Directeur Welzijn en Kinderopvang (32-36 uur) Raster Deventer

Organisatie

Raster is in 1989 ontstaan uit Stichting Sociaal Cultureel Werk en Stichting Wijkwerk en verricht Welzijnswerk en biedt Kinderopvang (onder de naam Sam&ko) in Deventer. Ieder mens, jong en oud, wil ertoe doen en meetellen, zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven leiden in een prettige buurt. Daar werkt Raster iedere dag aan met haar welzijnsdiensten en met de maatschappelijke kinderopvang van Sam&ko. Raster is zichtbaar, toegankelijk en overal waar mensen zijn. De professionals van Raster hebben oprechte belangstelling in en aandacht voor ieder mens als uniek individu.
Sam&ko biedt voorschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspelen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Raster Welzijn biedt samenlevingsopbouw voor inwoners van alle leeftijden, met sociaal werkers met specifieke kennis over kinderen, jongeren, actieve bewoners, opvoedingsondersteuning, activering en ouderen. Welzijn participeert in de Voor Elkaar Teams van Deventer.
Bij Raster geloven ze in de talenten van alle inwoners, de kracht van sociale verbinding en samenwerking, in buurten waar iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd voelt. Ze vinden en ervaren dat de verbinding kinderopvang en welzijn bijdraagt aan sterkere buurten. Raster is in verbinding met inwoners van jong tot oud. Ze maken het verschil door te werken vanuit talenten, waarbij ze de unieke positie in de haarvaten van de samenleving benutten en gebruik maken van de ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in buurten. Welzijn en Kinderopvang zijn niet alleen organisatorisch en inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de combinatie levert een unieke meerwaarde op. Voor elkaars werk én voor de buurten waarin, waarmee en waaraan ze werken. Welzijn en Kinderopvang worden op het gebied van Financiën, Human Resources, Facilitaire Zaken, ICT, Klantenservice en Roosterbeheer ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.
De kernwaarden van Raster zijn dichtbij, delen van kennis en ervaringen en passie. Meer informatie over Raster is te vinden op www.rastergroep.nl. Bij Raster zijn 330 medewerkers en 405 vrijwilligers actief en de omzet is € 14,8 miljoen (€ 9,7 miljoen kinderopvang, € 4,1 miljoen welzijn). De organisatie wordt geleid door de bestuurder. Zij stuurt de 2 directeuren welzijn en kinderopvang en bedrijfsvoering aan. Recent is binnen Raster zorgvuldig  gekeken wat nodig is om de volgende stap te maken en om toekomstbestendig te blijven. De analyse heeft onder andere duidelijk gemaakt dat Raster toe is aan 2 nieuwe directeuren, één die welzijn en kinderopvang aanstuurt en één die de ontwikkelopgave voor bedrijfsvoering gaat realiseren. Dit profiel gaat in op de eerste vacature.

De Functie

In deze functie krijg je de opdracht om de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang verder vorm te geven in een speelveld dat veel mogelijkheden en uitdagingen biedt.
Je geeft in deze rol leiding aan 3 clustermanagers kinderopvang (+ 110 fte), 4 teamleiders welzijn (+ 45 fte) en staffunctionarissen: een medewerker kwaliteit, 2 pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en een medewerker marketing/communicatie.
Je bent de komende jaren verantwoordelijk voor:

  • het verder ontwikkelen en uitrollen van de visie op preventie
  • het verstevigen van de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang; hoe zet je de volgende stappen in het wijkgericht werken waarbij met behoud van de lokale kleur maatwerk wordt geleverd.
  • de doorontwikkeling van de voor elkaar teams
  • het neerzetten van Raster als dé partij voor preventie in Deventer
  • het verder ontwikkelen en vormgeven van de plannen over educatieve krachtige buurten met o.a. IKC als vliegwiel voor community building
  • de diversificatie van de kinderopvang verder uitbouwen (bv. groen en sport)
  • een goede samenwerking met externe stakeholders (onderwijs, zorg en andere partijen) onderhouden
  • het onderhouden van de relatie met de gemeente
  • optimale samenwerking met bedrijfsvoering
  • doorontwikkeling op kwaliteit

Je speelt in op vragen van externe stakeholders en je draagt bij aan de organisatie brede strategie ontwikkeling en de vertaling daarvan voor welzijn en kinderopvang. Je maakt samen met je collega directeur bedrijfsvoering en de bestuurder deel uit van het directie overleg. Een opdracht met veel ruimte, kansen en mogelijkheden. 

Het Profiel

We zoeken voor deze positie een energiek en stevig type dat graag als directeur wil optreden en die samen met de nieuwe directeur bedrijfsvoering Raster verder brengt. Iemand die ziet dat de verbinding tussen welzijn en kinderopvang meerwaarde heeft en zich hier met veel plezier sterk voor maakt en een bijdrage aan wil leveren.
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, WO werk- en denkniveau en je hebt ruime ervaring als integraal verantwoordelijke manager binnen een maatschappelijke organisatie. Je hebt affiniteit met welzijn en kinderopvang en snapt welke positie Raster in Deventer inneemt. Je bent in staat om de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang verder vorm te geven. Je hebt ervaring met het leiden van organisatieveranderingen en brede kennis van managementtechnieken en -methoden, met name gericht op organisaties met professionals. Als manager en leider ben je vooral in staat om de aanwezige energie en positiviteit binnen Raster los te maken en op een juiste wijze in te zetten.
We zoeken iemand die integraal denkt, vertrouwen geeft, stuurt op hoofdlijnen en doortastend is. Die zorgt dat de managers verder kunnen op de weg die ze al zijn ingeslagen. Je bent intern en extern de verbindende kracht en  in staat om Raster te positioneren en profileren. Je bent toegankelijk, kunt snel schakelen en hebt humor.
Je herkent je in deze competenties:
Strategisch inzicht
Conceptueel denken
Visionair
Sociaal ondernemerschap
Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
Initiatiefrijk
Samenwerking
Verbindend
Implementatiekracht
Overtuigingskracht
 

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in 13 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.466,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 9 juni.
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 7 en 14 juni. De gespreksrondes bij Raster vinden plaats in de week van 21 en 28 juni. Een (case) assessment maakt onderdeel uit van de selectieronde. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).


Deel deze pagina in uw netwerk