marike

Manager Bedrijfsvoering (32-36 uur) Inovum

Organisatie

Inovum is een mooie zorgorganisatie in een unieke regio die als doel heeft de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Een mooie en stevige organisatie waar cliënten of bewoners bewust voor kiezen en mensen graag werken. Een organisatie met lef en die zich durft te onderscheiden. Inovum biedt wat mensen nodig hebben: dat varieert van zorg thuis tot hoog complexe zorg in één van de locaties. Er is grote betrokkenheid en professionaliteit bij de 580 medewerkers en zo’n 330 vrijwilligers die zich vooral richten op de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners en cliënten en hun naasten. De zorg is gefundeerd op liefdevolle aandacht, vakmanschap en eigen regie. Inovum voert dienstverlening uit voor de regio’s Hilversum en Wijdemeren. Het is een gezonde financiële organisatie met als kenmerken kleinschaligheid, pragmatisme en innovatie. De kernwaarden van Inovum zijn: eigen regie, liefdevol en samen.
Inovum heeft een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg, en behandeling. Ze biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg. Ze levert zorg op drie locaties aan mensen met dementie, bewoners met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en bieden tijdelijke zorg aan mensen die herstellen en revalideren. De omzet bedraagt € 28 miljoen (WLZ, WMO en de ZVW).  Inovum heeft ambitieuze doelstellingen. Het is een zorgorganisatie met MKB achtige trekken, merkbaar in de werkwijze en persoonlijke relaties met elkaar.

De Functie

De stafdienst bedrijfsvoering speelt een belangrijke rol in het gezond houden van de organisatie en deze toekomstbestendig, wendbaar, innovatief, en flexibel te houden. Als manager bedrijfsvoering geef je direct leiding aan de medewerkers van de stafdienst bedrijfsvoering. De afdelingen die vallen onder bedrijfsvoering zijn finance en control, HR, ICT, , facilitair en huisvesting. Je geeft direct en hiërarchisch leiding aan de managers van de stafafdelingen en indirect aan alle medewerkers binnen de dienst Bedrijfsvoering (ca. 30 medewerkers). Je bent de verbindende schakel voor de bedrijfsvoering en de sparringpartner op dit vlak voor de bestuurder en de locatiemanagers, de manager extramuraal en de manager behandeling. Je bent een klankbord voor de leidinggevenden en overige professionals. Je stimuleert meer eigenaarschap bij medewerkers. Je werkt op basis van gelijkwaardigheid en maakt gebruik van ieders kennis en talenten. Je ontvangt leiding van de bestuurder.  
Als manager bedrijfsvoering draag je zorg voor het behalen van de afgesproken resultaten op financieel gebied en een effectief en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering. Je stuurt en faciliteert de medewerkers van het centraal bureau en adviseert de bestuurder. Je bent gespreks- en sparringpartner en je bent, als lid van het managementteam, mede bepalend in de koers, positie en strategisch beleid van de organisatie. Je vertaalt de strategie en het meerjarenplan in een proactieve en efficiënte bedrijfsvoering die er voor zorgt dat medewerkers optimaal hun werk kunnen uitvoeren.  
Voor de komende periode liggen er o.a. de volgende uitdagingen voor de nieuwe manager bedrijfsvoering:  
HR en technologie zijn de komende jaren de speerpunten van de organisatie en van essentieel belang voor een toekomstbestendige organisatie.
Recent is er een nieuwe strategie geformuleerd die verder geïmplementeerd moet worden. Inovum is gebaat bij een dienend, klantgericht, ondersteunend besturingsmodel.  Daarom heeft Inovum in haar strategie opgenomen dat alle processen dienend zijn aan het contact tussen bewoner/cliënt en de collega. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering processen; die moeten ondersteunend zijn aan het primair proces. De opdracht van de manager bedrijfsvoering is om deze beweging vorm te geven, te vertalen naar een nieuwe verbinding tussen het primair proces en de ondersteuning en deze beweging te stimuleren en te bewaken.
Daarnaast liggen er uitdagingen op korte termijn op het gebied van een complex vastgoed dossier, huisvesting en facilitair.

Het Profiel

Je beschikt over een WO opleiding, zo nodig aangevuld met een bedrijfskundige- en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring en ervaring met veranderprocessen. Sector ervaring is een pre. Je bent een generalist en je bent analytisch sterk. Je hebt aantoonbare resultaten geboekt bij het optimaliseren van bedrijfsvoering en je hebt sterke affiniteit met financiën, ICT en facilitaire zaken.  
Je bent een mensgerichte en inspirerende manager. Je beschikt over natuurlijk leiderschap en bezit de competenties om samen met je teams veranderingen door te voeren, een efficiëntieslag te maken en het dienend werken tot een succes te maken. Je ziet het als een uitdaging om de professionals in de stafdienst te coachen en ze optimaal gebruik te laten maken van hun talenten en capaciteiten. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en weet wanneer je los moet laten en meer moet sturen. Je geeft je team aandacht, stimuleert de samenwerking en faciliteert ze om afgesproken resultaten te behalen. Je verbindt, spart, duwt, trekt, signaleert en spreekt aan.  
De schaalgrootte van Inovum en daarmee ook de breedte van je functie vind je aantrekkelijk. Je bent zowel pragmatisch als strategisch, hands-on en op alle terreinen aanspreekbaar. Je bent in staat om groot te denken maar ook om in kleine stapjes te verbeteren. In jouw communicatie ben je helder en doortastend. Je haalt de vraag op bij jouw klanten binnen de organisatie en bij externe opdrachtgevers zoals de gemeenten Hilversum en Wijdemeren en verscheidene ketenpartners. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en de rest van de organisatie. Aan de ene kant heb je lef, ben je wendbaar en flexibel maar ook creatief en innovatief. Daarom kun je niet alleen handelen naar de letter maar ook naar de geest van de wet. Aan de andere kant breng je ook rust en een overstijgende visie. Je bent iemand die de regie neemt en projecten snel eigen maakt. Je verwerft en verspreidt expertise. Je bent een stevige persoonlijkheid, durft positie in te nemen en nee te zeggen, zonder de verbinding te verliezen en je bent politiek vaardig.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal FWG 75 van de CAO VVT en het salaris bedraagt maximaal € 7.870,99 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%. Verder is er een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
De intakegesprekken worden vanuit ons bureau via beeldbellen gevoerd vanaf 25 mei. De 1e gespreksronde bij Inovum vinden plaats in de week van 1 juni, de 2e ronde is in de  week van 8 juni. Een (case-) assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl of telefonisch 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk