Directeur Jeugd & Gezin (Fulltime) Regio Rotterdam

Organisatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond) is voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren dé plek als het gaat om gezondheid, opvoeden en opgroeien. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals (ruim 650) slaan de handen ineen om gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen mogelijk te maken. Dit doen ze o.a. door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken, het Rijksvaccinatieprogramma en het organiseren van cursussen voor ouders en jongeren. Vroegtijdige signalering en preventie is daarbij essentieel: zo is er oog voor de groei en ontwikkeling van het kind, voor het gezin in diens sociale omgeving.
CJG Rijnmond werkt in de regio Rotterdam-Rijnmond op 51 locaties, de zogenaamde consultatiebureaus, en heeft haar hoofdkantoor op de Westblaak in Rotterdam. Daarnaast werken de CJG professionals in de wijk en op scholen. De opdrachtgevers zijn de 14 deelnemende gemeenten die zich hebben verenigd in de Raad voor het Publiek Belang. CJG Rijnmond is een zelfstandige stichting. De omzet bedraagt circa € 45 miljoen op jaarbasis en bestaat grotendeels uit gemeentelijke subsidies.
Vorig jaar is er een nieuwe topstructuur ingevoerd. Het bestuurlijk overleg (BO) wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, twee directeuren – de directeur Jeugd & Gezin en de directeur Bedrijfsvoering - , de bestuurssecretaris, de concern controller en de strategisch communicatieadviseur.
In verband met het vertrek van de directeur Jeugd & Gezin zoeken we voor CJG Rijnmond een stevige opvolger.

De Functie

Je bent als directeur eindverantwoordelijk voor de kolom Jeugd & Gezin (J&G) en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg naar de ruim 250.000 kinderen in de regio. In nauwe samenwerking met de kolom bedrijfsvoering en de staf, geef je met jouw team verder vorm aan de strategische koers 2020 – 2023 die 3 pijlers kent:

  • Vergroten van de externe zichtbaarheid van CJG als expert in preventie, waarbij de toegevoegde waarde en hoge kwaliteit van zorg helder in beeld zijn en worden (h)erkent
  • Realiseren van zichtbare vernieuwing en daarmee eigentijdse, gedifferentieerde en flexibele dienstverlening voor ouders en kinderen
  • Verwezenlijken van een hoger maturiteitsniveau in de interne organisatie, met aandacht voor uniformiteit, efficiëntie en continu verbeteren

Je bent in staat de transitie naar een klantgerichte en volwassen organisatie binnen de kolom J&G te leiden en deze groei stap voor de stap te realiseren. Hierbij prioriteer je continu en speel je in op de actualiteit.
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur. Je stuurt direct 8 managers die verantwoordelijk zijn voor de locaties en 3 managers van de centrale afdelingen aan, en wordt ondersteund door een secretaris J&G en een centraal secretariaat. Indirect ben je verantwoordelijk voor 450 fte. Je stuurt op uniformiteit en schept duidelijkheid over bevoegdheden, verantwoordelijkheid en verantwoording. Dankzij de gestroomlijnde werkprocessen en overzichtelijke sturingsinformatie bewaak je de voortgang van de prestatieafspraken. Je stuurt op de kwaliteit van zorg en vakmanschap. Je zorgt dat je medewerkers zich blijvend ontwikkelen, zich de ambassadeur van de organisatie voelen en ze de meerwaarde van het CJG uitstralen naar ouders en kinderen, samenwerkingspartners en stakeholders. Met als resultaat een klantvriendelijke en open houding, zodat de organisatie niet alleen voldoet aan de professionele standaarden, maar ook aan de wensen van ouders.
Extern heb je te maken met een complex en uitdagend speelveld van politiek, welzijn, onderwijs en zorgaanbieders. Uiteraard zorg je voor een heldere verantwoording naar de gemeentes. Tevens ben je in staat met landelijke en regionale partners samen te werken aan de positionering en vernieuwing van de jeugdgezondheidszorgsector.

Het Profiel

Je bent een bevlogen, stevige en bedrijfsmatig sterke leider met visie en lef. Behalve een afgeronde WO-opleiding heb je ook meerdere jaren ervaring als leidinggevende op strategisch niveau. Je hebt ervaring met het aansturen van een grote groep managers en met het realiseren van groei en vooruitgang. Je hebt een hart voor álle kinderen en gelooft in een inclusievere samenleving. Je hoeft niet direct uit de sector te komen, maar je ziet de toegevoegde waarde van preventieve zorg. Je hebt hier dan ook een duidelijke visie op en draagt die met enthousiasme uit. Je beweegt je soepel in een complex veld van diverse belangen en bent sensitief voor politieke dynamieken. Vanuit een ondernemende houding zoek je de verbinding,  zowel intern als extern. Samen het goede doen is je motto. Afstemmen en gezamenlijk aanpakken met je collega-directeur, andere BO-leden of eigen MT doe je van nature. Dat betekent dus dat je duidelijk bent over wat je verwacht en analyseert wat beter kan. Verder zijn onderstaande termen op jou van toepassing:

  • analytisch
  • proactief
  • samenwerkingsgericht
  • besluitvaardig en consistent
  • klantgerichtheid als vanzelfsprekendheid
  • verbindend communiceren en oog houden voor de mens
  • reflecterend vermogen.

Kortom, heb en houd je van de nuchtere Rotterdamse mentaliteit, combineer je planmatigheid met passie, én loop je warm voor de (jeugdgezondheids)zorg, dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, is conform inschaling in schaal K van de cao CJG Rijnmond met een maximaal salaris van € 8.826,= per maand excl. 8% vakantiegeld en 7,33% vaste eindejaarsuitkering. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband.
Reacties zijn welkom tot en met 4 maart 2021. De intakegesprekken bij ons bureau zijn online vanaf 1 maart. De eerste selectiegesprekken bij CJG Rijnmond vinden online plaats op 15 of 16 maart. Op 18 of 19 maart is een assessment bij ons op kantoor in Rijswijk en de tweede selectieronde bij CJG Rijnmond is op locatie op 25 maart. In de week van 29 maart zijn de gesprekken met OR en RvT en het arbeidsvoorwaardengesprek. Wij verzoeken je vriendelijk om met deze data rekening te houden. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Voor vragen kun je contact opnemen via de mail: fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via het telefoonnummer 06-41903994. Je cv met motivatie (Word document) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk