select nicoline francine ingrid

Directeur Welzijn Lansingerland (32 uur) Lansingerland

Organisatie

Welzijn Lansingerland (WLL) is de welzijnsorganisatie in drie dorpskernen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs (sinds 2007 vormen zij één gemeente). De organisatie richt zich op het bevorderen van participatie van kwetsbare mensen: senioren, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Ze doet dat via sociale samenhang, informatie, preventie, toegang sociaal domein, zelfredzaamheid, informele zorg, advies en ondersteuning op maat, mantelzorgondersteuning en de vrijwilligerscentrale. WLL werkt nauw samen met de gemeente als opdrachtgever en financier en met collega (zorg)organisaties. De inzet van de 400 vrijwilligers is cruciaal en gebeurt op allerlei terreinen, waardoor inwoners van de gemeente steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee blijven doen in de samenleving. Bij WLL zijn naast het grote aantal vrijwilligers ca. 20 betaalde krachten in dienst. Dit zijn coördinatoren van diverse clusters als informele hulp en buurtbemiddeling, mantelzorg en de vrijwilligerscentrale maar ook ouderenadvies, medewerkers op de dagbesteding en het activiteitenbureau. Daarnaast is er een locatieregisseur voor de facilitaire dienst en zijn er medewerkers op ondersteunende diensten zoals een officemanager en de financiële administratie. WLL heeft drie locaties van waaruit zij haar diensten aanbiedt en zoekt daar de samenwerking. In Bergschenhoek met de bibliotheek, in Bleiswijk met een zorgorganisatie en in Berkel en Rodenrijs met de woningbouwvereniging. Zie verder www.welzijnlansingerland.nl.
De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. De omzet bedraagt € 1,5 miljoen (grotendeels gemeentelijke financiering).
In verband met het vertrek van de directeur is Welzijn Lansingerland op zoek naar een nieuwe directeur.

De Functie

Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten van de gemeente. Dat betekent:
Extern:

 • Adviseren van de gemeente waar wenselijk of nodig, hoe het welzijn van de meer kwetsbare inwoners van Lansingerland nog meer te bevorderen.
 • Stakeholders (woningcorporatie, (zorg)organisaties en andere samenwerkingspartners) betrekken bij de plannen.
 • Anticiperen op (financiële) ontwikkelingen en zorgen dat je voorbereid bent op veranderingen.
 • Onderhouden of aangaan van nieuwe relaties met de gemeente en andere aanbieders in de regio en zorgen dat de interne organisatie (mens en systeem) aansluit bij de kansen, verwachtingen en gestelde doelen.

Intern:

 • Je laten voeden door je medewerkers en vrijwilligers en samen met hen plannen smeden om tot een passend aanbod te komen.
 • Keuzes maken die (financieel) haalbaar en realistisch zijn, zodat voldaan wordt aan de doelstelling en missie van de organisatie.
 • Overleggen met en informeren van zowel je bestuur als de gemeente en inzicht geven hoe de processen verlopen en welke resultaten geboekt worden.
 • Medewerkers meenemen in de stand van zaken.
 • Met elkaar delen van de successen en de verbeterpunten


Resultaat:

 • De bedrijfsvoering is op orde: financiën kloppen, personeel, vrijwilligers en cliënten zijn tevreden
 • Er is een aansprekend pakket aan dienstverlening.
 • Mensen weten wat er verwacht wordt, kennen de kaders en voelen zich betrokken bij de resultaten.
 • Medewerkers en vrijwilligers weten elkaar makkelijk te vinden waardoor de onderlinge samenhang en samenwerking soepel verloopt.

Dankzij jouw stimulerende en coachende houding dragen de medewerkers en vrijwilligers met trots de toegevoegde waarde van de organisatie uit.
Zo schakel je tussen de drie rollen die je hebt als directeur: partner van het externe netwerk, partner van het bestuur en manager van de medewerkers. Je voert de dialoog over mogelijkheden, maakt afspraken met en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het Profiel

Je hebt ervaring en/of affiniteit met het welzijnswerk in een gemeente.
Je bent inhoudelijk betrokken en sterk in bedrijfsvoering. Je bent het gezicht van de organisatie, zowel voor je medewerkers als de externe samenwerkingspartners. Je weet je aandacht te verdelen tussen intern en extern en belangen te verbinden. Je gelooft in participatie van inwoners en stimuleert het nemen van eigenaarschap door medewerkers. Door gebruik te maken van kennis en talent zorg je dat kwaliteiten optimaal ingezet worden.
Door je betrokkenheid voelen mensen zich gehoord en gesteund en doen ze hun werk met vertrouwen.
Ook naar je samenwerkingspartners draag je de kwaliteit van de organisatie uit en zorg je dat het samen optrekken meerwaarde heeft.
Je bent duidelijk over verbeterpunten, toetst wat er nodig is om die verbeteringen door te voeren en monitort de voortgang. Je hebt een gestructureerde en planmatige manier van werken en communiceert op heldere wijze. Je houdt het overzicht, ook met veel ballen tegelijk in de lucht, en je luistert goed. Je kent de dynamiek binnen het sociaal domein en weet hoe het werkt met de gemeente als opdrachtgever.

 • Post-HBO afgeronde (management)opleiding en minimaal 5 jaar managementervaring
 • Schakelen tussen strategie en praktijk
 • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig
 • Flexibel (ook qua werktijden)
 • Gericht op samenwerking
 • Sociaal zakelijk
 • Pragmatisch
 • Reflectief vermogen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Dus als je plezier hebt in het managen en samenbrengen van partijen in het welzijnswerk om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van diverse doelgroepen, dan is dit een mooie kans voor een (startende) directeur met potentie.

Aanbod en procedure

Het salaris is, afhankelijk van je ervaring conform CAO Sociaal Werk, schaal 13, maximaal € 6.466,= De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je pensioenopbouw loopt via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met in principe uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties zijn tot 3 september 2021 welkom via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) starten op 16 augustus. De gesprekken bij Welzijn Lansingerland vinden plaats op 14 en 16 september.
Een (case)assessment en referentencheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
 


Deel deze pagina in uw netwerk