sophie watze ingrid paul

Ervaren Beleidsmedewerker (32-36 uur) Nidos Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Nidos voert als gecertificeerde landelijke instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl
 
Afdeling Beleid en Europese samenwerking
De afdeling, bestaande uit 9 personen, is binnen Nidos gepositioneerd in het Tactisch Team Staf (TTS). Het TTS biedt samen met de afdeling Gedragswetenschappen, de afdeling Juridische Zaken en de afdeling Interculturele Mediation ondersteuning aan de primaire processen voogdij en opvang.
Nidos heeft binnen de afdeling Beleid en Europese samenwerking in Utrecht een vacature voor een ervaren beleidsmedewerker, die zelfstandig en proactief bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nidos.
Je werkt op het kantoor van Nidos in Utrecht in een team van collega-beleidsmedewerkers met ieder een aantal aandachtsgebieden. Hoewel je werkplek in Utrecht is, is je werkterrein uiteraard veel groter. Nidos is een landelijke organisatie en als beleidsmedewerker werk je nauw samen met locaties en samenwerkingspartners verspreid over het hele land. Je ontvangt hiërarchisch leiding van het hoofd Beleid en Europese samenwerking.

De Functie

Als ervaren beleidsmedewerker bij Nidos ontwikkel je, op strategisch/tactisch niveau, beleid op het gebied van voogdij en opvang voor alleenstaande vluchtelingenkinderen. Daarnaast ondersteun en monitor je de implementatie van het beleid. De interculturele pedagogische visie van Nidos, waarin het maken van contact, het bieden van bescherming, autonomie en agency en cultuursensitief begeleiden leidend zijn, staat hierbij centraal. Je werkt nauw samen met interne opdrachtgevers/vertegenwoordiging. Voorbeelden van thema’s die nu op de afdeling spelen zijn op het gebied van jeugdbescherming zelfredzaamheid, gezinshereniging, familiegroepsplan en veiligheid en incidenten. Op het gebied van opvang gaat het bijvoorbeeld om verlengde opvang (18+) en kwaliteitssystemen. Daarnaast zijn er een aantal overstijgende thema’s, zoals participatie van jongeren en (opvang)ouders, aansluiting op de keten (zoals onderwijs-, zorg- en vreemdelingenketen), nieuwe doelgroepen (zoals Somaliërs en Oekraïners) en ontwikkeling van een expertisecentrum. Nidos vindt het belangrijk dat het beleid vanuit gezamenlijkheid tot stand komt en dat de stem van de jongeren erin terug te vinden is.
Deze dynamische functie kenmerkt zich door een grote mate van autonomie en vele samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de organisatie. Tot je taken horen onder meer:

 1. ontwikkelen van beleid op meerdere brede (eventueel nieuwe) beleidsterreinen;
 2. adviseren op deze beleidsterreinen;
 3. ondersteunen en monitoren van de implementatie van het beleid;
 4. fungeren als sparringpartner voor het directieteam, management en inhoudsdeskundigen;
 5. onderhouden van een relevant netwerk van in- en externe contacten, ten behoeve van de beleidsvorming;
 6. vertegenwoordigen van de organisatie. 

Het Profiel

Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau en hebt enkele jaren (tussen de vijf en zeven) ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt als beleidsmedewerker in het sociale domein gewerkt, bij voorkeur op gebied van jeugd en/of vluchtelingen. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en hebt veel ervaring met verschillende belangen en partijen. Je hanteert een vlotte pen, weet je weg te vinden in een veelheid aan informatie en werkt gestructureerd. Je hebt een brede blik als het gaat om beleidsontwikkeling voor de doelgroep en weet onderwerpen onderling te verbinden als dat aan de orde is. Daarnaast herken je je in de volgende competenties:
 

 • Je bent sterk analytisch en strategisch.
 • Je hebt gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, posities en belangen.
 • Je kan goed processen begeleiden en samenwerken en werkt daarbij gestructureerd en resultaatgericht.
 • Je bent communicatief sterk, in woord en schrift.
 • Je bent een verbinder en een doorzetter, die motiveert en weerstanden overbrugt.
 • Je bent zelfstandig en proactief
 • Je bent een snelle denker.
 • Je hebt helicopterview.
 • Je toont lef en bent stressbestendig.

Je hebt dus continu oren en ogen open, zodat je snel signaleert, analyseert en adviseert. In je werk ben je een combinatie van netwerkend, relativerend en vasthoudend zijn. 

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 32-36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen € 3.404 tot maximaal € 5.298.-bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 11 CAO Jeugdzorg). Je start met een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging. De intentie is om een vast dienstverband aan te bieden.
Naast een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur/week), ontvang je een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding. Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. Deels thuis werken behoort tot de mogelijkheden.  
Sluitingsdatum procedure is 21 februari 2023.
De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch op mobiel nummer 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk