Daniël & Gerard
  • Lid Raad van Toezicht - op voordracht van cliëntenraad - WVO Zorg Vlissingen

Lid Raad van Toezicht - op voordracht van cliëntenraad - WVO Zorg Vlissingen

Organisatie

WVO Zorg biedt een totaalpakket aan zorg, welzijn en wonen voor haar klanten op Walcheren. Zij streven er in de 5 verpleeghuizen, de 7 woonzorgcentra, de thuiszorg, op de revalidatie- en kort verblijf afdeling en het hospice naar om met goede zorg en hulp de cliënten een zo goed mogelijk leven te bieden. WVO zorg is innoverend en ondernemend, financieel gezond, is het Zeeuwse expertise- en informatiecentrum voor de ouderenzorg en onderscheidt zich mede door de unieke gebouwen.
WVO Zorg  is een Planetree organisatie. Planetree is een zorgfilosofie waar mensgerichte zorg voorop staat. WVO Zorg gelooft dat alleen een respectvolle relatie opgebouwd kan worden als de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt. Bij WVO Zorg wordt uitgegaan van wat de cliënt nog wél kan. De zorg die geboden wordt sluit daar zo goed mogelijk op aan. Zo komen de professional en de cliënt samen tot bijzondere dingen, tot prettige én persoonlijke zorg. Dit komt terug in het motto van WVO Zorg “Samen Voelt Beter”.
In het meerjaren beleidsplan 2019-2022 wordt uitgewerkt hoe de organisatie wil groeien in de toekomst en wordt toegelicht hoe ze:

  • Samen iedere dag de moeite waard maken middels de Stepped Care Methode;
  • Samen verbonden zijn door het versterken van verbindingen in het zorgnetwerk;
  • Samen de beste werkgever zijn door collega’s en vrijwilligers te waarden en te betrekken;
  • Samen meer kunnen door met en van elkaar te leren.

Ruim 1450 deskundige medewerkers en 800 enthousiaste vrijwilligers spannen zich in om zorg en diensten te leveren die de cliënt als prettig ervaart, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omzet van de organisatie bedroeg in 2019 + 60 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een 2-hoofdige Raad van Bestuur. De vijf locaties en de thuiszorg kennen een eigen cliëntenraad; de voorzitters van deze cliëntenraden vormen de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht (RvT) van WVO Zorg bestaat op dit moment uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van één van de leden is de RvT nu op zoek naar een nieuw lid dat per 1 januari 2021 toetreedt. Het betreft een bindende voordracht vanuit de Centrale Cliëntenraad.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 10.400,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT, de CCR en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 23 oktober 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 2 november. De gesprekken bij WVO Zorg worden gevoerd in de week van 9 november. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk