Directeur-bestuurder (fulltime) Bibliotheek aan de Vliet

Organisatie

De bibliotheken in Rijswijk, Leidschendam, Voorburg en Stompwijk vormen gezamenlijk de Bibliotheek aan de Vliet. Deze bibliotheek biedt iedere inwoner de mogelijkheid om zich te ontplooien, wil de verbeeldingskracht stimuleren en een onmisbare schakel zijn voor een vitale samenleving. De bibliotheek is een platform waar inwoners van de twee gemeenten met elkaar in contact komen en verbinding vinden, fysiek en digitaal. Ze biedt een context waarbinnen kennis en informatie toegankelijk zijn voor wie dat nodig heeft en dat plezierig vindt. Zo is de bibliotheek een toegangspoort waar de inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zodat ze verder komen in het leven. De vraag en behoeften van de burgers zijn leidend en zo komt de bibliotheek tot het ultieme doel: het verbinden van mensen en kennis. De bibliotheek draagt bij aan het ontwikkelen van ieders verbeeldingskracht door het aanbieden van inspirerende, creatieve, leerzame en ontspannende activiteiten: er zijn lezingen, workshops, filmvertoningen, exposities en cursussen. Jaarlijks trekt de Bibliotheek aan de Vliet bijna 400.000 bezoekers. Er zijn circa 60 medewerkers en 100 vrijwilligers actief en de omzet bedroeg in 2019 € 4 miljoen (grotendeels gemeentelijk gefinancierd).  
Uit de vijf bibliotheekfuncties die in de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen zijn vastgelegd, heeft de Bibliotheek aan de Vliet de ambitie gedestilleerd om een retail-, maatschappelijke en educatieve bibliotheek te zijn. Deze ambitie is uitgewerkt in het beleidsplan 2017-2020 en de afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het realiseren van deze beleidsvoornemens. Zo heeft de bibliotheek zich gebogen over verdere verdieping en verbreding van de dienstverlening. Om ook in de toekomst blijvend te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen moet de bibliotheek haar externe oriëntatie verruimen, de wendbaarheid van de organisatie vergroten, intern meer verbinding creëren en de competenties van de medewerkers verder ontwikkelen. Recent is het organisatie-ontwikkelplan uitgerold en is de structuur omgevormd tot een matrixorganisatie. De bibliotheek is financieel gezond en wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De huidige directeur-bestuurder gaat op 1 september met pensioen en we zoeken daarom een nieuwe directeur-bestuurder voor de Bibliotheek aan de Vliet.

De Functie

De directeur-bestuurder stuurt direct de manager programmering inwoners aan, evenals de manager programmering speciale doelgroepen, drie productontwikkelaars (retail/culturele programmering, maatschappelijke bibliotheek, educatieve bibliotheek/persoonlijke ontwikkeling) en een specialist marketing communicatie. 
De belangrijkste opdracht voor de nieuwe directeur-bestuurder is het, samen met het MT en de medewerkers, ontwikkelen van een nieuwe toekomst strategie. De bibliotheek aan de Vliet wil een toekomstbestendig en eigentijds netwerk voor kennis en cultuur zijn. De nieuwe directeur haalt alle ingrediënten op uit de organisatie en schrijft een nieuw meerjarenbeleidsplan - volgend op het huidige plan - waarin staat wat nodig is om deze ambitie waar te maken. Uiteraard moet de directeur in deze bijzondere tijd extra wendbaar zijn en flexibel kunnen anticiperen op de gevolgen die de crisis heeft voor de bibliotheek.

Het Profiel

Je hebt een afgeronde HBO opleiding en beschikt over HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt ervaring opgedaan in het publiek domein en je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een management functie waarin je integraal verantwoordelijk was. Je hebt daarmee dus ook kennis van HR en bedrijfsvoering. Je hebt zoveel financiële kennis dat je eindverantwoordelijkheid voor deze organisatie kan dragen. Je hebt de potentie en ambitie om directeur te worden of hebt al ervaring opgedaan.  Je hoeft niet per se ervaring te hebben in de bibliotheeksector, we lezen natuurlijk wel graag terug waarom je affiniteit hebt met dit werkveld. 
We zoeken een verbindende leider die toegankelijk is, heldere kaders stelt en daarbinnen veel ruimte, vrijheid en vertrouwen aan de professionals geeft. Die duidelijk communiceert over de doelen die gesteld zijn en de voortgang goed monitort en borgt. Die op een coachende wijze professionals aanstuurt. Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties met externe samenwerkingspartners. Je kunt anticiperen op relevante (externe) ontwikkelingen, die vertalen in een heldere visie en concrete acties en daar (intern) duidelijk over communiceren. Je denkt in kansen en mogelijkheden en je hebt oog voor marktontwikkelingen.  
Je herkent je in deze competenties:

  • Strategisch
  • Analytisch inzicht
  • Ambassadeur
  • Netwerker
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
  • Innovatief
  • Invloed uitoefenen
  • Onderhandelen
  • Resultaatgericht

Dit is een uitdagende functie bij een actieve organisatie met een gemotiveerd en bevlogen team in een sector die bol staat van nieuwe ontwikkelingen.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald conform schaal 14 van de CAO Bibliotheken en het salaris bedraagt maximaal, afhankelijk van ervaring, € 7.413,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 3,25%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 25 mei 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht. De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 1 en 8 juni. De gespreksrondes bij de bibliotheek vinden plaats op 24 en 26 juni. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk