watze ingrid

Manager (32-36 uur) Scala Jeugdprofessionals 

Sluitingstermijn

Organisatie

Scala Jeugdprofessionals heeft als doel het leveren van professionals voor de jeugdhulp in de wijkteams in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze professionals werken vanuit de visie dat het vertrekpunt de vraag van het kind en het gezin is en zij handelen netwerkgericht en situationeel. Er zullen ca. 120 professionals in dienst komen. Scala is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze professionals. Leren en ontwikkelen is dan ook een belangrijke pijler van deze nieuwe organisatie. De professionals werken samen met anderen in wijkteams. De komende tijd is nauwe afstemming met de programmadirecteur van Mevis nodig om gezamenlijk vanuit de visie gestalte te geven aan beide nieuwe organisaties. Op dit moment is er een kwartiermaker a.i. aanwezig die bijdraagt aan de startfase van Scala.

Voor deze nieuwe organisatie, die per 1 januari operationeel moet zijn, zoeken we een manager die meehelpt om deze organisatie in basis neer te zetten en te bouwen en vervolgens de komende jaren door te ontwikkelen. Vind je het leuk om te pionieren, ben je bevlogen als het gaat om jeugdhulp in de wijk, dan is dit iets voor jou!

De context
Mevis is de naam van de nieuwe organisatie die wordt opgericht voor de uitvoering van de jeugdhulp vanaf 2023. In Mevis participeren Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. Met het MVS model streven de gemeenten ernaar om de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio te verbeteren. Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden, minder papierwerk hebben én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen. Mevis werkt straks met één budget.
Vanuit MEE Rotterdam Rijnmond wordt in dit verband de nieuwe organisatie Scala Jeugdprofessionals opgericht.

De Functie

Als eerste opdracht ga je samen met je collega er met volle vaart tegenaan, om ervoor te zorgen dat er op
1 januari 2023 voldoende professionals beschikbaar zijn voor de wijkteams en dat zij vanuit de visie kunnen denken en handelen. In de periode september tot januari ga je gesprekken voeren met alle professionals die vanuit andere organisaties over kunnen gaan naar Scala. Zij werken al in de wijkteams. Het belangrijkste is dat je gezamenlijk vanuit de visie gestalte geeft aan de manier van werken en zorgt voor de daarbij benodigde professionalisering. Je uitdaging daarbij wordt om deze medewerkers te binden aan de nieuwe organisatie en een community te gaan bouwen waarbij medewerkers enthousiast en trots zijn dat ze deel zijn van Scala Jeugdprofessionals. Ook ga je op zoek naar een adviseur Leren en Ontwikkelen en ga je samen met deze adviseur en de kwartiermaker de eerste schetsen maken van een professionaliseringsprogramma.

Na de feitelijke start januari 2023 zorg je dat je het netwerk goed onderhoudt, afstemt en afspraken maakt over de dienstverlening vanuit Scala. Je geeft heldere kaders aan de medewerkers en stimuleert hen om vanuit de visie en hun professionele autonomie te werken. Je zorgt er daarnaast voor dat Scala een ankerplaats wordt voor de professionals waar ze zich kunnen voeden en ontwikkelen. Een plek waar ze graag zijn, samen met hun collega’s. Je signaleert mogelijkheden en kansen om vernieuwende ontwikkelingen op te pakken en realiseert daarmee dat de organisatie een prominente rol in de regio speelt. Zodoende koppel je de inhoud aan de strategie van de organisatie om tot de meest professionele en maatschappelijk ondernemende dienstverleners te behoren.

Het Profiel

Voor deze dynamische functie zoeken we een daadkrachtige kandidaat met een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau en minimaal 5 jaar managementervaring. Je hebt generalistische kennis van het sociaal domein, waardoor je het overzicht hebt over het geheel aan aanbieders. Ervaring binnen de jeugdzorg en/of het werken met wijkteams is een pré. Evenals ervaring met ontwikkeling van professionals.
Je beschikt over het verbindend vermogen, zodat de netwerkpartners en collega’s graag met je samenwerken.

Dankzij je analytisch vermogen maak je onderbouwde en vooruitstrevende keuzes in de veelheid aan ontwikkelingen die je tegenkomt bij de start van een organisatie en stel je de juiste prioriteiten. Uiteraard ben je kostenbewust. Doordat je gestructureerd werkt, behoud je overzicht over de hoeveelheid en diversiteit aan contacten en gemaakte afspraken. De functie vraagt verder:

  • Ervaren manager die het leuk vindt te bouwen en ook zelf in ontwikkeling te blijven.
  • Kennis en ervaring in sociaal domein en/of zorg.
  • De visie omarmen en deze kunnen vertalen naar handelen.
  • Gericht op de ontwikkeling van medewerkers, en hier plezier aan beleven.
  • Ontwikkelingsgericht denken, niet alleen voor wat betreft medewerkers maar de totale organisatie.
  • Durf en lef, ondernemend en volhardend.
  • Op koers blijven en pragmatisch omgaan met vragen en problemen onderweg.

Kortom, houd je van opbouwen en ontwikkelen, dan kun je hier je energie kwijt en zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO Sociaal Werk tot maximaal € 5.946,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur), met 2% stijging per januari 2023. De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,33% eindejaarsuitkering en een loopbaanbudget). Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 28 juli 2022 via onze website.
Voor vragen kun je terecht bij Francine van Rosmalen van Bosman & Vos; fvanrosmalen@bosmanvos.nl of via mobiel nummer 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk