watze ingrid

Directeur-bestuurder (fulltime) Welzijn Ermelo

Organisatie

Iedereen doet mee: Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners van Ermelo bij het voeren van de regie over het eigen leven. Hierdoor draagt zij bij aan de vitaliteit van een samenleving, die plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen kan meedoen. Welzijn Ermelo ziet het als haar opdracht te werken vanuit haar missie: We doen het samen, voor elkaar. Welzijn Ermelo ziet het als haar taak de krachten in de samenleving zo te bundelen en te benutten dat deze optimaal worden ingezet voor wie een steuntje in de rug nodig heeft. Het doel is mensen bij hun eigen kracht te brengen. Het geloof in eigen kunnen te versterken. Mensen bewust maken wat daarvoor nodig is en hen te helpen dat te bereiken.
Welzijn Ermelo is een brede welzijnsorganisatie op betrekkelijk kleine schaal met een breed pakket aan activiteiten met een enthousiaste club van mensen die allemaal op hun eigen terrein gespecialiseerd zijn en die met veel inzet werken. Het werk van Welzijn Ermelo bestaat uit tal van diensten en activiteiten. Van ontmoeting tot ondersteuning van mantelzorgers. En van praktische hulp in huis tot ouderenadvies. Welzijn Ermelo biedt steun op het gebied van welzijn & informele zorg, voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.
De gemeente heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en Welzijn Ermelo moet een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie opgave: van maatwerk naar algemene voorzieningen en het creëren van een preventief voorveld dat zich primair richt op een sociale samenleving met zo zelfredzaam mogelijke inwoners. Om dit te bereiken moet Welzijn Ermelo een centrale positie innemen in het sociaal domein. Binnen Ermelo zijn twee teams waar burgers terecht kunnen met vragen, ideeën en wensen op het gebied van leefbaarheid en het sociale domein en Welzijn Ermelo is coördinator van het Sociaal Team en het Leefbaarheidsteam.
Bij Welzijn Ermelo werken 22 beroepskrachten en zo’n 300 vrijwilligers samen met inwoners aan de sociale samenhang in Ermelo en bieden ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. De omzet bedraagt € 1,6 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De vorige directeur-bestuurder heeft zijn functie neergelegd en momenteel is een interim-directeur-bestuurder actief. Nu is de tijd gekomen om deze functie weer vast in te vullen.

De Functie

Er ligt een mooie veranderopdracht klaar voor de nieuwe directeur-bestuurder: hoe realiseer je de transformatie opgave terwijl je de huidige activiteiten goed blijft uitvoeren? Hoe formuleer je een ambitieus en realistisch antwoord op de ontwikkelingen in het sociaal domein? Hoe vertaal je die in een heldere visie, passend beleid en haalbare oplossingen? Dit alles maakt dat de nieuwe directeur-bestuurder van Welzijn Ermelo voor deze uitdagingen staat:
Strategie en visieontwikkeling en implementatie: je ontwikkelt een strategische toekomstvisie en missie die ertoe leidt dat Welzijn Ermelo daadwerkelijk bijdraagt aan de transformatie in het sociaal domein en een grote rol speelt in het preventieve voorveld en het wijkgericht werken. Je ziet wat er nodig is om de impact te vergroten en daarmee het doel te bereiken. Je ziet de verbanden, analyseert de data, maakt een business case en zet dit alles om in beleid en haalbare resultaten.
Netwerkontwikkeling: je leidt Welzijn Ermelo naar een situatie waarin ze de netwerkorganisatie is en de regierol vervult. Dat betekent dat je een goede relatie opbouwt en onderhoudt met de gemeente en de stakeholders (het CJG, zorgorganisaties, vluchtelingenwerk, de bibliotheek etc.). Je zorgt ervoor dat Welzijn Ermelo een actieve rol pakt in de integratie van alle terreinen van het sociaal domein en je neemt het initiatief om de coördinerende rol verder uit te bouwen. Je zorgt ervoor dat Welzijn Ermelo een serieuze en betrouwbare gesprekspartner is voor de gemeenten en de stakeholders in het netwerk. Je brengt goed over het voetlicht wat Welzijn Ermelo allemaal in huis heeft om dit te realiseren.
Organisatie ontwikkeling: de professionals van Welzijn Ermelo zijn gepassioneerd, gedreven en geloven in hun vak. Om de netwerkontwikkeling verder vorm te geven stimuleer je medewerkers die dat kunnen en willen om een regierol te pakken en hun rol te verbreden. Je kijkt welke competentie ontwikkeling hiervoor nodig is. Je ontwerpt werkprocessen die hierop aansluiten en je zorgt voor meer samenhang binnen de verschillende werkvormen.  
Uiteraard stuur je de organisatie aan en organiseer je het zó dat het zo effectief mogelijk gaat en dat Welzijn Ermelo haar verantwoordingsplicht goed kan vervullen. Je zorgt dat Welzijn Ermelo een financieel gezonde organisatie is die meer bedrijfsmatig gaat werken. Je bent de voorzitter van de Stuurgroep Wijkgericht Werken en rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Het Profiel

Dit is een mooie stap voor iemand die de potentie en ambitie heeft om eindverantwoordelijk te zijn in een organisatie met een mooie ontwikkelopgave. Je bent een doortastende leider die ruimte geeft waar kan, bespreekbaar maakt wat hij/zij ziet en begrenst waar dat nodig is. Die mensen vol passie meeneemt en overtuigt op reis naar de netwerkorganisatie. Die de noodzaak van de verandering duidelijk maakt. We zoeken een inspirerende visionair. Iemand die gedreven, stevig, onafhankelijk en autonoom is. Je durft te dromen en je bent in staat om de ideeën ook te realiseren. Je gelooft in de visie dat de vorming van netwerkorganisaties in het preventieve voorveld het verschil kan maken. Je bent een communicatief vaardige, duidelijke en stevige sparringpartner voor de gemeente en de stakeholders. Je hebt een zakelijke stijl, oog voor de mens en een groot hart voor de sector.
Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je bent minimaal 5 jaar als integraal manager verantwoordelijk geweest in een organisatie die actief is in en/of gefinancierd wordt door een gemeente. Het is een pré als je kennis hebt van het sociaal domein. Je bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen en die te vertalen in beleid. Je hebt voldoende kennis op financiën en HR om de consequenties van je besluiten te overzien. Je hebt ervaring met en plezier in het leiden van organisatieveranderingen en –ontwikkeltrajecten en met samenwerking met diverse stakeholders.
Je bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder. Je balanceert met plezier tussen de inhoud en bedrijfsvoering, strategie en operatie en de vrijwilliger en de wethouder. Je bent zowel in- als extern een zichtbaar boegbeeld. Je herkent je in deze competenties:

  • Analytisch
  • Conceptueel denkvermogen
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • Verbindend vermogen
  • Netwerker
  • Resultaatgerichtheid
  • Implementatiekracht
  • Doorzettingsvermogen
  • Initiatiefrijk

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.466,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 29 juni. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht.
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd op 6, 8, 9 en 12 juli. De gespreksrondes bij Welzijn Ermelo vinden plaats direct na de zomervakantie. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk