nicoline
  • Directeur-bestuurder Stichting Welzijn Hoeksche Waard en Stichting Samen Circulair (32 - 36 uur) - Hoeksche Waard

Directeur-bestuurder Stichting Welzijn Hoeksche Waard en Stichting Samen Circulair (32 - 36 uur) - Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijn Hoeksche Waard (verder te noemen Welzijn Hoeksche Waard) is verantwoordelijk voor het sociaal werk in de Hoeksche Waard. Voor en samen met de burgers en de netwerkpartners werkt Welzijn Hoeksche Waard aan sociaal vitale kernen waarin iedereen mee kan doen.

Welzijn Hoeksche Waard inventariseert vragen van inwoners, brengt initiatieven van inwoners en organisaties bij elkaar en ondersteunt degenen die dat willen en nodig hebben. Ze gaat uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Welzijn Hoeksche Waard is er voor iedereen die dat wil en speciale aandacht gaat uit naar mensen waarvoor het niet (meer) vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Zij betrekt daarbij actief degenen die midden in het leven staan om initiatieven te starten, om vrijwilligerswerk te doen of om activiteiten te organiseren. Dit onder het motto: Met elkaar, voor elkaar en met deze kernwaarden als leidraad: verbindend, dichtbij en betrokken.

Door 33 betaalde krachten, 2 stagiaires en 350 vrijwilligers wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd (bv. op het gebied van bewegen, vervoer en samenzijn) ter voorkoming van eenzaamheid, bevordering van sociale cohesie en vroegsignalering. Ze biedt jongerenwerk informele hulp en heeft diverse initiatieven ontplooid. Voorbeelden zijn het omarmen van Positieve Gezondheid, de Vrijwilligerscentrale, de Hoeksche Huiskamers, Doortrappen, Talent ontwikkeling en meedenken door vrijwilligers, bewoners en de gemeente. De professionals zijn georganiseerd in drie vakteams: Jeugd & Jongerenwerk, Vrijwillige Inzet en Informele Hulp en Sociaal Werk. De financiering loopt via een prestatie- en projectsubsidie van de gemeente Hoeksche Waard, de omzet bedraagt + € 2,2 miljoen en de organisatie is financieel gezond. In 2021 is het kwaliteitslabel van Sociaal Werk behaald.

Recent is Stichting Samen Circulair (verder te noemen Samen Circulair) opgericht; een ambitieus initiatief waarin diverse partijen in de Hoeksche Waard samenwerken. In dit ambachtscentrum worden ingezamelde goederen, onder andere van de milieustraat, gerepareerd, opgewaardeerd en opnieuw verkocht. Van restmaterialen worden nieuwe goederen gecreëerd die in de winkel te koop zijn. Deze lokatie is het eerste Circulair Ambachtscentrum van de gemeente Hoeksche Waard en het project is een goede stap in de richting van een 100% circulaire gemeente in 2050. Naast het voorkomen van afval biedt het centrum een werkplek voor mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben of mensen die een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken.

Welzijn Hoeksche Waard en Samen Circulair hebben beiden een Raad van Toezicht en staan onder leiding van één directeur-bestuurder. Momenteel worden de stichtingen aangestuurd door een interimmer en er is nu behoefte aan het benoemen van een vaste directeur-bestuurder. Voor de verdere leesbaarheid praten we over één stichting en één organisatie.

De Functie

Zowel Welzijn Hoeksche Waard als Samen Circulair moeten kunnen anticiperen op de toekomst en de doelen van de gemeente Hoeksche Waard. In deze uitdagende rol wordt verwacht dat je het meerjaren strategisch beleidsplan herijkt en implementeert, de organisatie profileert en positioneert naar en bij de gemeenten en partijen waarmee wordt samengewerkt en een gezonde organisatie neerzet. Je bent als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor:

Het ontwikkelen van een moderne visie voor de organisatie. Deze visie moet recht doen aan maatschappelijke ontwikkelingen waarbij preventie, informele zorg en welzijn steeds relevanter worden en samenwerking centraal staat. Op basis van die visie herijk je het meerjaren beleid dat je samen met de teamleiders en professionals implementeert. Je anticipeert daarbij op de toekomst en je hebt goed zicht op alle kansen en mogelijkheden. Je neemt het initiatief voor nieuwe toekomstplannen en draagt die met verve uit. Je draagt bij aan de beweging dat burgers meer dingen zelf doen en meer naar elkaar omkijken. Je trekt hierin op met andere organisaties en ondersteunt de vrijwilligers zo goed mogelijk om hieraan bij te dragen. Je zorgt dat Samen Circulair verder wordt uitgebouwd.

