sophie watze ingrid paul

Directeur-bestuurder (fulltime) Facet Ridderkerk

Organisatie

Facet Ridderkerk is dé welzijnsstichting in de gemeente Ridderkerk. Ze biedt diensten aan voor de inwoners van Ridderkerk, van alle leeftijden en doelgroepen. Ze ondersteunt en versterkt de kracht van de inwoner en de samenleving, zodat iedereen met zijn eigen talenten mee kan doen. Facet werkt intensief samen met diverse organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, veiligheid, sport en recreatie. Facet is een informele en laagdrempelige organisatie die lokaal sterk is geworteld. Op deze manier geven de medewerkers, samen met andere organisaties, invulling aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Ridderkerk.
Bij Facet zijn ruim 60 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt ruim € 4,8 miljoen. Facet bestaat sinds januari 2018. Het is een quasi inbestede stichting, wat inhoudt dat in de statuten is opgenomen dat de gemeente Ridderkerk invloed kan uitoefenen op de strategische besluitvorming in de stichting. Meer informatie is te vinden op www.facetridderkerk.nl.
In de eerste jaren 2018 en 2019 lag de focus voornamelijk op het optimaal inrichten van de organisatie. De organisatie moest opgezet worden en er waren een aantal stevige uitdagingen. Zo is een bij de opstart ontstaan financieel tekort opgelost en zijn er met de gemeente nieuwe inhoudelijke afspraken gemaakt waarmee geïnvesteerd is in de preventieve kracht van Facet.
In de volgende fase van haar bestaan wil Facet zich meer op de toekomst en de buitenwereld richten. Dat vraagt een duidelijke positionering in het sociaal domein dat continu verandert. Daartoe is in 2020 begonnen met een strategietraject om de kernactiviteiten van Facet te benoemen en een verbindend intern en extern verhaal te ontwikkelen.
De analyse uit dat traject heeft geleid tot de aanbeveling dat Facet zich toekomstbestendig en duurzaam moet gaan organiseren door verder te professionaliseren. Er is onder meer een voorgenomen besluit om de organisatie aan te passen naar 3 sectoren. Dit is een nog te lopen adviestraject met de ondernemingsraad. De huidige directeur-bestuurder was al werkzaam bij de voorganger van Facet en heeft de afgelopen jaren het hiervoor beschreven proces begeleid. Hij gaat nu elders een nieuwe uitdaging aan en de organisatie zoekt nu een goede opvolger. De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de uitdaging om het strategie traject verder vorm en inhoud te geven en duurzaam te implementeren.

De Functie

Als directeur-bestuurder zorg je ervoor dat je Facet een leidende rol heeft bij welzijnsvraagstukken in Ridderkerk. Je hebt een hart voor welzijn en voor mensen, naast de hieronder beschreven kwaliteiten. Je zet een toekomstbestendige en stabiele organisatie neer die waarde toevoegt aan het leven van de Ridderkerkers en die een werkgever is waar professionals graag willen werken. In deze rol vertaal je de hoofdlijnen van de gemeente naar de gevolgen voor organisatie en je bent in dat proces de verbindende schakel. In deze rol sta je voor deze uitdagingen:
Je neemt de organisatie mee in het strategietraject: je ontwikkelt, implementeert en borgt de strategie en toekomstvisie, je begeleidt de organisatieveranderingen en creëert draagvlak.
Je bouwt een goede relatie met de gemeente op en je legt financiële en inhoudelijke verantwoording af. 
Je profileert Facet stevig als de leidende partij op welzijnsvraagstukken en je brengt het verhaal van Facet goed over het voetlicht zodat Facet het podium pakt en zichtbaar en aanwezig is.
Je brengt een nieuwe leiderschapsstijl mee die leidt tot een cultuurverandering waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd, verbindingen tussen teams worden gerealiseerd, professionals zich kunnen ontwikkelen en ruimte is voor creativiteit en initiatieven.
Je zorgt voor een financieel solide basis en realiseert dat bedrijfsvoering het primair proces optimaal ondersteunt. Je introduceert een PDCA cyclus en ontwikkelt strategisch HR beleid.
Je fungeert als in- en extern boegbeeld, kan je goed positioneren ten opzichte van de andere Ridderkerkse organisaties en je onderhoudt de relaties met alle relevante stakeholders.
Je stuurt direct 3 MT-leden en indirect ruim 60 medewerkers aan. Je bent de gesprekspartner voor de OR en je rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Het Profiel

We zoeken een stevige persoonlijkheid die zich intrinsiek kan verbinden aan het werk dat Facet doet en die oprecht waarde wil toevoegen aan het leven van de burgers van Ridderkerk. Iemand die begrijpt welke positie Facet in de gemeente Ridderkerk inneemt. Die binnen de ruimte die er is maximale bewegingsruimte kan creëren. Die goed de vertaalslag kan maken van de gemeente naar Facet en andersom. Die in staat is om zich te conformeren aan de ingezette route en de plannen met energie, visie en daadkracht wil realiseren.   
Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je bent minimaal 5 jaar als integraal manager verantwoordelijk geweest in een organisatie in het publieke of sociaal domein of een andere organisatie in een gemeentelijk gefinancierde context. Je hebt strategisch inzicht, kunt een visie ontwikkelen en je anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Je bent een zichtbare dienende leider die open communiceert. Je stuurt op een manier die enerzijds ruimte biedt en anderzijds heldere kaders schetst.
Je bent bedrijfsmatig en financieel sterk onderlegd en bekend met de PDCA cyclus. Je hebt ervaring met en plezier in het leiden van organisatieveranderingen en –ontwikkeltrajecten. Je bent de gesprekspartner voor alle lagen in de organisatie en je bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder. Je schakelt makkelijk tussen inhoud en bedrijfsvoering, strategie en operatie en de vrijwilliger en de wethouder. Je bent zowel in- als extern een zichtbaar boegbeeld. Je herkent je in deze competenties:

  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • Verbindend vermogen
  • Makkelijk in het openbaar sprekend
  • Netwerker
  • Resultaatgerichtheid
  • Implementatiekracht
  • Doorzettingsvermogen
  • Innovatief

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.466,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 30 april. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht.
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd op 5, 6 en 11 mei. De gespreksrondes bij Facet vinden plaats in de week van 17 en 24 mei. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk