nancy
  • Lid Raad van Toezicht Portefeuille financiën KleinGeluk Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht Portefeuille financiën KleinGeluk Apeldoorn

Organisatie

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen Stichting De Goede Zorg en Stichting De Zorgmensen en is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. Ze zijn goed thuis in de wijken van Apeldoorn. De zorg- en dienstverlening is persoonlijk en kleinschalig. Ze richten hun focus op de kracht en betekenis van kleine, maar juist zo waardevolle geluksmomenten in het leven van de cliënten. Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Als je ouder wordt kun je niet alles meer en is je leefwereld kleiner, reden waarom ze fijne ogenblikken en menselijke contactmomenten de volle aandacht geven. Bij KleinGeluk in Apeldoorn kiezen ze bewust voor gezondheidszorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan in plaats van niet. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is omarmd en wordt geïmplementeerd.
KleinGeluk is kleinschalig georganiseerd, waarbij de locaties in de wijk zijn verankerd en de zorg- en dienstverlening in stadsdelen is georganiseerd. De thuiszorg vormt een apart organisatieonderdeel. Ze hebben innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden die passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. Ze werken planmatig, constructief, en in kleine teams - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Ze werken altijd nauw samen met cliënten, contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers. En met samenwerkingspartners als dat betere zorg voor de cliënten oplevert. Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op. Ze maken, samen met Hanzeheerd en Riwis, deel uit van een lerend netwerk.
KleinGeluk heeft vier woonzorgcentra; de locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt herkenbare gezichten om zich heen. In elk woonzorgcentrum zijn ontmoetingsplekken waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en informatie en ondersteuning kunnen krijgen. KleinGeluk heeft twee kleinschalige woonvoorzieningen die beide zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. Op deze locaties wordt wonen, behandeling Wzd (Wet zorg en dwang), verzorging en verpleging geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten. In het eerste kwartaal van 2020 worden er twee nieuwe kleinschalige woonvoorzieningen in gebruik genomen. Een derde nieuwbouwplan is in een afrondend stadium (realisatie 2022).
Bij KleinGeluk zijn ± 850 medewerkers werkzaam en meer dan 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van ± 38 miljoen. De organisatie wordt sinds 1 januari jl. aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De omvang van de RvT is in de postfusieperiode op grond van geleidelijkheid vanwege continuïteit en behoud van deskundigheid gedaald naar vijf per 1 januari 2020. Door het verlopen van de zittingstermijn van één van de leden komt een positie van toezichthouder vacant. We zoeken nu voor KleinGeluk een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een financieel profiel.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 juni 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 29 juni, 1, 3 en 8 juli. De gesprekken bij KleinGeluk worden daarna gevoerd. Bij deze gesprekken zijn leden van de OR en CCR aanwezig. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk