crista

Directeur-bestuurder (fulltime) PGOsupport Utrecht

Organisatie

Stichting PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie die samenwerkt met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. De medewerkers informeren, adviseren en scholen over effectieve en duurzame inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief. Met de focus op versterken van de dialoog met patiënten en cliënten. Want die inbreng en dialoog zijn essentieel om samen meer te betekenen voor cliënten. PGOsupport ontwikkelt nieuw beleid en jaagt innovaties aan die bijdragen aan de kwaliteit van zorg en leven van cliënten en patiënten.
PGOsupport is de afgelopen jaren gegroeid van 10 naar 31 medewerkers en heeft zich ontwikkeld tot een professionele adviesorganisatie. De medewerkers zijn gedreven professionals, die met hart en ziel actief zijn voor de patiëntenbeweging. De medewerkers en de flexibele schil van professionals ondersteunen de patiënten- en cliëntenorganisaties en hun stakeholders zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en onderzoekers bij de inzet van collectieve ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
PGOsupport adviseert over inbreng van het cliëntenperspectief, over gelijkwaardige samenwerking en strategische positionering. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de patiëntenbeweging specifiek over organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering, fondsenwerving en vrijwilligersmanagement. De medewerkers hebben daardoor veel kennis, ervaring en een groot netwerk opgebouwd rond het thema patiënten participatie. Meer informatie is te vinden op www.pgosupport.nl/over-pgosupport. 
Impact en bereik patiëntenbeweging vergroten
De maatschappij verandert snel en PGOsupport verandert mee. Ze is kritisch op haar maatschappelijke bijdrage (SROI) en wil daadwerkelijk impact hebben. In een wereld waarin mensen elkaar op een andere manier vinden, zich tot elkaar verhouden, verenigen en met en van elkaar leren wil PGOsupport meebewegen. PGOsupport heeft de ambitie om de fundamentele verandering in de patiëntenbeweging, waar impact en bereik veel belangrijker worden, verder voort te zetten.
Voldoende mogelijkheden
PGOsupport heeft een begroting van + € 3,2 miljoen; het merendeel van dit bedrag komt uit een aanbesteding van VWS (voor periodes van 3 jaar die verlengd worden na een positieve evaluatie door een derde partij). De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht. We zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor deze unieke organisatie.

De Functie

Om PGOsupport te begeleiden in de ontwikkeling die in gang is gezet, krijgt de nieuwe directeur-bestuurder drie opdrachten mee, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
Bereik en impact vergroten
Verbreed de inbreng van het cliëntperspectief en sluit aan bij bewegingen in de samenleving die zich al op een eigentijdse manier hebben georganiseerd. Ontwikkel een visie hoe je het systeem waar de interactie tussen de patiëntenbeweging en haar stakeholders plaatsheeft, kunt versterken. Zorg dat PGOsupport de inbreng van het cliëntenperspectief in het lokaal domein en zorgorganisaties vergroot. Onderhoud en breid het netwerk van PGOsupport uit en zorg dat ze de spin in het web is van het sociaal domein, zorgorganisaties en cliëntenorganisaties als het gaat om het cliëntenperspectief en de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Dit met behoud van de diensten aan de patiënten- en cliëntenorganisaties.
Uitbouwen met gezamenlijke ambitie
Bouw verder aan een organisatie waar de professionals zich mede-eigenaar voelen om bovenstaande beweging verder te brengen en de ambitie te realiseren. Stel heldere kaders, doelen en prioriteiten, bewaar het overzicht en zie de samenhang. Geef daarbinnen alle ruimte om te leren en fouten te maken. Creëer een setting waarin medewerkers elkaar inspireren om zich verder te ontwikkelen. Bevorder het ondernemerschap binnen de organisatie. Richt de organisatie zo in dat de expertises binnen het team optimaal benut worden en de bedrijfsvoering efficiënt is. Dus ondersteun de organisatorische professionalisering van PGOsupport zodat de ambitie van PGOsupport een gezamenlijke ambitie wordt.
Verbreed de marktpositie en de klantenkring
Verbreed de marktpositie en de klantenkring van PGOsupport om zo de toegevoegde waarde en impact te vergroten. Signaleer de kansen die er zijn voor patiënten- en cliëntenorganisaties om het cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid in te brengen in de zorg, het lokaal domein, de zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. Help alle partijen samen die kansen te benutten. Benut de mogelijkheden om in het netwerk meer samen te werken met zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.
Neem het initiatief om bij te dragen aan bijvoorbeeld de impact meting en vergroting van de SROI in de patiëntenbeweging; hoe kan de ervaringsdeskundigheid in de GGZ bijvoorbeeld worden ingezet in positieve gezondheid; hoe kunnen gemeenten de patiënten en cliënten echt bereiken en hoe wordt hun geluid vertaald naar lokaal beleid? Kun je cliëntenparticipatie vergroten door het inzetten van de bestaande infrastructuur van de academie van PGOsupport voor een grotere doelgroep? Kan PGOsupport de betrokkenheid van patiënten en cliënten bij wetenschappelijk onderzoek vergroten? Zo bevorder je de interactie tussen groepen patiënten/cliënten en gemeenten/zorgorganisaties.  Meer en andere inkomsten zijn het resultaat daarvan, geen doel op zich.
Als je met een mooi gedreven team van professionals, in een organisatie met voldoende financiële ruimte, het verschil wil maken in de samenwerking tussen patiënten en de patiëntenbeweging, onderzoekers, beleidsmakers en zorgorganisaties en in bent voor een echte veranderopdracht, dan is dit een interessante positie.

Het Profiel

Voor deze functie stellen we een paar harde eisen: een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar managementervaring; je hebt leiding gegeven aan professionals, bent strategisch en hebt analytisch inzicht; je kunt redeneren vanuit de patiënt/cliënt en je kunt je in verschillende perspectieven inleven; je bent snel in staat om een visie te ontwikkelen op de beweging die gaande is; je bent een innovatieve ondernemende visionair die buiten de gebaande paden durft te treden. Dit is een uitdagende functie bij een unieke organisatie. We zoeken niet iemand die in 1 hokje past. Daarom lezen we graag terug waarom:

 • jij in staat bent om een innovatieve kennis- en netwerkorganisatie aan te sturen
 • je de verbindende en stevige leider bent die de professionals stimuleert om eigenaarschap te nemen
 • jij de boodschap goed naar buiten kan uitdragen en extern makkelijk je weg kan vinden
 • jij een verbinder bent in het externe netwerk en partijen samenbrengt om de ambitie te verwezenlijken
 • je aantoonbare resultaten hebt laten zien in een netwerk omgeving
 • je een netwerk in het sociaal of publiek domein en/of de zorg hebt
 • je het uithoudingsvermogen hebt om te opereren in de politiek bestuurlijke context die hier bij hoort
 • je verbindend en vernieuwend bent
 • je past in een context die grotendeels door de overheid gefinancierd wordt
 • je kunt schakelen tussen lef tonen en je kwetsbaar opstellen, tussen voorop lopen en meebewegen
 • je bedrijfskundig voldoende onderlegd bent om de verantwoordelijkheid te dragen voor PGOsupport

Vanzelfsprekend is aantoonbare affiniteit met de patiëntenbeweging nodig om deze rol goed te kunnen vervullen. Een prachtige uitdaging voor een kandidaat met de potentie en ambitie om bestuurder te zijn.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal, afhankelijk van ervaring, € 7.976,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om de zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 21 september 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 28 september. De gespreksrondes bij PGOsupport vinden plaats op vrijdag 9 oktober. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 16 oktober. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980) en bij haar kan in de week van 14 september informatie worden opgevraagd.


Deel deze pagina in uw netwerk