ingrid

Lid Raad van Toezicht LuciVer

Organisatie

LuciVer is een zorgorganisatie die mede door de specifieke signatuur en geschiedenis een relevante positie inneemt in het ouderenzorglandschap en richt zich als zorgaanbieder in Wijchen op mensen in de levensfase waarin dagelijkse (langdurige) zorg noodzakelijk kan zijn. 
Naast een regionale functie in Alverna en Wijchen heeft LuciVer in haar oorsprong een geheel eigen bovenregionale functie voor religieuzen, wat inhoudt dat bewoners en klanten uit deze groep vanuit heel Nederland bij LuciVer komen wonen.
In haar visie “Zorg met Betekenis” geeft LuciVer aan dat de geschiedenis betekenisvol is voor haar identiteit. Met respect voor die rijke geschiedenis zet LuciVer zich vanuit haar passie voor goed leven in voor een inmiddels gemêleerde groep van bewoners en cliënten. De oude kloosterlocatie(s) en de aandacht voor zingeving zijn nog steeds een belangrijk onderscheidend kenmerk.
30% van de cliënten van LuciVer bestaat uit religieuzen, leden van congregaties uit alle delen van het land. Uitgangspunt voor LuciVer is dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. De eigen regie over wat hierin belangrijk is en hoe hier invulling aan te geven, is elementair voor wat LuciVer “goed leven, betekenisvol leven” noemt.
LuciVer biedt verpleegzorg en woonvoorzieningen aan 80 bewoners (waarvan 30 bewoners PG), thuiszorg en diensten aan 60 klanten, dagbegeleiding aan 15 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan 92 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 80 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen. In 2020 is het budget € 8 miljoen. Een groot aantal betrokken vrijwilligers geven samen met 200 medewerkers vorm en inhoud aan een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.
In samenwerking met woningcorporatie Talis en de Gemeente Wijchen heeft LuciVer in 2019 een plan gepresenteerd voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna. Het plan is om in 2021 te starten met nieuwbouw van 90 appartementen, een deel van bestaande gebouwen krijgt dan een veranderende functie.  
Stichting LuciVer wordt aangestuurd door een bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De taakverdeling tussen bestuurder en Raad van Toezicht is conform de Governancecode Zorg. Meer informatie, onder meer de Strategische Koers 2016 – 2021, is te vinden via http://www.luciver.nl.

Aanbod en procedure

Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. 
De inschrijftermijn voor deze positie start op 21 januari en sluit op 14 februari 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvT en bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 17 en 21 februari. De selectiegesprekken bij LuciVer vinden plaats op 4 maart 2020 vanaf 15.00 uur. Het voordrachtgesprek met de OR vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats. Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos, 070 307 29 80. Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via de link.


Deel deze pagina in uw netwerk