watze ingrid
  • Directeur-bestuurder (fulltime) Stichting Peuterspeelzalen Leiden - Leiden

Directeur-bestuurder (fulltime) Stichting Peuterspeelzalen Leiden - Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Peuterspeelzalen Leiden (verder te noemen SPL) begeleidt meer dan 900 kinderen van 2 tot 4 jaar op verschillende locaties in Leiden, Lisse, Noordwijk en Voorschoten. In Noordwijk en Lisse wordt op 3 locaties buitenschoolse opvang geboden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Diepgeworteld in Leiden en haar directe omgeving vormt SPL de verbindende schakel tussen peuters, hun ouders, andere verzorgers en alle partnerorganisaties die zich sterk maken voor de ontwikkeling van jonge kinderen. SPL vindt dat alle peuters in de gemeenten waar SPL werkt recht hebben op een goede begeleiding naar de basisschool, in het bijzonder peuters met een achterstandsrisico. Een positief opvoedingsmilieu voor zowel peuters als hun ouders is hiervoor onmisbaar. Hetzelfde geldt voor structurele en interprofessionele samenwerking tussen SPL en partners in de buurt en de wijk, met als doel peuters én hun ouders te ondersteunen.

SPL wil deze samenwerking en zo’n milieu (helpen) creëren. SPL doet dit door kinderen en hun ouders handelingsperspectief te bieden; hen te helpen niet direct te oordelen; hen optimisme te bieden en hun participatie in de samenleving te bevorderen. SPL is in haar missie H.O.O.P. geïnspireerd door de stellingname van hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter, waarin hij vurig pleit voor meer optimisme en hoop in opvoeding en onderwijs. Meer informatie over de missie, visie en de organisatie is te lezen op www.splopvang.nl. Bij SPL zijn 115 medewerkers werkzaam en de organisatie heeft een omzet van € 4 miljoen (€ 2,9 miljoen subsidie van de gemeenten en € 1,1 miljoen ouderbijdrage). SPL is een brede maatschappelijke organisatie en werkt zowel inhoudelijk als strategisch samen met diverse andere instellingen gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen.

SPL ziet zich gesteld voor een aantal uitdagingen. Naast de druk op financiën en de krapte op de arbeidsmarkt heeft SPL tijdens en na de Corona periode de afhankelijkheid van de partners gevoeld voor de toeleiding van de peuters. SPL werd door minder kinderen en ouders gevonden, wat hen op extra achterstand zet en voor SPL negatieve financiële gevolgen heeft. Tegelijkertijd onderstreept deze situatie het belang van SPL. Om kinderen en ouders beter te bereiken, wil SPL komende jaren de samenwerking met partners intensiveren en de ouderparticipatie vergroten

SPL wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan een 4-hoofdige Raad van Toezicht. De huidige bestuurder gaat in 2024 met pensioen en we zoeken een goede opvolg(st)er.

De Functie

De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de uitdaging om SPL op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied toekomstbestendig en wendbaar te maken. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor:

Het verder ontwikkelen van een strategische toekomstvisie waarbij je anticipeert op landelijke en regionale ontwikkelingen. Het resultaat van deze strategie is dat de kwetsbare doelgroep waar SPL voor werkt, optimaal wordt bediend, door SPL als zelfstandige organisatie of in een samenwerkingsvorm. Je werkt de visie verder uit naar concrete stappen en realiseert de implementatie.
Het neerzetten van een organisatie waar werkgeluk heerst, waar de professionals met passie hun werk kunnen uitvoeren. Realiseer een interne organisatie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn, waarin het MT optimaal kan functioneren, waar transparant wordt gecommuniceerd, waar werkgeluk hoog in het vaandel staat, professionals gehoord en gewaardeerd worden, waar een afspraak een afspraak is en waar ruimte is om elkaar aan te spreken. Richt de organisatie zo optimaal in dat verwachtingen over en weer duidelijk zijn, staf en lijn elkaar begrijpen en waarderen, dat HR een stevige positie heeft en dat het HR-beleid focust op leren en ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap. Neem de medewerkers mee in de veranderingen die nodig zijn om dit te realiseren. Je zorgt voor rust, geeft ruggensteun en ruimte en delegeert.

Het extern vertegenwoordigen en stevig positioneren van SPL bij de gemeenten en bij de bestuurders van samenwerkingspartners op zo’n manier dat alle partijen zien wat de meerwaarde van de dienstverlening van SPL is voor het kind en de ouder.

Het behouden van de goede kwaliteit van dienstverlening, zorgdragen voor optimale bezetting, het versterken van bedrijfsvoering en realiseren van een duurzaam financieel gezonde organisatie, nu en in de toekomst.

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit is een uitdagende functie waarin je schakelt tussen strategie en inhoud, extern en intern, primair proces en politiek, financiën en de operatie.

Het Profiel

Dit is een mooie uitdaging voor een inspirerende en betrokken leider en gedreven en ambitieus boegbeeld met verbindend vermogen. Een netwerker met helicopterview, die vanuit oprechte nieuwsgierigheid en met uithoudingsvermogen wil bouwen aan een toekomstbestendig SPL. Iemand die stevig in zijn schoenen staat, overweg kan met weerstand en benaderbaar is. Die oprechte belangstelling heeft voor de organisatie, opereert vanuit openheid en eigenwaarde en zo een voorbeeld is voor de organisatie. Iemand die in staat is om van SPL een lerende organisatie te maken.
 
Je hebt ervaring opgedaan in maatschappelijk gefinancierde organisaties en met de doorontwikkeling van organisaties. Je hebt aantoonbare ervaring met het realiseren van cultuurverandering en organisatieveranderingen. Je bent in staat om een setting te creëren waarin mensen optimaal tot hun recht komen. Je biedt duidelijkheid en kaders; binnen die kaders geef je verantwoordelijkheden en het vertrouwen terug aan de professionals. Je weet goede relaties op te bouwen met de gemeenten en samenwerkingspartners. Je houdt het overzicht. Je brengt voor deze sector zakelijkheid en stevigheid mee. Je bent financieel zo goed onderlegd dat je verantwoordelijkheid kunt dragen voor de organisatie.

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau. Je hebt minstens 5 jaar een integrale management- of directiefunctie vervuld – waarbij je nadrukkelijk ook verantwoordelijk was voor bedrijfsvoering - in het maatschappelijk domein. Je hebt ervaring met het werken met en/of voor gemeenten.  We lezen graag terug waarom je affiniteit hebt met peuterspeelzaalwerk. Je kunt je in deze rol ontwikkelen als eindverantwoordelijk directeur-bestuurder.

Je herkent je in deze competenties:
Strategisch inzicht
Visieontwikkeling
Beïnvloedend vermogen
Verbindend leiderschap
Samenwerkingsgericht
Implementatiekracht
Besluitvaardig
Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Reflectief en benaderbaar

Als je écht het verschil wil maken voor kinderen in Leiden en omgeving, invloed wil aanwenden, past in een organisatie van deze omvang en graag wil leren dan is dit een interessante uitdaging.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal H van de salariëring voor bestuurders kinderopvang met een maximum van € 121.683,= bruto per jaar bij een fulltime aanstelling. Je kunt t/m 8 oktober 2023 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. De virtuele intakegesprekken vinden plaats in de week van 23 oktober. We voeren de gesprekken bij SPL in de week van 6 en 13 november. Een (case) assessment maakt onderdeel uit van deze procedure en vindt plaats in de week van 20 november. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar (06 - 51310950).

Reageer op deze vacature