• Lid Raad van Toezicht - Zorgprofiel op voordracht van de cliëntenraad AxionContinu Utrecht

Lid Raad van Toezicht - Zorgprofiel op voordracht van de cliëntenraad AxionContinu Utrecht

Organisatie

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 14 locaties in Utrecht en omgeving. Met 2100 medewerkers, 900 vrijwilligers en een omzet van € 100 miljoen is AxionContinu een serieuze speler in het zorgveld. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in het denken en doen van iedereen bij AxionContinu. Met de bewoner, revalidant en cliënt kijken de professionals welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe ze dat samen kunnen organiseren. Hun passie is het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo haalt de organisatie het beste uit een situatie. Of dat nu volledig herstel is of het beste halen uit een situatie die onomkeerbaar is. AxionContinu profileert zich als optimist in de zorg. Drie waarden zijn leidend in de keuzes en het handelen van medewerkers van AxionContinu: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.
Over ruim twintig jaar zijn er twee keer zoveel mensen die zorg nodig hebben en het aantal mensen dat die zorg kan leveren halveert. AxionContinu formuleerde, in antwoord op deze ontwikkelingen, drie hoofddoelstellingen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de periode 2019-2021. De organisatie wil:

  •          DE werkgever in de zorg zijn
  •          DE expert in complexe zorg zijn
  •          DE samenwerker in de regio zijn.

De Raad van Bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie om deze drie hoofddoelstellingen te realiseren. De bestuurlijke opdracht voor de komende jaren is, naast de reguliere besturing van de organisatie, het realiseren van de visie in een context van de groeiende en veranderende zorgvraag binnen krapper wordende financiële kaders ('meer voor minder') en AxionContinu verder ontwikkelen tot een organisatie die waardevol kan bijdragen aan de gewenste en noodzakelijke veranderingen in de zorg.  
Deze bestuurlijke opdracht is fors. Het bleek in de afgelopen periode noodzakelijk om de interne aansturing van de organisatie te verbeteren. Om die uitdaging het hoofd te bieden, is vorig jaar besloten om te kiezen voor een tweehoofdig bestuursmodel. In september 2019 en maart 2020 zijn het nieuwe lid respectievelijk de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aangetreden.
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. Het rooster van aftreden voorzag vorig jaar in het vertrek van één van de leden en daarom zoeken we voor AxionContinu een nieuwe toezichthouder met een zorgprofiel. Deze toezichthouder wordt op voordracht van de CCR benoemd. 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 14.800,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 11 februari 2021. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 22 februari en 1 maart. De gesprekken bij AxionContinu worden gevoerd op 8 maart en in de week van 15 en 22 maart. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom u op dit specifieke profiel past. Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk