francine

Directeur Bedrijfsvoering (32 uur) Raster Deventer

Organisatie

Raster is in 1989 ontstaan uit Stichting Sociaal Cultureel Werk en Stichting Wijkwerk en verricht Welzijnswerk en biedt Kinderopvang (onder de naam Sam&ko) in Deventer. Ieder mens, jong en oud, wil ertoe doen en meetellen, zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven leiden in een prettige buurt. Daar werkt Raster iedere dag aan met haar welzijnsdiensten en met de maatschappelijke kinderopvang van Sam&ko. Raster is zichtbaar, toegankelijk en overal waar mensen zijn. De professionals van Raster hebben oprechte belangstelling in en aandacht voor ieder mens als uniek individu.
Sam&ko biedt voorschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspelen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Raster Welzijn biedt samenlevingsopbouw voor inwoners van alle leeftijden, met sociaal werkers met specifieke kennis over kinderen, jongeren, actieve bewoners, opvoedingsondersteuning, activering en ouderen. Welzijn participeert in de Sociale Teams van Deventer.
Bij Raster geloven ze in de talenten van alle inwoners, de kracht van sociale verbinding en samenwerking, in buurten waar iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd voelt. Ze vinden en ervaren dat de verbinding kinderopvang en welzijn bijdraagt aan sterkere buurten. Raster is in verbinding met inwoners van jong tot oud. Ze maken het verschil door te werken vanuit talenten, waarbij ze de unieke positie in de haarvaten van de samenleving benutten en gebruik maken van de ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in buurten. Welzijn en Kinderopvang zijn niet alleen organisatorisch en inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de combinatie levert een unieke meerwaarde op. Voor elkaars werk én voor de buurten waarin, waarmee en waaraan ze werken. Welzijn en Kinderopvang worden op het gebied van Financiën, Human Resources, Facilitaire Zaken, ICT, Klantenservice en Roosterbeheer ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.
De kernwaarden van Raster zijn dichtbij, delen van kennis en ervaringen en passie. Meer informatie over Raster is te vinden op www.rastergroep.nl. Bij Raster zijn 330 medewerkers en 405 vrijwilligers actief en de omzet is € 14,8 miljoen (€ 9,7 miljoen kinderopvang, € 4,1 miljoen welzijn). De organisatie wordt geleid door de bestuurder. Zij stuurt de 2 directeuren bedrijfsvoering en welzijn en kinderopvang aan. Recent is binnen Raster goed gekeken wat nodig is om de volgende stap te maken en om toekomstbestendig te blijven. De analyse heeft onder andere duidelijk gemaakt dat Raster toe is aan 2 nieuwe directeuren, één die welzijn en kinderopvang aanstuurt en één die de ontwikkelopgave voor bedrijfsvoering gaat realiseren. Dit profiel gaat in op de laatste vacature.

De Functie

De afdeling bedrijfsvoering van Raster staat voor de uitdagende ontwikkelopgave om de bedrijfsprocessen zó in te richten en op te bouwen dat ze optimaal  ondersteunend zijn aan het primair proces van welzijn en kinderopvang. De bedrijfsprocessen moeten beter aansluiten bij de vraag van de (interne) klant en alle onderdelen van bedrijfsvoering moeten integraal aan elkaar verbonden zijn om optimale dienstverlening te leveren. De directeur bedrijfsvoering is samen met zijn/haar team verantwoordelijk voor het realiseren van deze opdracht en het vraagt een verandering en professionalisering op systemen, structuren en gedrag. Concreet betekent dit het volgende:

 • Je ontwikkelt en implementeert een visie op de positie van de afdeling bedrijfsvoering.
 • Je brengt de basis verder op orde, te beginnen bij de P&C cyclus.
 • Je realiseert goede stuurinformatie en je zorgt dat er procesmatig gewerkt wordt, met kortere lijnen en snellere besluitvorming.
 • Je realiseert een ICT infrastructuur die relevante informatie levert en toekomstbestendig is.
 • Je ontwikkelt proactief en toekomstbestendig HR beleid (instroom, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn relevante thema’s).
 • Je zorgt dat de managers van de afdelingen een bijdrage leveren aan de professionalisering van de bedrijfsprocessen, zij behouden het overzicht over hun onderdeel en jij zorgt voor de integraliteit en de verbinding met de directeur welzijn en kinderopvang.
 • Je creëert een structuur waarbinnen de professionals in staat zijn hun werk uit te voeren, ze hun adviesvaardigheden ontwikkelen, de vraag achter de vraag op te halen en een goed en onderbouwd advies te geven.

In deze positie stuur je deze teams aan:

 • Financiële Administratie: een manager en 4 medewerkers.
 • HR: een manager en 3 medewerkers.
 • Facilitaire Dienst: een manager met 3 medewerkers en 1 medewerker ICT.
 • Klantenservice en roosterbeheer: een manager met 4 medewerkers.

Daarnaast draag je bij aan de organisatie brede strategie ontwikkeling en de vertaling daarvan voor bedrijfsvoering. Je werkt op onderdelen nauw samen met de controller en je maakt samen met de collega directeur welzijn en kinderopvang en de bestuurder deel uit van het directie overleg. Kortom: een stevige en boeiende ontwikkelopdracht in een financieel solide organisatie.

Het Profiel

We zoeken voor deze positie iemand die het leuk vindt om samen met de nieuwe directeur welzijn en kinderopvang de verandering teweeg te brengen en de professionalisering te realiseren.
Je bent WO opgeleid (bij voorkeur in een bedrijfskundige richting). Je bent bedrijfsmatig zeer sterk en hebt kennis van bedrijfskundige processen. Je hebt affiniteit met financiën en HR maar bedrijfsvoering in de breedte is jouw expertise. Je hebt 5 tot 10 jaar management ervaring, o.a. opgedaan in maatschappelijke organisaties. De P&C cyclus kent voor jou geen geheimen en je hebt affiniteit met projectverantwoording. Je hebt ervaring met het leiden van organisatieveranderingen en brede kennis van managementtechnieken en -methoden, met name gericht op organisaties met professionals. Je hebt kennis van Lean of andere op procesverbetering en (interne) klanttevredenheid gerichte methoden en technieken.
We zoeken een proactieve klantgerichte directeur die richting geeft, heldere kaders schetst en daar binnen alle ruimte biedt voor de professionele ontwikkeling van de managers en medewerkers. Je stijgt makkelijk boven de materie uit, bewaakt het overzicht, kan integraal denken en ziet verbanden. Je bent een stevige en kalme persoonlijkheid die plezier heeft in deze ontwikkelopgave en verantwoordelijkheid wil dragen voor dit organisatie onderdeel van Raster. Samen met de directeur welzijn en kinderopvang maak je je sterk de verbinding tussen bedrijfsvoering en inhoud te optimaliseren.
Je herkent je in deze competenties:
Visie
Analytisch inzicht
Omgevingsbewust en kunnen omgaan met verschillende belangen en perspectieven
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid
Verbindend vermogen
Veranderingsgerichtheid
Organisatie- en implementatiekracht
Uitstekende schrijfvaardigheid.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.466,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 9 juni.
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 7 en 14 juni. De gespreksrondes bij Raster vinden plaats in de week van 21 en 28 juni. Een (case) assessment maakt onderdeel uit van de selectieronde. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk