karin
 • Divisiemanager Volwassenenrevalidatie (36 uur) Rijndam Revalidatie Rotterdam

Divisiemanager Volwassenenrevalidatie (36 uur) Rijndam Revalidatie Rotterdam

Organisatie

Rijndam is in de regio Rotterdam de specialist in revalidatie. Rijndam is een revalidatiecentrum met verschillende expertisegebieden en heeft een uitstekende reputatie. De revalidatie die men biedt, is niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Op 18 locaties in de regio Rotterdam wordt met 800 medewerkers gewerkt aan de medisch specialistische revalidatie op lichamelijk en cognitief gebied. Deze revalidatie wordt geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen, die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening beperkingen hebben in hun functioneren. Een team van diverse disciplines op (para)medisch gebied begeleidt patiënten in hun proces om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Om deze topzorg in de regio groot Rotterdam en Drechtsteden te bieden, investeert Rijndam voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. De waarden die Rijndam hanteert zijn professioneel, vooruitstrevend en persoonlijk.
Vorig jaar is een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Rijndam heeft gekozen voor twee divisies: een divisie ‘volwassenen’ en een divisie ‘kind’, om vanuit een integraal patiëntperspectief strategisch invulling te geven aan de Rijndambrede strategie en aan het principe van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Binnen de divisies vindt de organisatie plaats rond overeenkomstige processen voor subgroepen, rekening houdend met de ‘patiëntenreis’. De divisies worden geleid door een managementteam.
Het divisiemanagementteam bestaat bij volwassenenrevalidatie uit een algemeen divisiemanager en twee medisch divisiemanagers. Bij kinderrevalidatie bestaat het divisiemanagementteam uit een algemeen divisiemanager en een medisch manager. Tevens heeft elke divisie een bedrijfsbureau.
Beide divisiemanagementteams werken zeer nauw met elkaar samen. Staf- en ondersteunende diensten als het Bestuursbureau (marketing & communicatie, kwaliteit, veiligheid & risico), Finance & Control, Facilitair & Huisvesting, Informatiemanagement en HR), vallen direct onder de Raad van Bestuur.
Divisie Volwassenenrevalidatie
De divisie volwassenenrevalidatie heeft 3 afdelingen binnen Rijndam (Dwarslaesie/Heelkunde, Neurorevalidatie en Erasmus MC). Daarnaast zijn er 2 afdelingen binnen de ziekenhuislocaties Ziekenhuizen Noord (Franciscus, Vlietland, IJsselland) en Ziekenhuizen Zuid (ASZ en Beatrix).
Elke afdeling heeft een meerhoofdige leiding bestaande uit een afdelingsmanager, (medisch) teamleiders en zorgcoördinatoren. Vanwege het vertrek van de huidige divisiemanager per 1 oktober zijn wij op zoek naar een verbindende manager. 

De Functie

Als divisiemanager ben je, samen met de medisch managers, integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de eigen divisie. Binnen het divisiemanagement verdelen de divisiemanager en medisch divisiemanager de portefeuilles. De divisiemanager is verantwoordelijk voor de organisatie met daarbij de voor de hand liggende portefeuilles: bedrijfsvoering, financiën, personeel, informatie en zorglogistiek (capaciteitsplanning en logistieke sturing). De medisch divisiemanager is verantwoordelijk voor het  medisch beleid, inhoudelijke patiëntenzorg, inrichting en uitvoering van zorgprocessen, innovatie van zorgproducten, kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Onder het divisiemanagement valt het bedrijfsbureau met daarin het secretariaat en AOP (roosteraars en medisch ondersteunend personeel). Het bedrijfsbureau is centraal gepositioneerd binnen de divisie, maar medewerkers kunnen op verschillende locaties werkzaam zijn. Een teamleider bedrijfsbureau verzorgt de operationele leiding binnen de divisie volwassenen.
Het divisiemanagement ontwikkelt een meerjarig beleid voor de eigen divisie, afgeleid van de brede organisatiestrategie. Ook stelt het divisiemanagement jaarlijks een jaarplan op, inclusief begroting, afgestemd op de jaarlijkse kaderbrief. In het jaarplan worden de belangrijkste doelstellingen opgenomen.
Je bent als divisiemanager onderdeel van het MT en je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. In het MT ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleid van de organisatie. Samen met de medisch managers en met de divisiemanager en de medisch manager van de zorgdivisie kinderrevalidatie zorg je voor een goede organisatie van de zorgverlening van het gehele Rijndam Revalidatie ziekenhuis.
Belangrijke onderdelen van de opdracht van de nieuwe divisiemanager zijn:

 •  
 • Continu verbeteren van kwaliteit door onderlinge kennisuitwisseling en het werken met deskundigheids profielen. Daarnaast het verder ontwikkelen van zorgpaden, blended care en klinimetrie.
 • Het op orde houden van een gezonde bedrijfsvoering, grip krijgen op capaciteitsmanagement, een laag ziekteverzuim realiseren en systemen die op orde zijn.
 • Het nieuwe besturingsmodel verder vormgeven door cultuur- en leiderschapstrajecten.
 • Het verstevigen van de positie in de regio door versterken van het netwerk en het bouwen aan de zorgportfolio.
 • Bijdragen aan de voorbereiding van de nieuwbouw en samenwerking met het Erasmus MC en Laurens.

Het Profiel

Dit is een unieke kans voor een stevige en ervaren manager die geïnteresseerd is in een gespecialiseerd ziekenhuis in beweging. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan leidinggevenden. Daarnaast ben je ervaren in het leiden van projecten en/of veranderingsprocessen. Je beschikt over kennis van actuele trends en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en kan deze vertalen naar de eigen organisatie. Je staat stevig in je schoenen en uit ervaring weet je een diverse groep professionals te begeleiden om tot de gewenste resultaten te komen. Je bent duidelijk in je communicatie, voert sterke regie en coördinatie op het realiseren van de organisatiedoelstellingen en spreekt waar nodig mensen aan. Je bent besluitvaardig, innovatief en neemt het initiatief. Je bent in staat om eventuele weerstand te overwinnen en de professionals mee te nemen in de nieuwe richting. Dit doe je vooral door met hen in verbinding te staan: je bent zichtbaar, informeert, luistert, vraagt door en staat open voor meningen, feedback en wensen. Je investeert actief in het versterken van de onderlinge samenwerking.
Verder heb je:

 • Een academische opleiding, aangevuld met een managementopleiding
 • Minimaal 5 jaar integrale managementervaring, bij voorkeur in de medisch-specialistische zorg
 • Stevige managementvaardigheden
 • Duidelijke affiniteit met bedrijfsvoering
 • Kennis van zorgfinanciering
 • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en het versterken van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen in de organisatie
 • Strategisch- en analytisch inzicht
 • Energie en lef

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 75 van de CAO ziekenhuiswezen met een maximaal salaris van
€ 8.128,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een goede pensioenregeling en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%. De opdracht is voor een periode van ten minste twee jaar.
Je kunt tot en met 11 juli 2021 op de functie reageren via onze website. 
De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd op 12 en 13 juli. De 1e gespreksronde bij Rijndam in Rotterdam vindt half juli plaats, de 2e ronde is op 19 juli, het assessment vindt plaats op 21 juli. Net als een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maakt een assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28887623.


Deel deze pagina in uw netwerk