ingrid

Locatiemanager Velserduin (36 uur) Zorgbalans IJmuiden

Organisatie

Zorgbalans biedt zorg en ondersteuning aan mensen die dat echt nodig hebben. Dat doet de organisatie bij mensen thuis, in ontmoetingscentra en woonzorgcentra. Zorgbalans gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van hun cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. De medewerkers van Zorgbalans doen dat met toegewijdheid, verbindend en met vindingrijkheid als belangrijke kernwaarden.
Zorgbalans organiseert de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en de locaties vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, andere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers wordt gezocht naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie. De organisatie beweegt mee met de ontwikkelingen in de samenleving en verandert actief om aan te sluiten bij wat cliënten en de samenleving vragen. De missie van Zorgbalans is: “uw leven, uw wensen, samen onze zorg”. Bij Zorgbalans werken 3600 medewerkers en 900 vrijwilligers; Zorgbalans draagt zorg voor 1450 cliënten in de woonzorgcentra en Prettig Thuis die verpleeghuiszorg ontvangen en er wordt thuiszorg geleverd bij 5000 cliënten. Dit jaar zijn we op zoek naar twee nieuwe locatiemanagers vanwege specifieke opgaven voor twee van onze grootste locaties: Velserduin in IJmuiden en de Weeligenberg in Hillegom.
Locatie Velserduin
Locatie Velserduin biedt een (tijdelijk) thuis voor mensen die hoog complexe zorg nodig hebben zoals Psychogeriatrie (PG), niet aangeboren hersenletsel (NAH), gerontopsychiaterie (GP) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Velserduin staat bekend als kenniscentrum voor bovengenoemde gespecialiseerde zorg. Daarnaast heeft Velserduin een groot leerhuis waar leerlingen een interessante en leerrijke opleidingsplek geboden wordt. In Velserduin werkt men zelfstandig, verantwoordelijk, vanuit vertrouwen en met respect waarbij eenvoud en openheid het uitgangspunt is.
Pijler onder de geboden zorg is de Presentiebenadering waarin de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt de basis is voor de geboden hulp en ondersteuning. Dit is doorvertaald naar het bieden van belevingsgerichte zorg en het concreet scheppen van overzicht, veiligheid, vrijheid, begrip, oprechte communicatie en begeleiding in het ziekteproces, en het voorzien in de basale behoeften.
Velserduin heeft 156 bedden en er werken 337 medewerkers (inclusief leerlingen) verdeeld over meerdere teams. Velserduin ligt in IJmuiden, 1 van de kernen van Velsen, en heeft een geheel eigen cultuur. IJmuidenaren zijn direct, zijn harde werkers, er is een familiecultuur en er is een historie van industrie en havens. Velsen Zuid, Driehuis en Santpoort brengen een geheel eigen cultuur met zich mee. De diversiteit van deze culturen maken locatie Velserduin een boeiende gemeenschap.

De Functie

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de locatie Velserduin. Naast de locatiemanager bestaat het MT van de locatie uit twee teammanagers en een behandelend arts (duaal management). Tevens is de locatiemanager actief lid van het managementteam van wonen en revalidatie Zorgbalans breed en legt verantwoording af aan de directeur van wonen en revalidatie. Het MT van wonen en revalidatie bestaat uit 14 locatiemanagers, de financieel adviseur en de HR adviseur.
Je bent verantwoordelijk voor- en stuurt op afgesproken resultaten en zorgt dat de bedrijfsvoering op orde is. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het organisatiebeleid. De locatie manager heeft de komende tijd enkele belangrijke opdrachten;

 • Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering
 • Doelgroepen en expertises verder ontwikkelen.
 • Netwerk op- en uitbouwen Zorgbalans-breed en met ketenpartners
 • Het goed implementeren en verder versterken van het leerhuisproject.

Naast bovenstaande opdrachten draagt de locatiemanager bij aan - en is verantwoordelijk voor:

 • Het bewaken van de balans tussen wonen, leefplezier en zorg;
 • De verdere ontwikkeling van de kennis van de drie boven genoemde doelgroepen tot expertisecentrum;
 • Ondernemen en ontwikkelen; je vertaalt in- en externe ontwikkelingen m.b.t. innovatie, organisatieprocessen en bedrijfsmodellen naar voorstellen voor de koers van Velserduin.
 • De vertegenwoordiging van Zorgbalans bij relevante stakeholders.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol wat betreft de presentietheorie.
 • Het bestendigen van de zaken die goed lopen en daarnaast het verder ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers.
 • Het organiseren van de medezeggenschap met zowel bewoners als medewerkers.

Het Profiel

De toekomst van Zorgbalans vraagt om een bepaald type manager. Een stevige manager die strategisch en beleidsmatig sterk is, planmatig en gestructureerd werkt, duidelijkheid en rust brengt. Je bent een leidinggevende waar medewerkers voor willen werken. Daarnaast weet je veranderingsprocessen bij mensen en in de cultuur door te voeren. Presentie zit in je genen en je stimuleert het zelf oplossend vermogen in je team. Je staat voor je mensen, je bent toegankelijk en bereikbaar. Je brengt je eigen kleur en brengt de goede combinatie van zorg en zakelijk met je mee. Je bent een lid van het team maar bent ook bewust van je rol, taak en verantwoordelijkheid. Alle leidinggevenden staan dichtbij de praktijk en zijn daarmee direct leidinggevende van een aantal teams.
Je weet binnen de strakke lijnen en heldere kaders de ruimte te vinden om de visie van Zorgbalans nog verder uit te diepen en te implementeren. Je benut hierbij je eerdere ervaring en creëert iets nieuws als het van toegevoegde waarde is. Je hebt voldoende analytisch vermogen om kansen, mogelijkheden of knelpunten te signaleren. Je bezit leiderschapskwaliteiten en doorzettingsvermogen om verandertrajecten op effectieve manier vorm te geven.
Functie-eisen en kerncompetenties
Je hebt ervaring als integraal manager. Je bent een teamspeler en bedrijfsmatig sterk. Je ondersteunt de visie van presentie volledig en hebt een drive/passie om deze op een nog hoger niveau verder te brengen ten behoeve van de eigen locatie en Zorgbalansbreed. Ondernemerschap is je niet vreemd. Daarnaast ben je vaardig in het communiceren, verbinden, breng je structuur en duidelijkheid en ben je sterk in het begeleiden van veranderprocessen. Hierbij toon je lef en daadkracht, heb je geduld en doorzettingsvermogen en ben je integer, sensitief, vrolijk en heb je humor.
De volgende functie-eisen zijn van toepassing op deze managementrol;

 • relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau;
 • aanvullende bedrijfskundige en/of management opleiding;
 • meerjarig integrale managementervaring;
 • aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van zorg- en/of dienstverleningsconcepten;
 • ervaring in het aansturen en samenwerken van professionals;
 • verbindend vermogen;
 • transparant, open, helder en duidelijk.
 • besluitvaardig
 • belastbaar

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 65 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 5752,21 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8.33 % en vakantiegeld van 8%. Verder ontvang je een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden: Zorgbalans UIT&THUIS met gunstige regelingen voor gemak, gezondheid en ontspanning. Je kunt t/m 16 mei 2021 op de functie reageren via onze website (voorkeur Word documenten). Een online HFM assessment en referentencheck maken onderdeel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28887623. De vacature staat intern en extern tegelijk uit.


Deel deze pagina in uw netwerk