Directeur-Bestuurder (28-32 uur) Stichting de SMD Zaandam

Sluitingstermijn

Organisatie

In verband met het vertrek van de huidige directeur per 1 oktober 2021 is de SMD op zoek naar een directeur-bestuurder die zowel de organisatie en de dienstverlening met visie, ondernemerschap en innovatie verder verstevigt en uitbouwt.

Stichting de SMD, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, helpt de inclusieve samenleving tot stand te brengen. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet: de SMD bevordert de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van bewoners en vergroot hun probleemoplossend vermogen. Zij ondersteunt, begeleidt en adviseert jongeren, volwassenen en ouderen die dat nodig hebben op het gebied van opvoedingsproblemen, schulden, eenzaamheid, problemen met instanties, verwerking van verlies en mantelzorgvraagstukken.

Bij de SMD wordt gewerkt volgens de kernwaarden: dichtbij en betrokken, versterkend, verbindend, ondernemend en betrouwbaar. Ze denkt in kansen en mogelijkheden, maakt effectief gebruik van de sociale omgeving van de inwoners en werkt nauw samen met een uitgebreid netwerk van dienstverleners. Ze doet dat door een integrale benadering, vraaggericht en aantoonbaar activerend. De SMD is actief in Zaanstreek – Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Wormerland en Beemster, West Friesland en Amsterdam. Met bijna €5,4 miljoen omzet en 88 medewerkers helpt de SMD hulpvragers de regie over hun leven (terug) te nemen. Drie managers coachen de medewerkers, die werkzaam zijn in diverse gemeenten met een verschillend aanbod, vanuit het principe van zelforganisatie. Zo werken medewerkers van de SMD in diverse sociale wijkteams, voert activering uit via Zaankanters voor Elkaar, School Maatschappelijk werk, jongerenwerk etc. Zo ontstaat er op diverse terreinen met samenwerkingspartners co-creatie en aansluiting tussen vraag en aanbod; gericht op preventie en zelfredzaamheid van burgers en schoolmaatschappelijk werk.

De Functie

Als directeur-bestuurder sta je voor de uitdaging de organisatie verder te ontwikkelen. De organisatie is in beweging naar meer eigenaarschap op de werkvloer. Je gaat samenwerkingen aan met (keten) partners (privaat en publiek), creëert een stevige positionering in het maatschappelijk veld, brengt innovaties op gang en brengt en houdt de bedrijfsvoering op orde. De SMD zoekt een directeur-bestuurder die zich de komende 4 jaar richt op de volgende resultaten:

  1. Je bent het boegbeeld en de ambassadeur van de SMD in een uitgebreide regio. Je neemt het initiatief om de SMD stevig te positioneren en te profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te vergroten. Je onderhoudt goede relaties met je opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere stakeholders.
  2. Je maakt de organisatie toekomstbestendig op basis van de ontwikkelingen in het externe veld. Je ontwikkelt duidelijke parameters om fundamentele keuzes te maken. Je laat het aanbod optimaal aansluiten op de vraag. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en je realiseert nieuwe initiatieven die de netwerken in het werkgebied versterken zodat de SMD onderscheidend is in de markt.
  3. De SMD is een solide financiële organisatie. Echter, doelmatig en professioneel inhoudelijk werk kan niet zonder sterke bedrijfsvoering en goede ondersteunende diensten. Je brengt de bedrijfsvoering daarom verder op orde en zorgt ervoor dat processen afgestemd zijn op de huidige eisen (verbeteren van processen en aanbestedingen).
  4. Als directeur-bestuurder van deze organisatie stuur je direct 3 managers aan en indirect 88 medewerkers. Een belangrijk speerpunt is de organisatie naar een nog professioneler niveau te brengen. Dit doe je door eigenaarschap te creëren, waardoor het nemen van verantwoordelijkheid en zelf oplossend vermogen gemeengoed worden binnen de organisatie.

Je neemt de medewerkers mee in deze ontwikkeling van de organisatie en stimuleert daarbij het versterken van ondernemerschap en innovatie binnen de organisatie. Je onderhoudt goede contacten met de ondernemingsraad en zorgt voor breed draagvlak in de organisatie.
Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het is in deze functie de kunst om in het huidige, complexe sociaal domein een organisatie neer te zetten die grote toegevoegde waarde biedt.

Het Profiel

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een integraal verantwoordelijke managementfunctie in het sociaal domein. Kennis van zelforganisatie is een pre. Je hart ligt bij het sociale domein en je snapt de complexiteit van het veranderende veld van de SMD waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich op nieuwe wijze tot elkaar verhouden. Je weet hier strategie en visie op te ontwikkelen, bent bedrijfsmatig sterk en hebt zicht op de verschillende financieringsstromen. Je hebt een positief kritische houding ten opzichte van de eigen organisatie. Je bent in staat om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alledag. Je hebt gevoel voor verhoudingen en gaat voor een gezamenlijk resultaat. Je inspireert met visie, humor en relativeringsvermogen. Je bent een benaderbare en verbindende leider die het beste uit de medewerkers en organisatie wil halen. Je bent innovatief en kan helder en duidelijk communiceren. Daarnaast zie je kansen en mogelijkheden, zorg je voor stabiliteit en een lange termijn visie.
Onderstaande competenties zijn kenmerkend:

  • Strategisch
  • Ondernemend en innovatief
  • Resultaatgericht
  • Netwerker
  • Verbindend
  • Besluitvaardig en koersvast

Kortom een directeur-bestuurder met veel competenties die borg staat voor de verdere doorontwikkeling van de SMD.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, is conform inschaling in schaal 13, CAO Sociaal Werk, maximaal €6.466,=. De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je pensioenopbouw loopt via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Reacties zijn tot 27 september 2021 welkom via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) en starten op 4 oktober 2021. De gesprekken bij de SMD vinden plaats op 12 en 14 oktober bij de SMD, Pieter Lieftinckweg 2, Zaandam. Een (case)assessment en referentencheck maken onderdeel uit van de procedure.


Deel deze pagina in uw netwerk