watze ingrid
 • Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid (fulltime) Syndion regio Alblasserwaard

Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid (fulltime) Syndion regio Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Met lef de toekomst in!
Dat wil Syndion met bewoners, cliënten en hun verwanten samen realiseren. Syndion biedt dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarbij staan de cliënten nadrukkelijk centraal; om hen op die manier de best passende zorg en dagbesteding te bieden; om cliënten op een fijne manier te laten wonen, met begeleiding in de juiste nabijheid. Kleinschalig en midden in de samenleving; dat zijn de uitgangspunten voor de zorg en ondersteuning van Syndion.  
 
Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met Lef
Het meerjarenbeleidsplan van Syndion bestaat op basis van deze drie uitgangspunten uit de opgaven
verbeteren, doorontwikkelen en digitalisering, ondersteunen en op peil houden van het personeelsbestand.
Om antwoord te blijven geven op de behoefte aan nieuwe vormen van begeleiding én om te kunnen investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties.
 
Partnerschap. Kwaliteit van leven. Eigen regie
Ruim 1100 medewerkers en meer dan 1500 cliënten werken samen met ouders en verwanten aan goede zorg en passende begeleiding. Kwaliteit van leven en eigen regie van cliënten staan bij Syndion voorop.
Door met de begeleiding regelmatig en bewust stil te staan bij wensen en keuzes om als cliënt/bewoner je eigen leven in te richten. Door mee te praten en mee te beslissen in locatieraden en (centrale) cliëntenraad.
 
Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid Syndion
Syndion wordt geleid door een bestuurder met een collegiaal directieteam; ondersteund door de concerncontroller, de controller kwaliteit en compliance en de bestuurssecretaris.
De directeuren beheren alle drie een zorgportefeuille, de verantwoordelijkheid voor een regio en een deel  van de bedrijfsvoering. Zij zijn, onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder, gezamenlijk intensief betrokken bij de strategische/ tactische beleidsontwikkeling en –uitvoering.
 
De positie Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid/ regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wordt waargenomen door een interim-directeur.
Voor de definitieve invulling van de positie zoeken we een ondernemende, inspirerende en ervaren opvolger. 

De Functie

Als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de zorgclusters in de regio Alblasserwaard. De 6 clustermanagers sturen de zelfstandige teams aan die werkzaam zijn in de ambulante begeleiding, bij de dagbesteding en op de woonlocaties.
Daarnaast draag je organisatiebreed integrale verantwoordelijkheid voor HR-beleid en Kwaliteit & Veiligheid; met strategische personeelsplanning in relatie tot arbeidsmarktontwikkelingen als actueel thema.

Je neemt als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid verantwoordelijkheid voor:

 • Vorm en inhoud geven aan de kernwaarden Zeggenschap, Verbindend, Maatwerk met lef!
 • Met je collega’s ontwikkelen en implementeren van samenhangend strategisch en tactisch beleid.
 • Realiseren van resultaten op het gebied van kwaliteit, zorginhoud en financiële resultaten
 • De innovaties en ontwikkelingen in HR en Kwaliteit & Veiligheid.
 • Optimaliseren van het werven en behouden, opleiden en bekwaam houden van medewerkers.
 • Inhoud geven aan uitdagingen in het strategisch personeelsbeleid, als leeftijdsbewust personeelsbeleid, jobcarving en inzet van het netwerk rond cliënten.   
 • Ondersteunen, coachen en sturen van de clustermanagers en de ondersteunende diensten.
 • Verder ontwikkelen van het werken met zelfstandige teams in het primair proces.
 • Versterken van profiel en positie van Syndion, door de organisatie te vertegenwoordigen in de regio en daarbuiten en zo kansen voor Syndion signaleren en benutten.
 • Met je collega-directeuren ben je verantwoordelijk voor het realiseren van álle ambities uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025.

De focus ligt daarbij op positionering en groei van de zorgverlening binnen de financiële kaders en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.
Kortom, als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid bij Syndion ga je aan de slag met veel verantwoordelijkheid, ruimte en mogelijkheden

Het Profiel

We zoeken een ervaren, creatieve en inspirerende (zorg)manager, iemand die graag de rol van directeur op zich neemt en samen met de bestuurder en collega-directeuren Syndion verder ontwikkelt.
Iemand die betrokken is bij cliënten en open staat voor medewerkers; die zakelijkheid combineert met warmte en strategisch tegenwicht met benaderbaarheid; die zich laat voeden vanuit het werk door professionals en de vragen van cliënten en hun netwerk. Iemand met een heldere visie op kwaliteitsbeleid.
In de portefeuille HR weet je als Directeur Zorg het verhaal van Syndion uit te dragen en mensen aan Syndion te binden.
 
We zoeken iemand die integraal kan denken en werken, vertrouwen geeft en door kan pakken:

 • Je hebt verstand van arbeidsmarktvraagstukken en strategisch personeelsbeleid en brengt nieuwe vormen van creatief personeelsbeleid mee.
 • Je geeft op inspirerende wijze inhoud aan goede zorg, met deskundige medewerkers en als betrouwbare werkgever.
 • Je bent toegankelijk, kunt snel schakelen en hebt humor; je hebt lef om –wanneer dat echt nodig is- om ook net even buiten de lijntjes te kleuren.
 • Je durft de discussie aan om verder te komen, door je collega’s te prikkelen en uit te dagen en door ruimte te geven aan je medewerkers.
 • Je bent gericht op groei, zoekt ruimte binnen de kaders en kunt onconventioneel doordenken over wat wél mogelijk is.
 • Je brengt stabiliteit met lef en rust in spannende tijden, weet de hectiek van de dag te relativeren en bent niet snel uit balans te brengen; je stuurt graag op resultaat en bewaakt de voortgang.
 • Je bent onafhankelijk in denken; reflectief op je eigen handelen en professionaliteit en een stevige persoonlijkheid.
 • Je brengt rust en hebt overzicht; op basis van senioriteit en zeggenschap.

De Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid heeft ervaring en actuele kennis van de zorg, met werken en denken vanuit het cliëntperspectief. Je begrijpt de kenmerken van de regio Alblasserwaard; je kunt zorgvuldig omgaan met ethische kwesties en de betekenis van verschillen in mensbeelden en levensvisies.
 
Je herkent je daarnaast in de volgende competenties en kenmerken:

 • vaardig in het maken van keuzes en je kunnen committeren
 • strategisch inzicht en zakelijke benadering
 • toegankelijk en betrokken
 • initiatiefrijk en verbindend
 • senioriteit in persoonlijkheid en professionaliteit

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 70 en het salaris bedraagt maximaal € 6.821,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur); exclusief vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%. Secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan bij Syndion onder meer uit een vitaliteitsbudget, opleidingsbudget en fietsplan. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit om te zetten in een vast contract.

We zijn benieuwd naar jouw motivatie en CV (bij voorkeur als Word document) en ontvangen deze graag voor 7 mei 2022 via onze website.

De (online) intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 12 tot 20 mei 2022.
De gespreksrondes bij Syndion vinden plaats tussen 30 mei en 11 juni.
Een assessment, integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, adviseur bij Bosman & Vos, bereikbaar voor informatie via 070-307 2980 of cvonkeman@bosmanvos.nl


Deel deze pagina in uw netwerk