Directeur bedrijfsvoering Reinier+ (fulltime) Den Bosch

Organisatie

Reinier van Arkel is de specialist in de geestelijke gezondheidszorg in en rondom Den Bosch. De organisatie kent een eeuwenoude en rijke traditie. De 1600 medewerkers en 400 vrijwilligers zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Om de cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden werken zij vanuit de kernwaarden; betrokken, bevlogen en betrouwbaar. De hoog opgeleide zorgprofessionals zetten zich elke dag weer in om dit te waarborgen. Reinier van Arkel is een dynamische werkomgeving waarbij eigen verantwoordelijkheid in combinatie met vrijheid, zelfstandigheid en vertrouwen hoog in het vaandel staat. Reinier van Arkel baseert zich op deze 5 richtinggevende principes:

 • Zij zijn er voor mensen met ernstige psychische problematiek en hun naasten.
 • Ze bieden hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg.
 • Herstelondersteunende zorg is de inhoudelijke basis.
 • Herstellen doet de cliënt thuis. Ze leveren zorg zo dichtbij als mogelijk.
 • Dit kunnen ze niet alleen en daarom leveren ze zorg samen met de cliënt, zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband.

De omzet van Reinier van Arkel bedraagt € 130 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een 2-hoofdige Raad van Bestuur en bestaat uit de Herlaarhof, Reinier Kwadraat en Reinier+. Ook Ypse en MO Den Bosch behoren tot de Reinier van Arkel groep.
Reinier+ is de eenheid binnen Reinier van Arkel voor specialistische poliklinische psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Reinier+ biedt specialistische ggz-zorg bestaande uit diagnostiek, consultatie, behandeling en indien nodig korte opname, aan mensen met een ernstige psychische aandoening en aan mensen met een verhoogd risico op een chronisch beloop van de aandoening.
Binnen Reinier+ onderscheiden ze de teams Persoonlijkheidsproblematiek, Angst & Stemming, Licht Verstandelijke Beperking & Psychiatrie, ADHD, Autisme en het Centrum voor Adolescenten Psychiatrie. Daarnaast maakt het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning - deel uit van deze eenheid. Ook bieden ze binnen het Centrum voor Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie (COZ) diagnostiek, advies, consultatie, behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met psychiatrische en/of psychosociale hulpvragen en problemen. Het COZ is gevestigd binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Voor crisishulp of outreachende zorg werken zij nauw samen met de Intensive Home Treatment (IHT) en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen. De zorg van Reinier+ is vormgegeven in specialistische behandelteams en in klinische zorg. Deze zorg willen zij steeds meer organiseren in samenwerking met de wijk en gaan aanvullen met zorg uit regioteams.
Binnen Reinier+ zijn circa 375 medewerkers werkzaam in specialistische (behandel)teams die in hun werk gefaciliteerd worden door vijf managers. Reinier+ wordt aangestuurd door een directeur behandelzaken en een directeur bedrijfsvoering. De positie van directeur bedrijfsvoering komt vrij.

De Functie

De directeur bedrijfsvoering werkt in een duale structuur nauw samen met de directeur behandelzaken en is lid van het directieteam van Reinier van Arkel. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur van Reinier van Arkel en werkt samen met de directeuren van de Herlaarhof en Reinier Kwadraat en de Ondersteunende Diensten. Je bent verantwoordelijk voor:
Het samen met de directeur behandelzaken vertalen van de organisatie strategie naar de plannen voor Reinier+ en het verder implementeren van de visie op herstelondersteunende zorg, als beschreven in het meerjaren beleidsplan 2019-2021. Je signaleert relevante ontwikkelingen in de zorgsector en je geeft richting aan innovatieve ideeën om processen en structuren te verbeteren. Je levert een bijdrage aan het meerjaren beleidsplan 2022-2024. Afhankelijk van kennis, ervaring, competenties of ambities krijg je een Reinier van Arkel brede portefeuille.
Het samen met je collega aansturen van de eenheid (5 managers direct en 375 medewerkers indirect). Je geeft verder vorm en inhoud aan de principes van zelforganisatie en differentieert waar nodig. Je creëert een werkomgeving en leerklimaat waarbinnen professionals en MT-leden eigenaar van hun werk, groei & ontwikkeling en productiviteit zijn en je stimuleert teams zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zet de lijnen uit, brengt focus aan, stuurt bij waar nodig en communiceert transparant over de resultaten.
Het personeelsbeleid en medezeggenschap. Je realiseert een optimale inzet van mensen, financiën en middelen. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de regioteams naar een organisatiebrede structuur. Waar nodig betrek je samen met je collega de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Familie- en Betrokkenenraad bij op handen zijnde ontwikkelingen.
Het realiseren van de productie en de begroting en het neerzetten van een financieel gezonde eenheid. Je stuurt op en monitort de productiviteit, effectieve planning, vermindering van de wachtlijsten, verbetering van de werkprocessen, verhoging van de efficiency en vermindering van de financiële risico’s.
De representatie: je bent samen met je collega zowel in- als extern het boegbeeld. Op strategisch niveau ga je relaties aan met de stakeholders, positioneer je Reinier+ in de regio en zorg je voor de zorgcontractering. Op tactisch niveau breng je de professionals zoveel mogelijk in positie in het netwerk.
Het zorgen dat de professionals technologisch optimaal worden ondersteund en neerzetten van goede huisvesting en facilitaire zaken.
Dit is een uitdagende rol in een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, met een heldere visie in een overzichtelijk werkgebied met intrinsiek gemotiveerde professionals. Hier kun je het verschil maken.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een bedrijfskundige opleiding. Je hebt minimaal 10 jaar management ervaring in de zorg waarvan 5 jaar in een directiefunctie waarbij je verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering. Je hebt kennis van bedrijfskundige processen, financieel economisch inzicht en ervaring met financiering uit de zorgverzekeringswet. Je hebt interesse in het vakgebied van je collega en je omarmt de visie op herstelondersteunende zorg. Je hebt eerder in een omgeving met hoog opgeleide professionals gewerkt. Kennis van de GGZ is geen vereiste, uiteraard lezen we graag terug waarom deze sector je aanspreekt.
Je gelooft in Rijnlands organiseren en de principes van zelforganisatie op weg naar het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je hebt ruime ervaring met het doorvoeren van organisatieveranderingen en je beschikt over de competenties om Reinier+ mee te nemen in de veranderingen die op stapel staan. Van nature stuur je op vertrouwen, geef je ruimte en ben je in staat om een omgeving neer te zetten waarbinnen iedereen optimaal tot zijn recht komt.  
Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om deze te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse lagen binnen de organisatie. In deze functie is constructieve samenwerking essentieel: samenwerking met de directeur behandelzaken, de MT-leden, de collega’s van de andere eenheden, de RvB, OR, CR en de FBR.
Specifiek voor deze rol is het relevant dat je benaderbaar, verbindend, energiek en extravert bent en senioriteit en stabiliteit inbrengt. Je reflecteert op je eigen handelen en je durft je kwetsbaar op te stellen. Je herkent je in de kernwaarden van de organisatie (betrokken, bevlogen en betrouwbaar) en in deze competenties:

 • Procesmatig
 • Besluitvaardig
 • Oplossingsgericht
 • Netwerker
 • Politiek bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
 • Empathisch
 • Ontwikkel- en resultaatgericht
 • Efficiënt
 • Relativeringsvermogen

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 80 van de CAO GGZ en het salaris bedraagt maximaal € 9.473,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,33%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 18 februari 2021.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 22 februari en op 1 en 2 maart. De gespreksrondes bij Reinier van Arkel vinden plaats op 9, 12 en 16 maart. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 22 maart. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (06 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk