Daniël & Gerard
  • Lid Raad van Toezicht | Profiel patiëntperspectief Beheerstichting Q- en C-support ‘s-Hertogenbosch

Lid Raad van Toezicht | Profiel patiëntperspectief Beheerstichting Q- en C-support ‘s-Hertogenbosch

Organisatie

De overkoepelende stichting is een stichting die zich bezig houdt met de gevolgen van postinfectieuze aandoeningen. Op dit moment heeft deze beheerstichting twee juridische entiteiten, stichting Q en stichting C. De raad van toezicht houdt zowel toezicht op de bestuurder van de beheerstichting als op de bestuurder van Q-support en C-support. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de raad van toezicht van de beheerstichting integraal toezicht houdt op de besturing van Q-support en C-support en dat ook daar de governance conform het model raad van toezicht is ingericht. De raad van toezicht gaat bestaan uit 5 leden.
Stichting Q-support en Stichting C-support
Q-support is een laagdrempelig expertisecentrum voor patiënten en professionals waar met kennis van Q-koorts het verschil wordt gemaakt. In samenspraak met de patiënt wordt breed ingezet op de gevolgen van de ziekte, deze kennis wordt opgebouwd en gedeeld, waardoor effectieve en efficiënte zorg wordt georganiseerd. Q-support onderscheidt zich in de zorg voor Q-koortspatiënten met een integrale, domein overstijgende aanpak en een complementaire rol wanneer reguliere zorg niet voorziet in de benodigde zorg.
Q-support is als expertisecentrum gefundeerd op de academische trias van patiëntenzorg, onderzoek en scholing. Q-support heeft met haar activiteiten de ambitie om een voorbeeld te zijn op het gebied van individuele patiëntenzorg, die nodig is bij nieuwe uitbraken van zoönosen/ infectieziekten.
Q-support heeft van VWS een vervolgopdracht van 5 jaar gekregen en tevens van de minister opdracht gekregen om ook een C-support op te zetten voor tenminste de komende 4 jaar. Met de ervaringen voor de Q-koortspatiënt als basis heeft men C-support ingericht. Er wordt ook hier gekeken naar de brede vragen en behoefte van de patiënt die er zijn ten gevolge van Covid -19. Ook hier is weer de belangrijke rol van C-support het verbinden van de kolommen waartussen het samenwerken niet vanzelfsprekend is; het medisch domein, het domein van werk- en inkomen en het (psycho) sociale domein. 
Door het vertrek van twee leden van de raad van toezicht, en de ontwikkeling naar een integrale beheerstichting voor Q- en C-support komen er twee posities van toezichthouder vacant. 
We zoeken één lid met een financieel bedrijfseconomische achtergrond en één lid dat het patiëntperspectief inbrengt.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de governancecode Sociaal Werk. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 31 maart 2021. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 2, 6 en 7 april. De gesprekken bij Q- en C-support worden gevoerd vanaf derde week april. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken (06-28887623). We lezen graag terug waarom u op dit specifieke profiel past. Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk