• Lid Raad van Toezicht Profiel Cliëntperspectief / Toekomst van de zorg LuciVer Wijchen

Lid Raad van Toezicht Profiel Cliëntperspectief / Toekomst van de zorg LuciVer Wijchen

Organisatie

“LuciVer is een organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Al vanaf het einde van de negentiende eeuw liggen onze wortels in Alverna (gemeente Wijchen). Wij zijn er voor alle ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Welzijn staat daarbij voor ons voorop. Ook het omgaan met zingevingsvraagstukken en welbevinden zijn een belangrijk onder deel van het leven en werken bij LuciVer.”
De zorglocaties van LuciVer kennen een rijk verleden. Rond een klooster ontstond eind 19e eeuw een buurtschap dat gaandeweg uitgroeide tot het dorp Alverna, wat nog altijd nauw verbonden is met de zorglocaties van LuciVer. Mede door die geschiedenis hebben de voorzieningen een relevante positie in het zorglandschap in de regio rond de gemeente Wijchen, waar het kerkdorp Alverna inmiddels onderdeel van uitmaakt. Naast deze regionale functie heeft LuciVer door haar oorsprong een eigen bovenregionale functie voor religieuzen, zij kunnen vanuit heel Nederland bij LuciVer komen wonen; circa 25% van de cliënten bestaat uit leden van congregaties uit alle delen van het land.
De visie “Zorg met Betekenis” geeft voor alle betrokkenen bij LuciVer richting aan werken met passie, vakkundigheid en respect voor een gemêleerde groep van bewoners en cliënten. De oude kloosterlocatie(s) en de aandacht voor zingeving zijn daarbij onderscheidende kenmerken. Uitgangspunt voor LuciVer is dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. De eigen regie over wat hierin belangrijk is en hoe hier invulling aan te geven, is elementair voor wat LuciVer “goed leven, betekenisvol leven” noemt.
LuciVer biedt verpleegzorg en woonvoorzieningen aan 80 bewoners (waarvan 30 bewoners PG), thuiszorg en diensten aan 70 cliënten, dagbegeleiding aan 15 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan circa 90 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 80 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen en in de wijk Alverna. In 2021 is het budget € 9 miljoen. Een groot aantal betrokken vrijwilligers geven samen met 235 medewerkers vorm en inhoud aan een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.
LuciVer realiseert -in samenwerking met woningcorporatie Talis en de Gemeente Wijchen- een ambitieus plan voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna. Recent is de nieuwbouw van 90 appartementen gestart; waarvan 70 voor bewoners van LuciVer en 20 appartementen voor Stichting Driestroom.
LuciVer werkt conform de Governancecode Zorg, de organisatie wordt geleid door de Bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen. Meer informatie, onder meer de Strategische Koers 2016 – 2021, is te vinden via http://www.luciver.nl.

Aanbod en procedure

LuciVer hanteert het Advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie is van 12 april – 2 mei 2021.
Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvT en bestuurder. De online intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats 6, 7 en 10 mei 2021.
De selectiegesprekken bij LuciVer vinden plaats op 18 mei 2021 vanaf 16.00 uur. Een gesprek met de voltallige Cliëntenraad vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.
Het overleggen van een recente VOG en ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.
Deze procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, 070 3072980; cvonkeman@bosmanvos.nl. Via dit adres kunnen ook het Toezichtkader en de Visie Kwaliteit & Veiligheid LuciVer opgevraagd worden.
Wij lezen graag terug welke visie, kennis en expertise u meebrengt als kandidaat voor deze nevenfunctie. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk