sophie

Directeur/bestuurder Dynamo (fulltime) Amsterdam

Organisatie

Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen.
Dynamo staat voor een Amsterdam waarin iedereen van jong tot oud kan meedoen en zelf de regie kan nemen. Om kinderen een krachtige start te bieden en gelijke kansen. Om ieders talent te ontwikkelen. Zodat iedereen zelfredzaam en actief kan zijn. En voldoende veerkracht heeft als dat nodig is. 
Verbinding tussen bewoners maakt sterk en voorkomt eenzaamheid. Verbinding tussen organisaties maakt het werk van Dynamo sterker en duidelijker voor de Amsterdammers. Dynamo legt daarom de verbinding en smeedt netwerken. Samen werken we aan een vitale samenleving waar preventie voorop staat. En aan een vangnet voor wie buiten de boot dreigt te vallen. 
De kernwaarden van Dynamo zijn zelfbeschikking, uitgaan van talenten en preventie. Mensen bepalen zelf hun leven en ieder mens beschikt over talent en kracht. Dynamo is dichtbij en toegankelijk voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en stelt de leefomgeving en levensvisie van de burger centraal.
Dynamo kent 3 onderdelen: Dynamo Welzijn, Dynamo Voorscholen en Buurtteam Oost. Het bestuur van de stichtingen wordt gevormd door de Stichting Dynamo Amsterdam. Verder spreken we in dit profiel over Dynamo. De dienstverlening aan de inwoners van Amsterdam Oost, Zuid, Centrum en West is divers: van welzijn (op recept), kinderopvang/voorscholen, talententent, spelinlopen, jongerenwerk, activiteiten in de wijken, ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligerswerk, activiteiten voor ouderen, taallessen tot maatschappelijk werk, ambulante ondersteuning, sociaal-juridische en schuldhulpverlening.
Bij Dynamo zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam en ruim 500 vrijwilligers actief. De omzet bedroeg in 2019 + € 19 miljoen. Recent heeft Dynamo in een consortium met andere partijen in Amsterdam Oost de subsidietender gewonnen en daarmee de opdracht gekregen om de buurtteams voor dit stadsdeel in te richten en uit te voeren. Hiervoor is een nieuwe stichting opgericht die onderdeel is van Dynamo. De – bij aanvang 50 en op een later moment 100 - medewerkers van de buurtteams komen in dienst bij deze stichting. De opdracht is voor 6 jaar gegund en betekent een verhoging van de omzet met € 6 miljoen tot € 25 miljoen per jaar.
De huidige directeur/bestuurder verlaat medio dit jaar de organisatie. We zoeken nu een nieuwe directeur/bestuurder voor deze mooie organisatie.

De Functie

Het is de uitdaging om Dynamo, met behoud van de passie, creativiteit, bezieling en bevlogenheid, te blijven positioneren als professionele organisatie die een heldere strategische koers vaart en een stevige profilering heeft in Amsterdam. Dit betekent dat de directeur/bestuurder de komende jaren verantwoordelijk is voor:
Het op strategisch niveau, domeinoverstijgend en in de politiek/bestuurlijke omgeving zichtbaar neerzetten en vertegenwoordigen van Dynamo.
Het ontwikkelen van een lange termijn strategische koers; je neemt het voortouw om de visie en missie door te ontwikkelen en daagt de MT-leden en professionals uit om hieraan bij te dragen; je jaagt hierbij vernieuwing en innovatie aan, je zorgt voor focus en samenhang, anticipeert op de ontwikkelingen in dit domein, kijkt naar nieuwe mogelijkheden en kansen en zorgt ervoor dat er concrete doelen worden bepaald en gehaald.
Het waarmaken dat de buurtteams goed staan en een succes worden. Dit betekent dat je, samen met de manager en de samenwerkingspartners, de transitie en transformatie realiseert.   
Het aansturen van de organisatie: je stuurt direct de manager sociale basis en buurtteams, manager voorscholen, de bestuurssecretaris, de concern controller en de manager HR aan en indirect alle medewerkers van Dynamo. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het MT.
Het introduceren van een leiderschapsstijl waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd worden. Leidinggevenden faciliteren de professionals om, binnen duidelijke kaders, het maximale uit hun werk te halen. Inzetbaarheid en werkplezier staan centraal en men spreekt elkaar aan op de afgesproken resultaten.
Het doorontwikkelen van een bedrijfsbureau dat het primair proces optimaal faciliteert en aansluit bij hedendaagse mogelijkheden. Relevante thema’s zijn: lange-termijnpersoneelsbeleid gericht op diversiteit en duurzame inzetbaarheid, verbeteren basisstructuur van informatiemanagement, realiseren toekomstbestendige ICT-structuur en het verbeteren en borgen van werkprocessen.
Het financieel gezond houden van de organisatie.
Je rapporteert aan de RvT en bent de gesprekspartner voor de OR en de Vrijwilligersraad.

Het Profiel

Voor deze uitdagende rol zoeken we een bevlogen en inspirerend leider met een passie voor het werkveld die de ambitie heeft om Dynamo een fase verder te brengen. Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je bent minimaal 5 jaar als integraal manager of directeur verantwoordelijk voor een organisatie in het sociaal domein, de kinderopvang of een andere organisatie in een gemeentelijk gefinancierde context. Je hebt de wens en de potentie om nu directeur/bestuurder te worden.
Je hebt strategisch inzicht, kunt een visie ontwikkelen, ziet verbanden, je brengt focus aan en je anticipeert.
Je bent een veelzijdige en veerkrachtige persoonlijkheid die goed kan omgaan met diverse belanghebbenden in het dynamische Amsterdam.
Je hebt een visie op leiderschap die aansluit op de beweging die Dynamo wil maken en je bent in staat om een cultuur te realiseren waarbij persoonlijk leiderschap en warme zakelijkheid het uitgangspunt is. Je gaat op gelijkwaardige manier met anderen in gesprek en hebt natuurlijk overwicht. Je communiceert en stuurt vanuit vertrouwen, geeft ruimte en bent in staat om een omgeving neer te zetten waarbinnen iedereen optimaal tot zijn recht komt. Je bent bedrijfsmatig sterk en hebt voldoende financieel-economisch inzicht om de eindverantwoordelijkheid te dragen. Je hebt ervaring met het leiden van organisatieveranderingen. Je neemt medezeggenschap serieus.
Je bent zowel in- als extern een zichtbaar boegbeeld en je schakelt heel soepel tussen inhoud en bedrijfsvoering en strategie en operatie. Het is belangrijk dat je communicatief zeer vaardig en verbindend bent en dat je voor deze sector voldoende zakelijkheid meebrengt. Van nature ben je iemand die reflecteert.
Je herkent je in deze competenties:

  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • Maatschappelijk ondernemerschap
  • Netwerker
  • Resultaatgerichtheid
  • Implementatiekracht
  • Doorzettingsvermogen
  • Innovatief
  • Relativeringsvermogen

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 7.976,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag via onze site. Reacties zijn welkom t/m 19 februari 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de Raad van Toezicht en de bestuurder.
De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 1 maart. De gespreksrondes bij Dynamo vinden plaats in de week van 8 en 15 maart. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 22 maart. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. 


Deel deze pagina in uw netwerk