Drie leden Raad van Toezicht Wijkteams Arnhem

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Wijkteams Arnhem (verder te noemen Wijkteams Arnhem) is er voor iedere inwoner van Arnhem, jong of oud, met of zonder beperking, die het zelf even niet redt, ook niet met de hulp van familie, vrienden of buren. De coaches gaan naast mensen staan, denken mee en helpen vooruit. Zodat zij zich weer sterker voelen en beter kunnen functioneren in de samenleving. Wijkteams Arnhem is 7 jaar geleden opgericht, bestaat ruim 5 jaar als een zelfstandige stichting en voert in opdracht van de gemeente Arnhem de WMO, Jeugdwet en een deel van de wet Schulddienstverlening uit. De omzet bedraagt € 16 miljoen. Bij Wijkteams Arnhem zijn 250 medewerkers actief in 4 stads- en 8 wijkteams. Er wordt intensief en integraal samengewerkt met alle partners in het sociaal domein.

Thema’s die de komende jaren centraal staan zijn veiligheid, ontwikkeling van jeugd, armoede en vergrijzing. De organisatie staat de komende jaren voor de uitdagingen om de rol van de wijkcoach verder te versterken, een heldere rol in het sociaal domein te hebben, nog beter samen te werken met andere partijen en goed inzicht te bieden in het maatschappelijke rendement. De organisatie wil zich verder ontwikkelen tot een gewaardeerd partner in het sociaal domein van de gemeente en collega organisaties.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die begin 2022 is aangesteld. Thans bestaat de Raad van Toezicht uit drie leden. Eén van de drie gaat de RvT verlaten. De RvT heeft besloten tot het uitbreiden naar vijf leden. Daarom zoeken we drie nieuwe leden voor deze raad.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op - en werkgever is van - de bestuurder. De RvT fungeert als klankbord en vervult een ambassadeursrol als het gaat om de maatschappelijke opgave van de organisatie. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevige positie innemen en toegankelijk zijn. De RvT bevraagt de bestuurder op de ambities en daagt hem uit daarop te reflecteren. Gezamenlijk staat de RvT voor de uitdaging om het hele speelveld, de samenhang en dwarsverbanden te overzien en strategisch te blijven kijken. De raad volgt de Governancecode Sociaal Werk.

We houden bij de benoeming van de drie nieuwe toezichthouders rekening met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen. We willen in ieder geval het volgende terugzien in de samenstelling van de nieuwe RVT:

 • Minimaal twee vrouwen in de nieuwe RvT
 • Rechtdoen aan diversiteit en achtergrond en afkomst van de cliënten
 • Ervaring met het besturen van een grotere organisatie
 • Affiniteit met voor het personeel en ondernemingsraad relevante onderwerpen
 • Ervaring als toezichthouder en ruimte voor een RvT lid met weinig ervaring als toezichthouder

De RvT leden beschikken over de algemene competenties van toezichthouders:

 • Kennis van het maatschappelijk middenveld in het algemeen en het sociale domein in het bijzonder.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid, de besturing van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Wijkteams Arnhem stellen.
 • Strategisch inzicht en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken.

Je hebt voldoende tijd om deze rol op professionele wijze in te vullen. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het Profiel

We onderscheiden drie profielen voor de Raad van Toezicht:
Het financiële profiel
Dit nieuwe lid is de beoogd voorzitter van de audit commissie. Je kijkt met een brede financiële blik naar de ontwikkelingen in de maatschappij en het brede sociaal domein en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Je onderschrijft het belang van ‘good compliance’. Je hebt kennis van gemeentelijke financiering, je snapt de verwachtingen van een gemeente en je kunt daar goed met de bestuurder over sparren.

Het sociale innovatie profiel
Voor dit profiel zoeken we iemand die kennis heeft van het sociaal domein en die het goed gesprek kan voeren en kan zien of de organisatie haar maatschappelijke opdracht goed vervult en of het lukt om de transformatie doelstelling in het sociaal domein verder te bereiken. Die op abstract niveau kan sparren over andere manieren van werken, de positionering van de medewerkers en de dynamiek van de maatschappelijke ontwikkelingen. Die kan denken vanuit het perspectief van de inwoners en de professional. Dat kan bv. vanuit een rol als bestuurder van een grotere welzijnsorganisatie of als strategisch adviseur van een wijkteam organisatie. Uiteraard kan dit lid geen functie vervullen bij een organisatie die te dicht bij Arnhem en omgeving actief is.

Het lokale binding profiel
Voor dit profiel komen we graag in contact met mensen die lokaal verbonden zijn met de stad. Je voelt je betrokken bij Arnhem, je bent er actief en geworteld en je kent de stad met de eigenheid van de diverse wijken goed. We zoeken een kandidaat die de potentie en ambitie heeft om een goede toezichthouder te zijn. Het is een pré als je kennis hebt hoe gemeenten werken of de politiek bestuurlijke realiteit kent. Uiteraard is geen sprake van belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 5.000,= per jaar. Je kunt t/m 27 februari reageren op deze nevenfunctie. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 6 en 13 maart. De gesprekken bij Wijkteams Arnhem vinden plaats op 29 maart, 5 april en 11 april einde middag en de avond. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk