crista

GGZ Locatiemanager (32 - 36 uur) HWW zorg - Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is één van de grotere Haagse zorgorganisaties, die wijkgerichte zorg- en dienstverlening biedt aan Haagse gezinnen en ouderen. HWW zorg bestaat uit de twee bedrijfsonderdelen Woonzorg (inclusief de behandeldienst) en Wijkzorg en is bezig te bouwen aan een nieuwe toekomstgerichte visie en cultuur. HWW zorg heeft 8 zorglocaties, 32 wijkteams en een specialistisch team in Den Haag en in totaal ruim 1600 medewerkers. Zo bedienen ze veel inwoners van Den Haag dichtbij huis, zijn ze slagvaardig en veelzijdig in hun mogelijkheden van zorgverlening. De organisatie blijft altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van de kwaliteit van leven van de inwoners van hun werkgebied en soms daarbuiten.
HWW heeft integraal management ingevoerd, zodat organisatie breed verantwoordelijkheid en eigenaarschap gedragen worden. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de gewenste cultuurverandering binnen HWW. De besturingsfilosofie Integraal Management houdt in dat je als locatiemanager binnen centrale beleidskaders en het locatiebudget integraal verantwoordelijk bent voor alle onderdelen van de locatie.
Voor locatie Op de Laan in het Zeeheldenkwartier van Den Haag zoeken we een manager. De locatie kenmerkt zich door de doelgroep (bewoners die onder de geestelijke gezondheidszorg vallen en mensen met dak- en thuislozenproblematiek) en het feit dat het een open huis is. Er is plek voor 103 bewoners en er zijn ongeveer 65 fte aan medewerkers. Het is een locatie met dynamiek en een goede onderlinge sfeer.

De Functie

Je bent integraal verantwoordelijk voor de locatie en werkt samen, zowel met je teams, je collega-locatiemanagers als de externe partners. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van integraal management, zowel in visie als in de praktijk. Je stuurt direct twee teamleiders zorg aan, een teamleider facilitair en huisvesting en de twee kwaliteitsverpleegkundigen.
Als manager van de locatie zorg je dat je op de hoogte bent van wat er speelt en anticipeer en reageer je adequaat op situaties. Je faciliteert je teamleiders en medewerkers, zodat ze optimaal beschikbaar zijn voor de cliënten. Je betrekt de cliënten(raad) bij ontwikkelingen. Uiteraard bewaak je de financiële mogelijkheden, maar kijk je ook naar de balans van investeren en renderen. Verzuim, vacatures en bedbezetting zijn onderwerpen die aandacht vragen. Periodiek voer je het reviewgesprek met de Raad van Bestuur en de divisiemanager op de onderdelen Kwaliteit, (Financiële) Bedrijfsvoering (Resultaatontwikkeling, Bezetting, Verzuim, Kostenontwikkeling, e.d.) en voortgang van het jaarplan. Je ontvangt aansturing en ondersteuning van de divisiemanager. De teamleiders hebben contact met de afdeling Zorgbemiddeling inzake het kunnen opnemen van nieuwe cliënten en de voortgang van het instroomplan teneinde nieuwe cliënten te kunnen werven en een wachtlijst te kunnen genereren. Dit toets je.
Extern ben je de ambassadeur van de locatie en profileer je de locatie, zodat er genoeg passende aanvragen komen en het voor nieuw personeel bekend staat als interessante locatie. Je onderhoudt daartoe de contacten met de ziekenhuizen, de huisartsen, gemeente, opleidingen en andere stakeholders.
1x per 6 weken heb je bereikbaarheidsdienst voor de hele organisatie. 

Het Profiel

Je bent een ambassadeur voor de locatie en de organisatie. Je staat stevig in je schoenen en bouwt met plezier aan vertrouwen, resultaten en samenwerking, zowel intern als extern. Je communiceert makkelijk en transparant en hebt oog voor de belangen van cliënten, medewerkers, de organisatie en de externe partners. Je hebt ervaring met integraal management en je vindt het dus vanzelfsprekend om verantwoordelijk te zijn voor personeel, financiën, facilitair en huisvesting, ICT en kwaliteit van zorg op je locatie. Je hebt ervaring met verandermanagement (bijvoorbeeld, kwaliteit, cultuur, e.d.), stelt heldere kaders en geeft daarbinnen ruimte. Je inspireert mensen, bent duidelijk over je verwachtingen en in staat om op een coachende manier medewerkers te laten bloeien en groeien. Je hecht waarde aan het benutten van aanwezige kwaliteit en talenten en stimuleert het inzetten daarvan binnen de teams. Je hebt inlevingsvermogen, maar bent ook duidelijk. De term warme zakelijkheid is op jou van toepassing.
Verder geldt voor jou dat je:

  • beschikt over kennis van de zorg en affiniteit hebt met de doelgroep van bewoners;
  • een managementopleiding hebt afgerond;
  • relevante kennis hebt van bedrijfsvoering;
  • minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring hebt;
  • ondernemend bent;
  • een innovatieve, toekomstgerichte instelling hebt;
  • toegankelijk en doortastend bent;
  • positief, oplossingsgericht en resultaatgericht bent.

Ervaring met kwaliteitsverbeterings- en verandertrajecten is een welkome aanvulling op bovenstaande.

Kortom, krijg je energie van het runnen van je eigen locatie en met collega’s integraal management in de organisatie voor elkaar te krijgen, dan kan je hier goed terecht.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in FWG 65 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 6.117,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Je CV met motivatie zien we graag zo snel mogelijk en uiterlijk 14 april 2023 via onze website. De gesprekken voeren we op zo kort mogelijke termijn. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Vragen over deze vacature kun je stellen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via mobiel nummer 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk