francine
  • Lid Raad van Toezicht - innovatieve, inspirerende sparringpartner Catharina, thuis op Voorne, Brielle en Westvoorne

Lid Raad van Toezicht - innovatieve, inspirerende sparringpartner Catharina, thuis op Voorne, Brielle en Westvoorne

Organisatie

Catharina, thuis op Voorne is een zorg- en welzijnsorganisatie van middelgrote omvang met haar wortels in Brielle. De historie van Catharina gaat terug tot 1293, toen het Catharina Gasthuis in Brielle werd gesticht. Catharina biedt op meerdere locaties een samenhangend assortiment van zorg- en welzijnsproducten, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van senioren in de gemeenten Oostvoorne, Rockanje, Brielle en binnenkort ook in Hellevoetsluis. Catharina doet dit met een kwalitatief aansprekend en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Dit verblijf kan kortdurend of langdurend zijn. Circa 300 medewerkers hechten aan de menselijke maat en korte lijnen. Binnen Catharina  werkt men kleinschalig, is men flexibel en maatschappelijk verbonden. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers rechtstreeks verbonden aan Catharina of zetten zich vanuit een regionale vrijwilligersorganisatie in voor de cliënten van Catharina.
Catharina, thuis op Voorne richt zich op inhoudelijke vernieuwing van de zorg en verdere professionalisering van de verpleeghuiszorg. Ook heeft Catharina ambitie om te groeien. Om dit te realiseren is heel recent een nieuwe locatie geopend in Brielle met 45 senioren appartementen en 28 PG plaatsen en het Catharina Gasthuis wordt gerenoveerd. Op één van de locaties zijn leefcirkels ingericht om een betere omgeving voor bewoners met dementie te realiseren. In Hellevoetsluis wordt in ieder geval één nieuwe locatie gebouwd. Het doel is hierbij om het aantal verpleeghuisplekken uit te breiden en een omzetgroei van € 17 naar € 25 miljoen op jaarbasis te realiseren. Uiteraard spelen ook voor Catharina de problemen op de arbeidsmarkt een rol. Catharina ziet mogelijkheden op het gebied van zorgvernieuwing, -innovatie en eHealth.
De missie, visie en ambitie van Catharina zijn herijkt. Hierbij zijn een nieuwe toekomstbestendige besturingsfilosofie en  organiseerprincipes beschreven. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan professionalisering, optimalisering van processen en efficiënt en effectief werken. Dit is onderdeel van het Kwaliteitsprogramma dat wordt uitgevoerd in de jaren 2020-2022. De cliënt en zijn/haar naasten staan te allen tijde centraal binnen de zorg- en dienstverlening en daarmee binnen de hele organisatie.
De organisatie wordt aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de leden neemt – conform het rooster van aftreden – eind van dit jaar afscheid. Daarom zoeken we nu voor de Raad van Toezicht een nieuw lid.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de NVTZ. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 november 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 19, 20 en 23 november. De gesprekken bij Catharina, thuis op Voorne worden gevoerd op 3 december. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom je op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.
 


Deel deze pagina in uw netwerk