• Lid Raad van Toezicht Profiel HR en organisatieontwikkeling KleinGeluk Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht Profiel HR en organisatieontwikkeling KleinGeluk Apeldoorn

Sluitingstermijn

Organisatie

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen Stichting De Goede Zorg en Stichting De Zorgmensen en is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. Ze zijn goed thuis in de wijken van Apeldoorn. De zorg- en dienstverlening is persoonlijk en kleinschalig. Ze richten zich op de kracht en betekenis van kleine, maar juist zo waardevolle geluksmomenten in het leven van cliënten. Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Bij KleinGeluk in Apeldoorn kiezen ze bewust voor zorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is omarmd en wordt uitgevoerd.
De locaties van KleinGeluk zijn in de wijk verankerd. De thuiszorg vormt een apart organisatieonderdeel. Er is innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden die passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. Er wordt planmatig, constructief, en in kleine teams gewerkt - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Cliënten, contactpersonen, mantelzorgers en vrijwilligers worden bij de zorg betrokken. Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op. Samen met  Riwis is er een lerend netwerk.
KleinGeluk heeft vier woonzorgcentra; de locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt bekende gezichten om zich heen. In elk woonzorgcentrum zijn ontmoetingsplekken waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en informatie en ondersteuning kunnen krijgen. KleinGeluk heeft twee woonvoorzieningen die beide zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. Op deze locaties wordt wonen, verzorging en verpleging geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten.
De uitdagingen voor KleinGeluk liggen op het terrein van personeel en vastgoed. In dit najaar wordt de nieuwe meer-jaren toekomststrategie vormgegeven.
Bij KleinGeluk zijn + 850 medewerkers werkzaam en meer dan 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 43,4 miljoen (jaarrekening 2020). De organisatie wordt aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de leden verlaat de RvT en daarom zoeken we nu een nieuw lid met een profiel HR en organisatieontwikkeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 juli 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 13, 14 en 15 juli. De gesprekken bij KleinGeluk worden gevoerd op woensdag 15 september van 14.00 - 17.00 en op donderdag 16 september van 12.00 - 16.00 uur. Bij deze gesprekken zijn leden van de OR en CCR aanwezig. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk