francine

Directeur MO Den Bosch (32–36 uur) ‘s-Hertogenbosch

Organisatie

Maatschappelijke Opvang Den Bosch biedt maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en forensische zorg in de regio Den Bosch. Ongeveer 120 professionals begeleiden mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. Ook begeleiden zij Nederlandse en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel (en hun kinderen) en bieden ze een uitstapprogramma voor sekswerkers. MO Den Bosch is een partner in het voorkomen van opvang, het bieden van goede opvang en bij een zorgvuldig nazorg-traject. De organisatie heeft inzicht in de ambities en mogelijkheden van de cliënt op het gebied van participatie, met als doel de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. “Grip op je Leven” vormt de basis van de visie van MO Den Bosch: “Onze ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is. Het leven brengt hindernissen met zich mee en mensen hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij MO Den Bosch komen”.
MO Den Bosch is een zelfstandige stichting en onderdeel van de Reinier van Arkel Groep. MO Den Bosch biedt opvang en begeleiding op maat, is altijd toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar en werkt binnen en buiten de regio samen met andere partijen. Er zijn 5 intramurale voorzieningen en 76 extramurale woningen en in 2019 zijn 488 mensen begeleid naar een zelfstandiger bestaan. De organisatie wordt grotendeels uit de WMO gefinancierd en de omzet bedraagt € 8,3 miljoen. De kernwaarden zijn klantgericht, samenwerken, betrouwbaar, deskundig, veiligheid en respect. MO Den Bosch is volop en continu in beweging. De organisatie heeft een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod, gemotiveerd en deskundig personeel en is sterk in outreachend werken. Ze heeft zelforganisatie hoog in het vaandel staan.
Recent is het transformatieplan ontwikkeld. Dit plan, dat onder andere gebaseerd is op de gezamenlijke regiovisie, heeft als uitgangspunt dat de maatschappelijke opvang sneller, beter en goedkoper moet; moet bijdragen aan herstel en inclusie en wonen op maat (soms ook niet in de wijk) moet bieden. MO Den Bosch wil de dienstverlening van MO Den Bosch transformeren naar passende hulp en snelle door- en uitstroom, een samenhangend pakket voor doelgroepen ontwikkelen en zorgen dat de maatschappelijke opvang past binnen de doeluitkering van de gemeente. Het doel is dat iedereen die in de stad of de regio woont een dak boven het hoofd heeft; dat door woonproblemen tijdig te signaleren voorkomen wordt dat mensen dakloos raken en dat als iemand toch dakloos raakt, snel tijdelijke opvang met hulpverlening wordt geboden, met als inzet dat betrokkene weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. MO Den Bosch is een visie gedreven en innovatieve organisatie met inhoudelijke professionals die het verschil maken voor de cliënten in de regio.
De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die op 1 april of 1 mei 2021 zijn functie neer wil leggen. We zoeken nu voor MO Den Bosch een nieuwe directeur.

De Functie

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het:
(gezamenlijk met de MT-leden en de professionals) Implementeren en borgen van het ambitieuze transformatieplan. Je houdt het overzicht, monitort de voortgang van de behaalde resultaten en past de plannen waar nodig aan. Concrete voorbeelden zijn bv. de ontwikkeling van nieuwe 24-uursopvang samen met Novadic Kentron, het uitbreiden van kleinschalige opvang en opzetten van housing first.
Aansturen van de organisatie: je stuurt direct de 3 MT-leden (de manager zorgproces, de manager bedrijfsvoering en P&O en de senior beleidsmedewerker), beleidsmedewerker, communicatie adviseur, directie secretaresse en indirect de professionals aan. De professionals zijn onderdeel van diverse zelforganiserende integrale teams die ondersteund worden door een coach. Je bouwt het concept van zelforganisatie verder uit, zorgt dat de randvoorwaarden er zijn die zelforganisatie verder mogelijk maakt en je creëert een klimaat waarbinnen geleerd kan worden.
Neerzetten van een duurzaam financieel gezonde organisatie waar medewerkers graag werken. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, begroting, de subsidie aanvragen bij de gemeenten en inkoop.
Aansluiten bij de Reinier van Arkel Groep, je zoekt actief de verbinding op met de andere onderdelen en je realiseert je dat MO Den Bosch een plek inneemt in het grotere geheel van de groep.
Verwezenlijken van de grote verbouwing van de vrouwenopvang die start in 2021.
Extern representeren van MO Den Bosch. Je bent het gezicht naar buiten toe, zorgt voor de contractering met en verantwoording naar de gemeente(n), je maakt (contract)afspraken met collega zorgorganisaties die bestuurlijk en juridisch kloppen, stimuleert de samenwerking met andere partijen, onderhoudt het contact met stakeholders en je neemt je positie in in het landelijke netwerk.
Signaleren van landelijke trends en ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar de gevolgen voor MO.
Je werkt samen met en bent de gesprekspartner voor de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en je rapporteert aan de Raad van Bestuur van de Reinier van Arkel Groep.

Het Profiel

Je hebt je hart verpand aan de doelgroep. Je gelooft in herstel van mensen en dat ze dat voor het belangrijkste deel zelf kunnen doen. Je staat pal achter zelforganisatie (voor cliënten en professionals); je stelt eigen regie centraal, geeft vertrouwen, biedt daadwerkelijk ruimte om fouten te mogen maken en schept de voorwaarden voor de ander om het zelf te doen. Je bent in staat en bereid om het transformatieplan en de besturingsfilosofie te omarmen, door te ontwikkelen, implementeren en borgen.
Je hebt een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met bedrijfskundige opleiding en hebt academisch werk-en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar integrale management verantwoordelijkheid gedragen in een organisatie die opereert in een gemeentelijke context. We komen graag in contact met kandidaten met ervaring in de welzijnssector, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen of de (ambulante) GGZ. Je hebt affiniteit met de psychiatrie. Je hebt de ambitie, potentie en stevigte om deze unieke organisatie aan te sturen.
Je hebt ervaring met het doorvoeren van organisatieveranderingen, je bent bedrijfsmatig sterk en scherp op financiën en de PDCA cyclus. Je draagt de presentiebenadering vol overtuiging uit en je verdedigt de positie van de cliënt stevig als dat nodig is.
Als nieuwe directeur ben je toegankelijk, transparant en inspirerend. Je bent flexibel en je houdt koers. Je werkt op basis van gelijkwaardigheid. Je doet wat je zegt en bent betrouwbaar. Je bent hands-on, bereid om je collega’s te vervangen en je kunt soepel schakelen tussen strategie en de operatie. Het is een pré als je de regio kent. We zoeken iemand die past bij de maatschappelijke opvang, een context waarbinnen je soms buiten de lijntjes moet willen kleuren.
Je herkent je in deze competenties:

  • Verbindend
  • Visionair
  • Strategisch inzicht
  • Leiderschap
  • Communicatieve vaardigheden
  • Netwerker
  • Sociaal ondernemerschap
  • Innovatief
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 7.976,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 20 januari 2020.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 25 januari. De gespreksrondes bij MO Den Bosch vinden plaats in de week van 1 en 8 februari. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 22 februari. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980) en bij haar kan vanaf 4 januari informatie worden opgevraagd.


Deel deze pagina in uw netwerk