ingrid

Directeur/Bestuurder Rosa Spier Huis (Fulltime) Laren

Organisatie

“Een leven lang kunst”
Dat is wat het Rosa Spier Huis haar bewoners wil bieden: een culturele woonomgeving met uitgebreide voorzieningen, diensten en eventueel zorg en ondersteuning naar wens. Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap van (over het algemeen oudere) bewoners, wier leven en werk in het teken staan van kunst, cultuur of wetenschap. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, kunnen gebruik maken van een atelier of muziekstudio en hebben een podium aan huis. Met zorg en steun van betrokken medewerkers kunnen zij tot op hoge leeftijd hun vak blijven uitoefenen en het leven voortzetten zoals zij dat gewend waren. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte en hoogwaardige culturele programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunst- en cultuurliefhebbers, jong en oud.
Het Rosa Spier Huis heeft sinds kort een nieuwe locatie met 92 appartementen en 45 zorgeenheden en mogelijkheden voor nog meer culturele activiteiten. Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een gemeenschap die verbonden is door kunst en cultuur. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken bij elkaar. Het is een kleine organisatie met korte lijnen en open deuren. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Medewerkers zijn flexibel en daar waar nodig helpen ze elkaar. Dit draagt bij aan een warme woon- en werksfeer waarin bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar of wetenschapper actief blijven. Medewerkers en vrijwilligers werken hier lang en met plezier. Kortom, een unieke organisatie waar wonen, werken en zorg bij elkaar komen op een prachtige locatie met bijzondere, soms eigenzinnige bewoners.
De bestuurder leidt de organisatie van het Rosa Spier Huis en rapporteert aan de raad van toezicht. De cliëntenraad geeft inhoud aan de medezeggenschap van de bewoners met een zorgindicatie, de ondernemingsraad aan die van de medewerkers. Daarnaast is er een Huurdersvereniging. De omzet van het Rosa Spier Huis bedraagt € 7,3 miljoen. Er zijn 110 medewerkers en 50 vrijwilligers actief. Door de nieuwbouw is het aantal medewerkers met 50% toegenomen en het aantal bewoners verdubbeld. Deze nieuwbouw en de coronacrisis hebben impact op de financiën. De vergrijzing, de toenemende complexiteit van zorginkoop en de onder druk staande vergoedingen zijn nu de uitdagingen voor het Rosa Spier Huis.
De huidige bestuurder van het Rosa Spier Huis verlaat einde van het jaar de organisatie. We zoeken voor haar een goede opvolging.

De Functie

Als bestuurder borg je de uniciteit en de continuïteit van het Rosa Spier Huis. Om dat te realiseren ben je verantwoordelijk voor:
Het positioneren van het Rosa Spier Huis op zo’n manier dat er over 5 jaar nog steeds een woon-werkgemeenschap staat waar mensen graag willen wonen, gemotiveerde medewerkers met enthousiasme willen werken en bezoekers genieten van een gevarieerd cultureel aanbod. De cultuuractiviteiten, zoals de tentoonstellingen, de beeldentuin, de programmering van het theater zijn dan alom bekend en zorgen er voor dat nieuwe bewoners en sponsors worden aangetrokken. Je onderhoudt de relaties met onder meer de gemeente, het zorgkantoor en collega- organisaties, maar ook met culturele organisaties als de HKU, het Singer en fondsen. Je bent in- en extern hét gezicht van het Rosa Spier Huis.
Het bewaren, bewaken en bevorderen van de samenhang tussen wonen, werken, cultuur en zorg: je zorgt ervoor dat de medewerkers binnen deze unieke context kwalitatief de zorg leveren die past bij de specifieke doelgroep van Rosa Spier Huis en dat de goede discussies hierover gevoerd worden. Je onderzoekt welke dienstverlening en zorg het Rosa Spier Huis kan leveren. Je realiseert een laag verzuim en verloop en hoge scores op bewoners- en medewerkerstevredenheid. De uitdaging hier is het doorvoeren van verzakelijking terwijl je het hart voor de zorg en de bewoners behoudt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor verhuur aan particuliere bewoners van alle leeftijden en het onderhouden van de contacten met hen én de Huurdersvereniging.
Het inrichten van de organisatie: je stemt de inrichting van de organisatie goed af op de nieuwe schaalgrootte (topstructuur, processen, systemen, werkwijze en bezetting) en zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie die financieel gezond is.
Het realiseren van de juiste geldstromen; je zorgt ervoor dat de spirit na de coronaperiode weer terugkomt en dat het cultuurgebouw - het theater, de concertzaal, de expositieruimtes en de horeca - optimaal geëxploiteerd wordt, dat de fondsenwerving resultaat heeft, dat de juiste bewoners worden geworven en dat de appartementen verhuurd zijn.
Het aansturen van de organisatie: je bent verantwoordelijk voor de directe aansturing van de adjunct- directeur zorg, de manager cultuur, het hoofd facilitaire zaken en ICT en het hoofd administratie. Je rapporteert aan de raad van toezicht. Als bestuurder ben je de gesprekspartner voor de ondernemingsraad de cliëntenraad en de huurdersvereniging.
Het is een uitdagende positie: je leidt een cultuurorganisatie en horecabedrijf, je runt een zorgbedrijf en je verhuurt appartementen.

Het Profiel

Je bent een cultuurdrager pur sang, je wilt je ontplooien en je verdiept je oprecht in de bewoners en medewerkers van het Rosa Spier Huis. Voor deze unieke organisatie zoeken we eigenzinnige kandidaten met een bijzondere achtergrond. We denken bv. aan iemand die ondernemer is in de zorg, een regiomanager of directeur in de zorg die iets bijzonders heeft neergezet of iemand, die uit de gastvrijheidsindustrie komt en affiniteit heeft met de zorg. Het hoeft geen betoog dat je een groot hart voor kunst en cultuur hebt en veel gevoel bij de gemeenschap die het Rosa Spier Huis is.
Je bent WO opgeleid, hebt ervaring opgedaan in de zorg, je hebt bedrijfskundige kennis, kunt marktgericht denken en je brengt sociaal ondernemerschap mee. Je hebt minimaal 5 jaar integrale management-verantwoordelijkheid. Je weet voldoende van HR en financiën om de consequenties van je besluiten te overzien.
Je hebt een onafhankelijke en creatieve geest, bent initiërend, opereert zelfstandig, hebt lef en een hoog energieniveau. Je kunt omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen. Je bent warm en van nature betrokken op de bewoner, op kunst en op de cultuur van de organisatie, en met evenveel energie neem je de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering. Met flair representeer je het Rosa Spier Huis, je hebt een hoge gunfactor, je praat mee over zorg en kunst: jij bent het boegbeeld. Jij bent de verbindende schakel tussen de cliënt en de zorgprofessional en je bent in staat om de nieuwe gemeenschap echt weer uit te bouwen. Kort samengevat; je hebt lef, toont passie en persoonlijk leiderschap.
In deze positie balanceer je continu tussen cultuur en bedrijfsvoering, strategie en werkvloer, lange termijn en dagelijkse realiteit, empathie en begrenzen, betrokkenheid en besluitvaardigheid, in- en extern, projectontwikkelaar en bewoner.
Je herkent je in deze competenties:

  • Strategisch inzicht
  • Analytisch
  • Overzicht bewaren
  • Leiderschap
  • Netwerker
  • Communicatief
  • Besluitvaardig
  • Daadkrachtig

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse I. Je CV met motivatie zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 17 september 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de rvt en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden op 23, 24, 27 en 28 september gehouden. De gesprekken bij het Rosa Spier Huis met de RvT vinden plaats op 5 en 7 oktober. De gesprekken met de adviescommissies worden gevoerd op 11 en 14 oktober. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en vindt plaats op 26 oktober en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op 28 oktober plaats. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).  


Deel deze pagina in uw netwerk