Het vertegenwoordigen van de organisatie in de Hoeksche Waard.Je zit aan tafel bij de gemeente Hoeksche Waard en leden van het college van B&W. Je neemt daar de rol van partner en adviseur over welzijnsvraagstukken. Je representeert de organisatie aan de Welzijnstafel. Je laat aan de inwoners zien waar welzijn voor is bedoeld en welke resultaten geboekt worden. Je onderhoudt de contacten en bouwt de samenwerking met andere organisaties (zoals zorgpartijen, de bibliotheek, onderwijs, kinderopvang, kerkelijke organisaties en de woningcorporatie) verder uit. Je zoekt hiertoe actief de partijen op.

Het realiseren van een organisatie die een aantrekkelijke werkgever is. Aantrekkelijk in de zin van een laag ziekteverzuim, een laag verloop en een goede reputatie onder actieve en potentiële vrijwilligers. Je bevordert eigenaarschap bij medewerkers en je creëert een organisatiecultuur waarbinnen professionals zich willen ontwikkelen en fouten mogen maken. Je stimuleert dat samen gebiedsgericht wordt gewerkt en dat, met behoud van de passie, drive en vakmanschap, ook zakelijk gekeken wordt naar de resultaten die behaald moeten worden. Je zorgt voor financieel duurzame bedrijfsvoering, je streeft naar meerjaren afspraken met de gemeente en stemt de bedrijfsvoering, contracten en de administratieve processen daar op af. Je gaat op zoek naar nieuwe huisvesting en je gaat werken aan het kostendekkend maken van Samen Circulair.

Het direct aansturen van 2 teamleiders, de management-assistente, een medewerker PR & communicatie en een medewerker financiële administratie . Een externe controller wordt op uurbasis ingehuurd. Je legt verantwoording af aan de twee Raden van Toezicht.

Het Profiel

Dit is een mooie uitdaging voor een kandidaat die echt gelooft in de maatschappelijke omwenteling die gaande is, de organisatie wil uitbouwen en verstevigen en Samen Circulair verder kan brengen. Het is zeker ook een positie voor iemand met de ambitie en potentie om bestuurder te worden. Verbindend vermogen, (sociaal) ondernemerschap, leiderschap en uithoudingsvermogen staan centraal.

We zoeken de kandidaat die weet hoe je samenwerkt, die gevoel voor verhoudingen heeft, relationeel sterk is en in het externe netwerk de juiste positie weet in te nemen. Die in staat is om een visie te ontwikkelen, plannen te maken en die te realiseren. Die denkt in kansen en mogelijkheden, creatief is, lef heeft en het initiatief neemt. Die daadkrachtig leiderschap toont en weten hoe je de interne organisatie verder professionaliseert.

Je hebt ervaring opgedaan in het sociaal domein of de zorg, hebt kennis van gemeentelijke financiering en hebt aantoonbare ervaring met samenwerking met collega organisaties. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau. Je hebt minstens 5 jaar een integrale managementfunctie vervuld en je hebt strategisch inzicht. Je spreekt de taal van de publieke sector of je bent in staat je die snel eigen te maken. Het gaat erom dat je plezier hebt in het politieke spel dat deze functie in zich heeft. Je brengt voor deze sector zakelijkheid en stevigheid mee. Je bent financieel zo goed onderbouwd dat je verantwoordelijkheid kunt dragen voor deze stichtingen. Je houdt het overzicht en hebt oog voor details.

Je schakelt soepel tussen strategie en operatie, gesprekken met de wethouder en de vrijwilliger, netwerken en leiden van een organisatie. Je hebt affiniteit met (duurzaam) ondernemen en je wilt echt de ambassadeur en het boegbeeld zijn.

Bij deze organisatie past een nuchtere kandidaat met een pragmatische hands-on mentaliteit die stevig met twee voeten in de klei van de Hoeksche Waard wil staan.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. Het maximum salaris bedraagt € 6.761,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Je kunt t/m 14 februari 2023 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. De virtuele intakegesprekken vinden plaats in de week van 20 februari. De gespreksrondes bij Welzijn Hoeksche Waard worden in de week van 6, 13 en 20 maart gehouden. Een case assessment maakt onderdeel uit van deze procedure. De organisatie streeft ernaar om de procedure eind maart te hebben afgerond. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is bij haar verkrijgbaar (06 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk