watze ingrid

Directeur-bestuurder (32 – 36 uur) Welzijn Rijswijk

Sluitingstermijn

Organisatie

Welzijn Rijswijk versterkt het welzijn van mensen door ‘de kracht van samen’ optimaal in te zetten.
Welzijn Rijswijk richt zich op activering en participatie van bewoners, op het behouden en versterken van zelfregie. Welzijn Rijswijk gelooft dat iedereen talenten heeft en dat deze ingezet kunnen worden voor een sterke en dynamische samenleving; een beroep doen op en gebruik maken van burgerkracht versterkt de sociale samenhang en leefbaarheid in buurten en wijken.
 
Onafhankelijk, Dichtbij en Verbindend
Deze drie kernwaarden zijn richtinggevend voor het denken en handelen van professionals en vrijwilligers. De activiteiten en de dienstverlening aan bewoners die zij ondersteunen variëren van Welzijn op Recept en Rijswijk Doet, ondersteuning en advies aan vluchtelingen, mantelzorgers en senioren, tot jeugdwerk, sociaal werk in de wijk en buurtbemiddeling. Welzijn Rijswijk biedt onafhankelijke cliëntondersteuning en exploiteert representatieve, bruisende wijkcentra waaronder Stervoorde en Studio Welzijn in Het Trefpunt.
 
Welzijn Rijswijk, ‘met de kracht van samen’
Met ruim 400 actieve buurtbewoners en vrijwilligers, ondersteund door circa 35 professionele sociaal werkers is Welzijn Rijswijk dé lokale organisatie voor sociaal werk in de gemeente Rijswijk; dynamisch en actief met Rijswijkers voor Rijswijkers; ‘verbinden’ zit in het DNA van de organisatie.
De omzet van de Welzijn Rijswijk is ongeveer € 2,8 miljoen, voor een belangrijk deel subsidies en opdrachten van de Gemeente Rijswijk. De professionals werken in zelforganiserende teams met ondersteuning (onder meer teamcoach en/of projectcoördinator); de organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en volgt daarin de Governancecode Sociaal Werk.
Welzijn Rijswijk werkt intensief samen met partnerorganisaties, waaronder gemeente en sociaal wijkteam, zorg en onderwijs, bibliotheek en Trias, centrum voor de kunsten, woningcorporaties, buurt- en bewonersorganisaties en met vele andere voorzieningen in de Gemeente Rijswijk. In de afgelopen jaren is de dienstverlening van de organisatie verbreed en zijn samenwerkingsrelaties versterkt.
Welzijn Rijswijk heeft van oorsprong een platte structuur die zich organisch ontwikkelt; in nauwe aansluiting bij de Rijswijkse opgaven, om de samenhang in de sociaal werk-interventies en de dienstverlening in het sociaal domein flexibel aan te gaan en afspraken duurzaam te borgen.

De huidige directeur-bestuurder Welzijn Rijswijk vervolgt haar loopbaan bij een andere organisatie, de functie wordt per 1 april waargenomen door een interim-directeur.
Wij zoeken als opvolger in deze rol een ondernemende en creatieve, organisatorisch stevige en inhoudelijk resultaatgerichte directeur-bestuurder, die op een moderne manier vorm geeft aan de opgaven en ambities voor veelzijdig sociaal werk in Rijswijk.

De Functie

Als directeur-bestuurder van deze veelkleurige en veelzijdige organisatie ga je met professionaliteit en plezier de uitdaging aan om de dienstverlening verder te ontwikkelen en de verbinding tussen de werkvelden te versterken. Door de kwaliteit van de inzet te borgen en de maatschappelijke meerwaarde zichtbaar te maken, door de relatie met opdrachtgevers en met de partnerorganisaties te onderhouden en verdiepen; de aansturing van de organisatie en de facilitering van professionals en vrijwilligers uit te werken.
Je bent als Directeur-bestuurder Welzijn Rijswijk verantwoordelijk voor:

 • Vernieuwen van de strategische visie. Je realiseert dat iedereen de essentie van de toegevoegde waarde van Welzijn Rijswijk in de vezels heeft en uitdraagt; dat de kernwaarden de juiste lading hebben, de activiteiten in de wijken en de stedelijke dienstverlening hierop aansluiten.
 • Methodisch werken en de transitie naar vraaggestuurd en buurtgericht werken borgen. Je weet de inzet van professionals en actieve bewoners/ vrijwilligers te vertalen naar maatschappelijk rendement en herkenbare resultaten. Je sluit aan bij het kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland.
 • Vorm en inhoud geven aan eigentijdse en innovatieve producten en diensten. De focus in de uitwerking van de Rijswijkse maatschappelijke agenda door de gezamenlijke partijen ligt daarbij op vier hoofdthema’s: Eenzaamheid, Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Inclusie.
 • Doorontwikkelen van zelforganiserend werken met een helder sturingsmodel; de organisatie verder stroomlijnen op basis van integraal denken en handelen. Je brengt medewerkers in positie als professioneel sociaal werker met ruimte voor persoonlijke groei.
 • Samenwerking initiëren en consolideren; Welzijn Rijswijk als professionele en betrouwbare organisatie profileren; door met medewerkers én met formele en informele partners invulling te geven aan de maatschappelijke agenda van de gemeente verwoord in de Brede Welzijnsnota 2020.

 Je bent boegbeeld en bruggenbouwer. Je representeert de organisatie met visie en overtuigingskracht. Je neemt verantwoordelijkheid voor een hechte relatie met organisaties waarmee Welzijn Rijswijk samenwerkt en voor betrouwbaar partnerschap in de opdrachtnemersrol naar de Gemeente Rijswijk.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we kandidaten met Post-HBO/ WO werk- en denkniveau en aantoonbare integrale managementervaring in een complex krachtenveld. Actuele kennis van het sociaal werk/ buurtgerichte zorg en op zelfredzaamheid gerichte maatschappelijke dienstverlening is een pré; je hebt gevoel voor de rol die vrijwilligers spelen in wijken en buurten, in ontmoetingscentra en bij activiteiten.
Je hebt een moderne visie op de kwaliteit- en resultaat-sturing in het sociaal werk en aantoonbaar talent voor het uitdagen en initiëren van professionele ontwikkeling en de organisatorische inbedding daarvan.
Je bent een inspirerende leider, benaderbaar en zichtbaar; ervaren in het werken voor (of bij) gemeenten en het is een pré als je kennis hebt van nieuwe inkoopstrategieën en externe financieringsstromen.

Je hebt lef en commercieel gevoel in de context van het sociaal domein. Je kunt makkelijk schakelen tussen de strategische, tactische en operationele rol. Je beweegt je makkelijk in uiteenlopende situaties. Je bent koersvast, stuurt stevig op inhoud en bent flexibel in het proces.
Je inspireert en neemt mensen mee; je structureert en bent een betrouwbare partner, je brengt het verhaal van Welzijn Rijswijk met passie en overtuiging.
Je hebt gevoel voor de veelzijdigheid en veelkleurigheid die Welzijn Rijswijk typeert, je snapt de betekenis en reikwijdte van diversiteit en inclusie, je doorziet verhoudingen en relaties.
Je bent proactief en initiatiefrijk; kunt denken in kansen en mogelijkheden en je hebt er plezier in om de organisatie intern helder aan te sturen en je vertegenwoordigt de organisatie en de dienstverlening extern; stakeholdermanagement is één van je sterke punten. Je snapt dat soms een lange adem en doorzettingsvermogen nodig is om de beoogde en gewenste resultaten te boeken.
Je bent reflectief op je eigen handelen en sensitief voor je omgeving. Je herkent je in deze competenties:

 • Implementatiekracht en leiderschap
 • Strategisch en analytisch
 • Vernieuwend en innovatief
 • Methodisch en resultaatgericht
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Zeggenschap en natuurlijk beïnvloedingsvermogen
 • Inspirator en ontwikkelaar
 • Gestructureerd en realistisch


Kortom:
Directeur-bestuurder Welzijn Rijswijk is een uitdagende functie voor iemand met relevante ervaring en de potentie om sociaal werk-uitdagingen in te kleuren op een manier die bij Rijswijk past. 

Aanbod en procedure

De functiewaardering is vergelijkbaar met schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. Het maximumsalaris bedraagt € 6.628, = bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
Je kunt t/m 30 april 2022 op de functie reageren; we ontvangen je motivatiebrief en CV graag via de link op onze website (met documenten in Word).
De kandidatenlijst wordt vertrouwelijk voorgelegd aan de Raad van Toezicht Welzijn Rijswijk.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 3 en 13 mei.
De selectiegesprekken bij Welzijn Rijswijk worden gehouden op 20 mei 2022.
Een case-assessment op 1 juni 2022 maakt onderdeel uit van de selectieprocedure; en je moet een VOG kunnen overleggen.
Welzijn Rijswijk streeft ernaar om de procedure voor half juni af te ronden en de directeur-bestuurder per september/oktober te benoemen. De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar via cvonkeman@bosmanvos.nl / 06116 47898.


Deel deze pagina in uw netwerk