• Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid (fulltime) Syndion regio Alblasserwaard

Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid (fulltime) Syndion regio Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Met lef de toekomst in!

Dat wil Syndion met bewoners, cliënten en hun verwanten samen realiseren. Syndion biedt dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking. Daarbij staan de cliënten nadrukkelijk centraal; om hen op die manier de best passende zorg en dagbesteding te bieden; om cliënten op een fijne manier te laten wonen, met begeleiding in de juiste nabijheid. Kleinschalig en midden in de samenleving; dat zijn de uitgangspunten voor de zorg en ondersteuning van Syndion.  
In de ambitie Met lef de toekomst in! geeft Syndion uitdrukking aan de kwaliteit die de organisatie aan het werk stelt met als kernbegrippen: Zeggenschap, Verbindend, Maatwerk met Lef.
Het meerjarenbeleidsplan van Syndion bestaat op basis van die uitgangspunten uit de opgaven verbeteren, doorontwikkelen en digitalisering, in het ondersteunen van medewerkers en het op peil houden van het personeelsbestand. Om antwoord te blijven geven op de behoefte aan nieuwe vormen van begeleiding en om te kunnen investeren in de ontwikkeling van nieuwe locaties.
Ruim 1100 medewerkers en meer dan 1500 cliënten werken –met ouders en verwanten- “in partnerschap samen” aan goede zorg en passende begeleiding. Kwaliteit van leven en eigen regie van cliënten staan bij Syndion voorop, door met de begeleiding regelmatig en bewust stil te kunnen staan bij wensen en keuzes om als cliënt/ bewoner je eigen leven in te richten, door mee te praten en mee te beslissen in locatieraden en (centrale) cliëntenraad.
Syndion wordt geleid door een bestuurder die met een collegiaal directieteam van 3 leden vorm en inhoud geeft aan de organisatie. De directeuren beheren alle drie een deel van de zorgportefeuille, hebben een regio onder hun hoede en dragen verantwoordelijkheid voor onderdelen van de ondersteunende diensten (bedrijfsvoering). De directeuren vormen samen het directieoverleg (DO) dat wordt ondersteund door de concerncontroller, de controller kwaliteit en compliance en de bestuurssecretaris. Het DO is onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder gezamenlijk intensief betrokken bij de strategische/ tactische beleidsontwikkeling en –uitvoering.
De directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid/ regio Alblasserwaard heeft een nieuwe functie aanvaard; ter vervanging van haar zoeken we een inspirerende en ervaren opvolger.
De positie wordt op dit moment waargenomen door een interim-directeur.

De Functie

Als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de zorgclusters met name in de regio Alblasserwaard. De 7 clustermanagers sturen de zelfstandige teams aan die werkzaam zijn in de ambulante begeleiding, bij de dagbesteding en op de woonlocaties. Daarnaast draag je organisatiebreed integrale verantwoordelijkheid voor het HR-beleid en de Kwaliteit & Veiligheid; waarbij strategische personeelsplanning in relatie tot arbeidsmarktontwikkelingen een relevant thema is.
Je neemt als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid bij Syndion verantwoordelijkheid voor:

 • Vorm en inhoud geven aan de kernwaarden Zeggenschap, Verbindend, Maatwerk met lef!
 • Ontwikkelen en implementeren van samenhangend strategisch en tactisch beleid; samen met de bestuurder en je collega’s in het DO.
 • Realiseren van resultaten op het gebied van kwaliteit, zorginhoud en financiële resultaten van de zorgclusters en bedrijfsvoeringportefeuilles HR en Kwaliteit & Veiligheid.
 • Optimaliseren van het werven en behouden, opleiden en bekwaam houden van medewerkers; ontwikkelen van nieuwe manieren om het werk te organiseren, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid, jobcarving en inzet van het netwerk rond cliënten.   
 • Ondersteunen, coachen en sturen van de clustermanagers en de ondersteunende diensten binnen de eigen bedrijfsvoeringportefeuilles.
 • Verder ontwikkelen van het werken met zelfstandige teams in het primair proces.
 • Versterken van profiel en positie van Syndion, door de organisatie te vertegenwoordigen in de regio en daarbuiten en zo kansen voor Syndion signaleren en benutten.

Met je twee collega-directeuren ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van álle ambities uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025. De focus ligt daarbij op positionering en groei van de zorgverlening binnen de financiële kaders en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Kortom, als Directeur Zorg, HR, Kwaliteit & Veiligheid ga je aan de slag met veel verantwoordelijkheid, ruimte en mogelijkheden.

Het Profiel

We zoeken voor deze functie een even ervaren, als creatieve en inspirerende (zorg)manager die graag deze rol van directeur op zich neemt en samen met de bestuurder en collega-directeuren Syndion verder ontwikkelt. Iemand die betrokken is bij cliënten en open staat voor medewerkers; die zakelijkheid combineert met warmte en strategisch tegenwicht met benaderbaarheid; die zich laat voeden vanuit het werk door professionals en de vragen van cliënten en hun netwerk. In de portefeuille HR weet je als Directeur Zorg het verhaal van Syndion uit te dragen en mensen aan Syndion te binden. Je hebt verstand van arbeidsmarktvraagstukken en strategisch personeelsbeleid en brengt nieuwe vormen van creatief personeelsbeleid mee. Je geeft op inspirerende wijze inhoud aan goede zorg, met deskundige medewerkers en als betrouwbare werkgever.

We zoeken iemand die integraal kan denken en werken, vertrouwen geeft en door kan pakken, met rust en overzicht. Je bent toegankelijk, kunt snel schakelen en hebt humor; je hebt lef om –wanneer dat echt nodig is- om ook net even buiten de lijntjes te kleuren. Je durft de discussie aan om verder te komen, door je collega’s te prikkelen en uit te dagen en door ruimte te geven aan je medewerkers. Je bent gericht op groei, zoekt ruimte binnen de kaders en kunt onconventioneel doordenken over wat wél mogelijk is.
Je brengt stabiliteit met lef en rust in spannende tijden, weet de hectiek van de dag te relativeren en bent niet snel uit balans te brengen; je stuurt graag op resultaat en bewaakt de voortgang. Je bent onafhankelijk in denken; reflectief op je eigen handelen en professionaliteit en een stevige persoonlijkheid.

Je hebt ervaring met en actuele kennis van de zorg, met werken en denken vanuit het cliëntperspectief. Je begrijpt de kenmerken van regio’s als de Alblasserwaard; je kunt zorgvuldig omgaan met ethische kwesties en de betekenis van verschillen in mensbeelden en levensvisies.
Je herkent je daarnaast in de volgende competenties en kenmerken:

 • vaardig in het maken van keuzes en je kunnen committeren
 • strategisch inzicht en zakelijke benadering
 • toegankelijk en betrokken
 • initiatiefrijk en verbindend
 • senioriteit in persoonlijkheid en professionaliteit

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 70 en het salaris bedraagt maximaal € 6.821,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur); exclusief vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%. Secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan bij Syndion onder meer uit een vitaliteitsbudget, opleidingsbudget en fietsplan. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit om te zetten in een vast contract.
We zijn benieuwd naar jouw motivatie en CV (bij voorkeur als Word document) en ontvangen deze graag voor 20 februari 2022 via de link bij deze functie op onze website.

De (online) intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 21 en 28 februari 2022.
De gespreksrondes bij Syndion vinden medio maart plaats. Een assessment, integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, adviseur bij Bosman & Vos, bereikbaar voor informatie via 070-307 2980 of cvonkeman@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk