Daniël & Gerard
  • Lid Raad van Toezicht "Zorg en ethiek" S&L Zorg Roosendaal

Lid Raad van Toezicht "Zorg en ethiek" S&L Zorg Roosendaal

Organisatie

S&L Zorg is een professionele en betrokken zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in West Brabant. Ongeveer 700 medewerkers en 250 vrijwilligers bieden dagelijks aan circa 350 cliënten uitstekende zorg. De omzet bedraagt + € 38 miljoen.
S&L Zorg wil de beste zorg leveren binnen haar vakgebied. Met medewerkers die plezier beleven aan hun werk en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Een liefdevolle en respectvolle benadering voor de cliënt staat centraal, waarbij er aandacht is voor de eigen regie van de cliënt. In het strategisch beleidsplan 2018 – 2021 “Samen zijn we S&L Zorg” is als ambitie geformuleerd dat de cliënten passende ondersteuning krijgen en worden uitgedaagd het beste uit hun leven te halen. Het doel is om het leven van de bewoners, deelnemers en medewerkers in al haar facetten zo waardevol en prettig mogelijk te maken. Deze opgave vraagt om deskundig uitgevoerde zorg en ondersteuning waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in elkaars handelen. Dat betekent dat iedereen in de organisatie elke dag op zoek gaat naar mogelijke verbetering van de kwaliteit van leven en dat dat gebeurt vanuit een liefdevolle houding. Hiervoor is van belang dat iedereen autonomie ervaart, zich verbonden en competent voelt om het leven naar eigen inzicht in te kunnen richten. Bij S&L Zorg wordt systematisch toegewerkt naar verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten. Vakbekwaamheid van medewerkers is de basis van het professionele handelen. De uitdagingen waar S&L zorg voor staat zijn duurzame inzetbaarheid, de arbeidsmarkt, zorginnovatie en vastgoedvraagstukken. Er zijn initiatieven om regionale netwerksamenwerkingen aan te gaan.
S&L Zorg wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de toezichthouders neemt dit voorjaar afscheid en we werven nu een nieuwe toezichthouder.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de WNT norm en het advies van de NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 maart. Wij toetsen de namenlijst bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 9 maart. De gesprekken bij S&L Zorg worden in de tweede helft va maart gevoerd. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk