je kunt je goed inleven, staat open voor vernieuwing en verandering en je bent sociaal ondernemend. Je kunt anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, deze vertalen naar gevolgen voor Schouwenhove en je kunt een visie ontwikkelen en implementeren. Je vindt het leuk om nauw samen te werken met het bestuur. 

Je bent een manager die goed kan delegeren, kaders aangeeft en daarbinnen alle ruimte geeft, die ervan uitgaat dat medewerkers de professional zijn. Je bent als spin in het web degene die soepel schakelt tussen visie en operatie, inhoud en bedrijfsvoering, de bewoner en het bestuur. Je hebt een hands-on mentaliteit en je hebt oog voor de toekomst en de lange termijn. Je bent zelfstartend en zelfstandig, je weet goed waar je verantwoordelijkheden beginnen en eindigen. Je bent open, transparant en toegankelijk. Je hebt voldoende financieel inzicht om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Kortom, je vindt het leuk om deze maatschappelijke organisatie aan te sturen en de ambassadeur van Schouwenhove te zijn.

We komen graag in contact met kandidaten met een afgeronde HBO opleiding (bv hogere hotelschool), bij voorkeur aangevuld met een management opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring en je hebt eerder organisatieveranderingen doorgevoerd. Je hebt bv. ervaring opgedaan als locatiemanager in de zorg, je runt een (zorg)hotel, je bent manager bij een woningcorporatie of je stuurt bv. vestigingen aan in de arbeidsbemiddeling.

Je herkent je in deze competenties:
Klantgerichtheid
Resultaatgericht
Netwerkgerichtheid
Visie
Initiatief
Commerciële affiniteit

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld conform fwg 70 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 7.293,58 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Ze volgen de CAO en hebben een eigen pensioenregeling. Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Je CV met motivatie zien we graag zo snel mogelijk en uiterlijk 1 mei 2023 via onze website. Wij voeren de eerste gesprekken in de week van 8 mei. De gespreksrondes bij Schouwenhove staan gepland in de week van 22 mei. Een case assessment vindt plaats in de week van 29 mei. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Vragen over deze vacature kun je stellen via ivenekamp@bosmanvos.nl of 06-51310950.


Deel deze pagina in uw netwerk