watze ingrid

Directiesecretaris (28-32 uur) Fundis - Gouda

Sluitingstermijn

Organisatie

Fundis is een netwerk van circa 20 zorgorganisaties. Elke organisatie is actief op een specifiek terrein binnen zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door samen te werken speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende zorgvraag.  Fundis doet dit op ondernemende en innovatieve wijze. Fundis Holding is portfolio-eigenaar en beheerder van de Fundis groep. Fundis had in 2022 een omzet van € 236 miljoen en 2604 Fte aan medewerkers.
 
De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt (mede) door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en het huidige zorgstelsel. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit is onderdeel van de strategische koers van Fundis: de Expeditie. Fundis Zorgt voor Morgen. Dat doen ze binnen zes thema’s: personeel & arbeidsmarkt, nieuwe toepassingen in zorgtechnologie, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, de juiste zorg op de juiste plek, woonzorgconcepten en gebruik van data om zorgkwaliteit te verhogen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Ze zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen. Vanwege het doorgroeien naar een nieuwe functie vertrekt de huidige directiesecretaris. Wij zijn op zoek naar een directiesecretaris die de ambitie heeft om op termijn door te groeien naar een strategische positie binnen de Fundis organisatie. Voor meer informatie zie www.fundis.nl.

De Functie

De opdracht aan de nieuwe directiesecretaris luidt kort samengevat: zorg dat de holdingdirectie inhoudelijk zó ondersteund wordt dat zij optimaal kan opereren. Je ondersteunt en ontzorgt de holdingdirectie; dat betekent dat je beleidsnotities voorbereidt, dat afspraken die worden gemaakt worden opgevolgd en zijn belegd bij de juiste partijen. Je onderhoudt contacten met de relevante interne partijen (directeuren, controller, collega’s binnen Fundis Holding, en OR). Je houdt het overzicht en komt met slimme procedurele verbeteringen. Hierin ben je creatief en vernieuwend. Je zorgt dat er samenhang en consistentie is bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid. Met je alerte én proactieve houding speel jij een essentiële rol in het agenderen van, communiceren over, opvolgen en evalueren van de genomen besluiten.
 
Je bent nadrukkelijk geen assistent van de holdingdirectie maar je vervult een spilfunctie. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt overleggen voor en maakt concept contourennota’s. Je houdt alle in- en externe processen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Op die manier ben je complementair aan de holdingdirectie.  Deze rol kent de volgende taken:

 • Beleidsmatige besturing van alle onderdelen van de jaarcyclus, zoals: 
  • Het opstellen van het strategisch beleidsplan en het schrijven van het jaarverslag 
  • Je bent samen met de financial controller verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de geconsolideerde cijfers voor de jaarverantwoording; je draagt bij aan het geconsolideerde begrotingsverslag
  • Je bent proceseigenaar van kwaliteit binnen Fundis Holding en sluit aan bij de jaarlijkse ISO9001 audits. 
 •  Het voorbereiden, uitvoeren en bewaken van de beleidsagenda, waaronder portfoliomanagement van de holdingdirectie, zoals: 
  • Je levert inhoudelijke bijdragen in de rol van beleidsmedewerker en bewaakt de oordeels- en besluitvorming op beleidsdossiers 
  • Je werkt nauw samen met de portfoliomanager voor de organisatie en doet voorstellen voor en organiseert de “beleidsdagen” 
  • Je bevordert samenhang en overzicht door zinnige selecties te maken uit nog diffuse informatie, door de juiste verbanden te zien en/of te leggen tussen thema’s en stakeholders die betrokken zijn bij die thema’s 
  • Je begeleidt de opbouw van dossiers door sturing op de juiste documenten op het juiste moment (business cases, investeringsvoorstellen, project- en businessplannen eventueel voorzien van samenwerkingsovereenkomsten etc.) 
  • Je levert inhoudelijke bijdragen als projectmanager op enkele dossiers 

De directiesecretaris is niet verantwoordelijk voor juridische en Governance-vraagstukken.  Je ontvangt hiërarchisch leiding van de holdingdirectie.
 
Het aantrekkelijke van deze rol is dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de (driehoofdige) directie in een innovatieve zorgorganisatie die groeit en in ontwikkeling is.

Het Profiel

We zoeken speciaal naar kandidaten die de ambitie hebben om zich de komende jaren strategisch te ontwikkelen. Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde of BMG. Je hebt minimaal 3 -8 jaar ervaring in een adviserende en beleidsvoorbereidende functie en aantoonbare affiniteit met werken in de zorg of het sociale domein. Je hebt een goede pen, kunt balanceren tussen alle diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau. Ervaring in een complexe organisatie is een pre.
 
Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke context, de maatschappelijke opgave en een enorme groei een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je hebt analytisch inzicht, een scherp observatievermogen en bent in staat om meerdere ballen in de lucht te houden. Je onderscheidt hoofd- en bijzaken, kan structuur aanbrengen. Weet in welke fase van een dossier er nog ruimte is voor divergentie, maar is vooral sterk in het terugbrengen naar de kern en het convergeren van alle aspecten naar een samenhangend concreet beleid. Plannen en organiseren is je tweede natuur.
 
Bij deze organisatie hoort een daadkrachtig en energiek type, die desgevraagd niet schroomt om het voortouw te nemen. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en de directie attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je durft contrair te gaan en schuwt de confrontatie niet. En dit alles met oog voor je omgeving. Een autonome, stevige, ambitieuze professional die past in een continu veranderende omgeving en die daar kalm onder blijft.

In het bijzonder kijken we naar de volgende persoonskenmerken; proactieve houding, verbinder, het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen en resultaten op te leveren, ‘out of the box’ kunnen denken, helikopterview, glas is halfvol mentaliteit, nieuwsgierig en leergierig, denkt graag in uitdagingen en kansen en kan omgaan met weerstand.  

Wil je graag werken in een innovatieve organisatie waar geen dag hetzelfde is?  Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 28-32 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde tot maximaal
€ 5.939,= bruto per maand op basis van 36 uur (schaal FWG 65 cao VVT). Je start met een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging. De intentie is om een vast dienstverband aan te bieden.
Naast een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding. Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. Deels thuis werken behoort tot de mogelijkheden. De sluitingsdatum voor deze procedure is 8 oktober 2023. We ontvangen je CV en motivatie graag via onze website. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl en telefonisch op nummer 06 28 88 76 23.

Reageer op deze vacature