sophie watze ingrid paul

Domeinmanager Veilig Wonen Thuis (36 uur) Saffier Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Saffier is een organisatie in de ouderenzorg in Den Haag, die als missie heeft dat de (ouder wordende) mensen ondersteund wordt om zichzelf te kunnen zijn en blijven, nog thuis wonend of in één van de locaties. ‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. In dit ene zinnetje wordt tot uitdrukking gebracht waar iedereen zich bij Saffier dagelijks voor inzet. Medewerkers verplaatsen zich in de mensen die bij hen wonen en waarvoor zij zorgen. De persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners staan voorop. Het DNA van Saffier is opgebouwd uit aandacht: betekenis geven en toekomstbestendige zorg leveren. Dat betekent in blijven spelen op komende veranderingen, bijvoorbeeld als het gaat om het groeiend aantal ouderen, de toenemende vraag naar expertise bij aandoeningen, andere huisvesting, krapte op de arbeidsmarkt, veilig en comfortabel wonen in de wijk, etc..
De activiteiten en dienstverlening van Saffier strekken zich uit over de Gemeente Den Haag. Saffier telt bijna 1500 medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn bij Saffier circa 400 leerlingen actief als stagiair. Saffier ondersteunt circa 1700 cliënten per jaar. De meeste cliënten van Saffier wonen gespreid over een tiental locaties in Den Haag. Saffier heeft een omzet van circa € 100 miljoen. De strategie van Saffier is om zich meer te richten op diensten thuis en in de wijk zorg te verlenen, zodat men veilig thuis kan wonen en regie houden over het eigen leven.
Het MT bestaat uit de bestuurder, 3 domeinmanagers, manager F&C, manager I&A, manager vastgoed en de manager P&O. De domeinen zijn verdeeld in dementie, specialistische zorg en veilig wonen thuis. Het domein veilig wonen thuis betreft geriatrische revalidatiezorg, zorg in voormalige verzorgingshuizen, paramedische eerstelijnspraktijken en de ontmoetingscentra in de wijk. In verband met pensionering van de domeinmanager veilig wonen thuis ontstaat er een vacature die we graag invullen met een ondernemende manager.

De Functie

Als domeinmanager heb je een brede scope, want je beweegt je tussen 4 locaties (Mechropa, Huize Royal, Woonzorgpark Loosduinen en Maison Gaspard de Coligny). Daarbij heb je te maken met revalidatie (GRZ), eerstelijns verblijf (ELV), langdurige zorg, wijkzorgontwikkeling en het scheiden van wonen en zorg. Je bent integraal verantwoordelijk, geeft direct leiding aan 10 teammanagers, geestelijk verzorgers, de secretaresse en indirect aan 400 medewerkers (behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden, casemanagers, activiteitenbegeleiders, e.d.) en je bent verantwoordelijk voor € 26 miljoen omzet. Je initieert en onderhoudt relaties met ziekenhuizen, huisartsen(vereniging), zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders. Alles met de bedoeling om bestaande en nieuwe producten goed neer te zetten of te ontwikkelen zodat de organisatie up-to-date blijft bij ontwikkelingen en de veranderende behoeften van wijkbewoners met een (latente) zorgvraag. Intern zorg je uiteraard ook voor de verbinding tussen de domeinen, de teams en de ondersteunende afdelingen, want je staat samen voor dezelfde opgave: zorgbehoevenden in staat stellen een betekenisvol leven te leiden. Bovendien staat de nieuwbouw en verbouw op de agenda: nieuwbouw van een multifunctioneel pand op het terrein van Huize Royal met een nieuw concept van de combinatie van 1e lijnszorg, GRZ en appartementen en verbouw van woonzorgpark Loosduinen.
Dit alles betekent dat je:

 • Visie ontwikkelt ten aanzien van de doelgroep.
 • Ontwikkelingen ten aanzien van zorg en welzijn nauwgezet volgt en implementeert.
 • Teamleiders coacht, inspireert en ondersteunt over zowel bedrijfsvoering als inhoudelijke kwaliteit.
 • Revalidatiezorg en wijkzorg verder ontwikkelt en verbetert.
 • De samenhang met de andere domeinen ziet en werkprocessen daarop inricht.
 • Multidisciplinair werken stimuleert en realiseert.

Je verantwoordt je aan de bestuurder. Met je collega domeinmanagers vorm je een saamhorig trio, met je teammanagers een baken van vertrouwen en met de ondersteunende diensten trek je samen op. Voor externe partijen ben je de juiste samenwerkingspartner.

Het Profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, aangevuld met kennis en ervaring met leiderschap, integraal management op strategisch niveau en productontwikkeling. Je hart gaat sneller kloppen van de ontwikkelingen om veilig wonen thuis en ketenzorg goed op de kaart te zetten. Je hebt ervaring binnen de zorg en/of in het sociaal domein of wijkzorg en snapt of verdiept je in de dynamiek die hoort bij revalidatiezorg en eerstelijns verblijf. Je hebt aantoonbare ervaring met verandermanagement. Daarbij houd je de juiste balans tussen afstand en nabijheid, tussen zakelijk en betrokken en tussen ambitie en realisme. Met een positieve blik en aandacht faciliteer je mensen om optimaal te presteren. Je bent duidelijk over de kaders en in staat om op afstand te sturen, waarbij je blijft schakelen tussen grote lijnen en details. Je maakt gebruik van de aanwezige talenten, geeft vertrouwen en ruimte, zodat mensen kunnen floreren. Je beweegt je makkelijk tussen de verschillende stakeholders en betrekt de input van inhoudelijke professionals.
Verder is op jou van toepassing dat je:

 • Conceptuele denkkracht hebt en schakelt.
 • Blij wordt van innovatie en dit omzet in projecten.
 • Een uitstekende verbinder bent, zowel intern als extern, altijd gericht op samenwerking.
 • Gewend bent zaken te initiëren, delegeren en zorgen dat je overzicht houdt.
 • Resultaatgericht, efficiënt en flexibel bent. En tegelijkertijd consistent in je boodschap en koers.
 • Transparant communiceert, kunt relativeren en gevoel voor humor hebt.
 • Kunt reflecteren op je eigen werkzaamheden en gedrag.

Kortom, je bent met recht een manager die wil ontwikkelen, bouwen en bestendigen en veel bordjes draaiend houdt.

Aanbod en procedure

De functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, gewaardeerd in FWG 75, van CAO VVT, met een maximum van € 8.390,= bij een fulltime aanstelling. Dit wordt aangevuld met een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De aanstelling is voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties op de vacatures zijn welkom via onze website tot en met 1 maart 2022. De intakegesprekken vinden per direct online plaats. De gesprekken bij Saffier zijn voor de eerste ronde op 3 maart. Een referentenonderzoek en een case-assessment maken onderdeel uit van de procedure. Francine van Rosmalen begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen op 06-41903994 of via fvanrosmalen@bosmanvos.nl.


Deel deze pagina in uw netwerk