Watze met & teken
 • Inspirerende directeur-bestuurder Bibliotheek Waterland (32-36 uur) Purmerend

Inspirerende directeur-bestuurder Bibliotheek Waterland (32-36 uur) Purmerend

Organisatie

Bibliotheek Waterland is een ambitieuze organisatie met vestigingen in Volendam, Purmerend, Middenbeemster, Landsmeer en Edam en heeft een werkgebied van circa 137.000 inwoners. In 2019 heeft Bibliotheek Waterland 400.000 bezoekers mogen ontvangen. Bij Bibliotheek Waterland werken zo’n 50 medewerkers (30 Fte) en bijna 300 vrijwilligers. Bibliotheek Waterland heeft een omzet van € 3,7 miljoen in 2019.  
Bibliotheek Waterland levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners binnen haar werkgebied. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving dienen mensen informatievaardig te zijn. Bibliotheek Waterland helpt mensen om zich in deze vaardigheden te blijven ontwikkelen of om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Zo ondersteunt de Bibliotheek "Een leven lang leren". Bibliotheek Waterland werkt hiervoor met het model van drie pijlers die samen het dak van de Bibliotheek dragen:
Pijler 1 - De Klassieke Bibliotheek: hieronder vallen de vestigingen en de servicepunten. De Bibliotheek is een publieke plek die laagdrempelig voor iedereen toegankelijk is.
Pijler 2 - De Maatschappelijke Bibliotheek: deze pijler richt zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van de volwassen inwoners van het werkgebied, bijvoorbeeld de bestrijding van laaggeletterdheid via non-formeel leren.
Pijler 3 - De Educatieve Bibliotheek: leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.   
In het afgelopen jaar heeft bibliotheek Waterland de omslag gemaakt van een traditionele bibliotheek naar een informatie- en ontmoetingscentrum. Ontwikkelingen die de komende jaren van belang zijn:

 • Verbinding in en met de stad: Bijvoorbeeld Purmerend gaat tot 2040 10.000 woningen bijbouwen. Alleen stenen maken geen stad; het zijn de mensen en de verbinding hiertussen die zorgen voor leefbaarheid. Cultuur en dus ook de bibliotheek speelt een rol in die verbinding.
 • Zorg: vergrijzing (eenzaamheid), maar ook talentontwikkeling van jongeren.
 • Cultureel: de samenwerking met alle andere culturele instellingen. Niet concurrerend, maar elkaar versterken en samen zorgen voor een totaal aanbod voor de regio.

Bibliotheek Waterland wil zich verder ontwikkelen om zo effectief en efficiënt in te kunnen spelen op de veranderende behoefte van de inwoners. De digitale ontwikkelingen en de veranderende vraag vanuit de maatschappij vragen om nieuwe invulling van de bibliotheekfuncties. De bibliotheek wordt steeds meer een ontmoetingsplek voor jong en oud. Bibliotheek Waterland is erin geslaagd om een laagdrempelige, bereikbare, plezierige ontmoetingsplek met maatschappelijke/educatieve meerwaarde voor uiteenlopende doelgroepen te zijn. In 2018 was deze bibliotheek de 3e beste bibliotheek van Nederland.
We zoeken voor deze ondernemende  bibliotheek een nieuwe directeur-bestuurder die met flair en enthousiasme invulling aan de functie geeft.

De Functie

Je bent het boegbeeld van de bibliotheek. Je vertegenwoordigt op eigen doortastende wijze Bibliotheek Waterland op strategisch niveau in de gemeenten, het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en overige culturele en maatschappelijke partijen. Je onderhoudt professioneel en collegiaal contacten met het bibliotheeknetwerk op landelijk niveau. Bibliotheek Waterland wil de verbindende schakel zijn in de lokale gemeenschap en hecht grote waarde aan de samenwerking met strategische partners. Het ontwikkelde beleid draag je met verve uit naar medewerkers, vrijwilligers en externe partijen. Daarnaast onderhoud en breid je de contacten uit met het onderwijs. De functie kent de volgende uitdagingen;

 • De transformatie aangaan met behoud van de waarden en kwaliteiten die de bibliotheek van oudsher heeft.
 • Het adequaat inspelen op het verhogen van mediawijsheid en het verlagen van laaggeletterdheid,  persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren.
 • Het uitbreiden van alternatieve financieringsvormen.
 • Het verder professionaliseren van de dienstverlening en de organisatie. De komende jaren is daarbij de strategische personeelsplanning een belangrijk aandachtspunt.

Je voert een goede bedrijfsvoering, schept heldere verwachtingen naar de medewerkers en stimuleert de creativiteit van een ieder. Uiteraard zorg je voor de goede kwaliteit van de medewerkers en goed werkgeverschap. De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan een manager Backoffice, een manager Frontoffice, een medewerker communicatie, een officemanager, een facilitair medewerker een coördinator collectievorming en een coördinator ICT,  De ondersteunende taken zoals o.a. facilitair en HR zijn verdeeld over het MT wat bestaat uit de directeur en de twee managers.

Het Profiel

Je bent creatief en inventief en je combineert marketing denken met een sociaal hart. Je hebt visie hoe je de toekomst van de bibliotheek wilt vormgeven en positioneren. Je bent een netwerker, weet het gezamenlijk belang te vinden en projectmatig vorm te geven. Je bent eerder iemand die afgeremd moet worden dan gestimuleerd. Je bent in staat medewerkers daarin mee te nemen en hun creativiteit en pro-activiteit aan te boren. Uiteraard snap je hoe je de financiën op orde moet houden en ben je creatief in het aanboren van nieuwe geldstromen. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de communicatieve gave om anderen te overtuigen.
Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau en 5 jaar integrale management ervaring. Affiniteit met het geschreven woord en sociale media en ICT is een pré. Je bent een natuurlijk leider, coachend en inspirerend. Strategische doelen zet je om in praktisch handelen en je bent doel- en resultaatgericht. Om een goede vertegenwoordiger te zijn van de organisatie beschik je over de volgende competenties:

 • enthousiasmerende en inspirerende leider met overtuigingskracht;
 • boegbeeld en ambassadeur;
 • sociaal ondernemend;
 • empathisch en verbindend vermogen, integer;
 • strategisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit;
 • gericht op samenwerking: verbindend en toegankelijk.

Kortom, je bent een directeur-bestuurder met grote maatschappelijke betrokkenheid en een brede culturele ontwikkeling en belangstelling.
Aanbod en sollicitatieprocedure
Het salaris is conform de cao openbare bibliotheken ingeschaald in schaal 14 met een maximum van €7.413,= bij een 36-urige werkweek. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid). Je reactie is welkom tot en met 11 februari 2020. De gesprekken bij ons op kantoor in Rijswijk vinden plaats in de week van 11 en 17 februari. De selectiegesprekken en advies gesprekken worden vanaf 24 februari gevoerd. Een case assessment is onderdeel van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. 


Deel deze pagina in uw netwerk