Watze met & teken
  • Manager Bedrijfsvoering (32 uur) Catharina thuis op Voorne, standplaats Rockanje

Manager Bedrijfsvoering (32 uur) Catharina thuis op Voorne, standplaats Rockanje

Organisatie

Catharina, thuis op Voorne is een zorg- en welzijnsorganisatie van middelgrote omvang met haar wortels in Brielle. De historie van Catharina gaat terug tot 1293, toen het Catharina Gasthuis in Brielle werd gesticht. Catharina biedt op meerdere locaties een samenhangend assortiment van zorg- en welzijnsproducten, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van senioren in de gemeenten Oostvoorne, Rockanje, Brielle en binnenkort ook in Hellevoetsluis. Catharina doet dit met een kwalitatief aansprekend en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Dit verblijf kan kortdurend of langdurend zijn. Circa 300 medewerkers hechten aan de menselijke maat en korte lijnen. Binnen Catharina werkt men kleinschalig, is men flexibel en maatschappelijk verbonden. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers rechtstreeks verbonden aan Catharina of zetten zich vanuit een regionale vrijwilligersorganisatie in voor de cliënten van Catharina.
Catharina, thuis op Voorne richt zich op inhoudelijke vernieuwing van de zorg en verdere professionalisering van de verpleeghuiszorg. Ook heeft Catharina ambitie om te groeien. Om dit te realiseren is heel recent een nieuwe locatie geopend in Brielle met 45 senioren appartementen en 28 PG plaatsen en het Catharina Gasthuis wordt gerenoveerd. Op één van de locaties zijn leefcirkels ingericht om een betere omgeving voor bewoners met dementie te realiseren. In Hellevoetsluis wordt in ieder geval één nieuwe locatie gebouwd. Het doel is hierbij om het aantal verpleeghuisplekken uit te breiden en een omzetgroei van € 17 naar € 25 miljoen op jaarbasis te realiseren. Uiteraard spelen ook voor Catharina de problemen op de arbeidsmarkt een rol. Catharina ziet mogelijkheden op het gebied van zorgvernieuwing, -innovatie en eHealth.
De missie, visie en ambitie van Catharina zijn herijkt. Hierbij zijn een nieuwe toekomstbestendige besturingsfilosofie en organiseerprincipes beschreven. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan professionalisering, optimalisering van processen en efficiënt en effectief werken. Dit is onderdeel van het Kwaliteitsprogramma dat wordt uitgevoerd in de jaren 2020-2022. De cliënt en zijn/haar naasten staan te allen tijde centraal binnen de zorg- en dienstverlening en daarmee binnen de hele organisatie.
Hierbij werkt Catharina methodisch volgens Prezo waarin systematisch en planmatig wordt gewerkt aan kwaliteit op basis van de PDCA-methodiek. Om alle (toekomstige) collega’s in het primaire proces (en daarmee de cliënt) optimaal te ondersteunen wordt de ontwikkeling ingezet naar een Service Bureau Catharina. Door deze verandering, de groei van de organisatie en de te verwachten groei in de nabije toekomst, heeft Catharina ervoor gekozen om de functie van manager Bedrijfsvoering te creëren. Catharina zoekt voor deze nieuwe functie binnen haar organisatie iemand die, samen met de medewerkers, de ondersteunende dienst door ontwikkelt naar een optimaal werkend servicebureau.

De Functie

De ondersteunende dienst speelt een belangrijke rol in het gezond houden van de organisatie en deze toekomstbestendig, wendbaar, innovatief en flexibel te organiseren. In deze nieuwe rol van manager Bedrijfsvoering geef je direct leiding aan de medewerkers van deze dienst. De afdelingen die vallen onder bedrijfsvoering zijn de financiële administratie, de cliënt administratie, ICT, facilitair en huisvesting, de Catharina Academie, de coördinator flexpool en zorgadvies, de receptie en het secretariaat. Je geeft direct en hiërarchisch leiding aan de medewerkers van deze ondersteunende diensten (ca. 25 medewerkers). Je bent de verbindende schakel voor de bedrijfsvoering en de sparringpartner op dit vlak voor de bestuurder en de zorgmanagers. Je stimuleert meer eigenaarschap bij medewerkers. Je werkt op basis van gelijkwaardigheid en maakt gebruik van ieders kennis en talenten. Je bent lid van het managementteam samen met de Controller, de 2 Zorgmanagers, de Bestuurssecretaris en de Senior HR adviseur. Je ontvangt leiding van de Bestuurder.
Als manager Bedrijfsvoering draag je zorg voor het behalen van de afgesproken resultaten op financieel gebied en een effectief en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering. Je bent gespreks- en sparringpartner en je bent, als lid van het managementteam, medebepalend in de koers, de positie en het strategisch beleid van de organisatie. Je vertaalt de strategie en het meerjarenplan in een proactieve en efficiënte bedrijfsvoering, waardoor medewerkers optimaal hun werk kunnen uitvoeren.
Voor de komende periode liggen er o.a. de volgende uitdagingen voor de nieuwe manager Bedrijfsvoering:

  • Het - samen met de medewerkers van de ondersteunende diensten - inrichten en opzetten van een klantvriendelijk service bureau.
  • Het verbeteren van alle processen rondom de ondersteunende diensten en verbinding maken van de processen met het primair proces en de vastlegging daarvan. Een slag maken naar methodisch en planmatig werken.
  • De innovatie rondom eHealth en het procesmatig begeleiden van de inzet van adequate ICT-applicaties.

Het Profiel

Je beschikt over een HBO/WO-opleiding, zo nodig aangevuld met een bedrijfskundige- en/of facilitaire opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en ervaring met veranderprocessen. Ervaring in de sector is een pre maar niet noodzakelijk. Je bent een generalist en je bent analytisch sterk. Je hebt aantoonbare resultaten geboekt bij het optimaliseren van bedrijfsvoering en je hebt sterke affiniteit met financiën, ICT en facility management. Je bent een bruggenbouwer tussen bedrijfsvoering en het primair proces.
Je bent een mensgerichte, dienstverlenende en een inspirerende manager. Je beschikt over natuurlijk leiderschap en bezit de competenties om samen met je teams veranderingen door te voeren, een efficiëntieslag te maken en het dienend werken tot een succes te maken. Je bent ondernemend en proactief en je hebt een mooie combinatie van zorg en zakelijkheid. Je staat voor je team en je bent communicatief duidelijk en helder. Je ziet het als een uitdaging om de professionals in de ondersteunende dienst te coachen en ze optimaal gebruik te laten maken van hun talenten en capaciteiten. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en weet wanneer je los moet laten en meer moet sturen. Je geeft je team aandacht, stimuleert de samenwerking en faciliteert medewerkers om afgesproken resultaten te behalen. Je verbindt, spart, duwt, trekt, signaleert en spreekt aan.
De schaalgrootte van Catharina en daarmee ook de breedte van je functie vind je aantrekkelijk. Je bent zowel pragmatisch als strategisch, hands-on en op alle terreinen aanspreekbaar. Je bent in staat om groot te denken maar ook om in kleine stapjes te verbeteren. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en de rest van de organisatie. Aan de ene kant heb je lef, ben je wendbaar en flexibel maar ook creatief en innovatief. Aan de andere kant werk je methodisch en ben je een ster in zaken implementeren en borgen. Je bent iemand die de regie neemt en projecten snel eigen maakt.


Deel deze pagina in uw netwerk