crista

Lid Raad van Toezicht - Huisarts profiel - Raedelijn Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Ben jij die enthousiaste huisarts die toezichthouder wil zijn bij Raedelijn en vanuit die rol wil nadenken over de toekomst van zorg, gezondheid en preventie? Dan is deze nevenfunctie interessant voor jou! 

De organisatie
Raedelijn is een adviesbureau in Utrecht. Samen werken aan de gezondste regio van Nederland, dat is waar de organisatie voor gaat. Met als doel optimale zorg en gezondheid voor de inwoners. Raedelijn is hét bureau voor het verbeteren van de samenwerking, preventie en digitalisering in en om de eerstelijns zorg. Daarbij redeneren de adviseurs vanuit het perspectief van de inwoner. Raedelijn kent de regio en de belangen die er spelen. Ze werken samen met de eerste lijn en ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Dat vraagt om visie, innovatie en een integrale aanpak. 

Samen met partners ontwikkelen de adviseurs vernieuwende werkwijzen en realiseren ze een concrete aanpak. Interventies onderbouwen ze met data over zorg en gezondheid van nu én in de toekomst. De adviseurs hebben verschillende expertises om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen. Ze adviseren, agenderen, begeleiden en doen mee. 

Raedelijn is een maatschappelijk adviesbureau dat grotendeels wordt gefinancierd vanuit een NZa beleidsregel. De positionering in het speelveld van inwoners, zorgaanbieders en gemeenten is uitdagend. Raedelijn heeft ambities op het gebied van innovatie, digitalisering en samenwerking en wil voorop lopen als thought leader.

Raedelijn is actief in de regio’s Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, Eemland, Lekstroom en Noord-West Veluwe. Het werkgebied omvat 700 huisartsenpraktijken, 40 VVT instellingen, 7 regio organisaties, 12 ggz instellingen en 36 gemeenten. Raedelijn is een ROS en maakt onderdeel uit van het landelijke ROS-netwerk. Bij Raedelijn zijn ongeveer 25 professionals werkzaam en de omzet bedraagt circa € 3 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht die vier leden telt. De zittingstermijn van één van de leden verloopt dit jaar en wij zoeken een nieuwe toezichthouder voor Raedelijn.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: 

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode Zorg, toetst op hoofdlijnen, is kritisch op de strategie en pakt met veel plezier de rol van sparring partner. Met een positieve inslag en vanuit de intrinsieke motivatie om te willen bijdragen discussiëren ze op prikkelende wijze en bieden ze ruimte om anders naar een onderwerp te kijken.


Het Profiel

Je bent werkzaam als huisarts en vindt het leuk om toezichthouder te worden. Je hebt inzicht in en bent enthousiast over de brede toekomstontwikkelingen in en rondom de (1e lijns)zorg. Je toetst de consequenties van de toekomstplannen van Raedelijn aan de praktijk. Je discussieert graag en op constructief kritische wijze mee over de bevordering van de samenwerking in de zorg en gezondheid. Je hebt kennis van de breedte van de vraagstukken waar de inwoners mee te maken hebben op het gebied van gezondheid en preventie. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling zoeken we iemand die praktiseert buiten het werkgebied van Raedelijn. Je bekijkt vraagstukken in de context en stijgt boven de materie uit. Je bent verbindend en rolbewust, luistert goed en gaat voor samenwerking. Je staat met twee voeten in de klei, bent nuchter en je laat de besturing aan de bestuurder. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Je hebt: 

 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Raedelijn;
 • bestuurlijke ervaring in de zorg; 
 • het talent om te balanceren tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om een klankbord voor de bestuurder te zijn;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel voor het team functioneren en een onafhankelijke opstelling.


Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 6.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 mei 2022. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de tweede helft van de week van 9 mei en de week van 16 mei. De gesprekken bij Raedelijn worden gevoerd op 10 juni. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk