ingrid
  • Manager Bedrijfsvoering, financieel profiel, De Sociale Maatschap (32 uur)

Manager Bedrijfsvoering, financieel profiel, De Sociale Maatschap (32 uur)

Sluitingstermijn

Organisatie

De Sociale Maatschap is een grote partner binnen het sociaal domein in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de stichtingen Buurtteam Amsterdam (Noord en Zuid), Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind.

De dienstverlening is op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. De professionals bij De Sociale Maatschap doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken zij samen met anderen en vervullen zij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag. De Sociale Maatschap is een innovatieve organisatie die continu verbeteren, ten behoeve van de Amsterdammers, als leidraad hanteert. Dat geldt ook voor de interne organisatie, waardoor de samenstelling van het MT straks bestaat uit 3 lijnmanagers, de manager bedrijfsvoering en de directeur-bestuurder. In het afgelopen jaar is de organisatie gegroeid naar 300 medewerkers en een omzet van ruim €16 miljoen. De Sociale Maatschap is koploper in het genereren en analyseren van data en willen zich hier nog meer op profileren. Hiermee zorgt de Sociale Maatschap dat ze niet alleen voor zichzelf maar voor Amsterdam de kennisbank is van maatschappelijke ontwikkelingen en kan ze een gerichte voorspellende waarde leveren. De huidige manager bedrijfsvoering gaat zich hierop richten. In verband met deze interne verschuiving ontstaat de vacature van manager bedrijfsvoering en zijn we op zoek naar een stevige manager met een financieel profiel en een sociaal hart.

De Functie

Als manager Bedrijfsvoering ben je de rechterhand van de directeur-bestuurder. Je primaire focus ligt op het op orde houden van de financiële situatie van de organisatie en het optimaliseren van de diverse financiële facilitaire en HR-werkprocessen. Dat is op zich al een hele kunst, want vanuit de organisatie is ontwikkeling en innovatie een vast onderwerp op de agenda. Bovendien moet je zorgen dat de processen aan blijven sluiten bij de wijzigingen vanuit de gemeente. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor personeel, huisvesting, samenwerking en verantwoording. Van groot belang is dus dat je overzicht hebt en houdt over de samenhang tussen de diverse werkprocessen en de mogelijke effecten van kansen en ideeën.
Je werkt integraal samen met de manager Werk Participatie & Inkomen, de manager Buurtteams, de manager Sociale Basis, HR-adviseur, bestuurssecretaris en de Data Specialist. Daarnaast ben je samen met de inhoudelijke portefeuillehouders, gesprekspartner voor de accounthouders van de Gemeente Amsterdam en de stadsdelen Noord en Zuid van de gemeente Amsterdam.
Uiteraard zorg je voor de uitvoering van de planning & control-cyclus over de volle breedte, stel je de AO-procedures op en borg je de IC. Daarnaast stel je de conceptbegroting en concept-jaarrekening op en maak je maandelijkse financiële rapportages. Er wordt gebruik gemaakt van een externe controller. Je bent aanspreekpunt voor de accountants bij de interim en jaarrekening controle.
Je geeft leiding en sturing aan bijna 20 medewerkers, verdeeld over het secretariaat (incl. telefonistes, breidt uit naar in totaal 4), de administratieve organisatie (financiën (2), HR-administratie (4), vrijwilligers (nu 2)), en de afdelingen facilitair (5) en ICT (1). Als MT lid ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de strategische koers van De Sociale Maatschap. Je bereidt rapportages voor, voor de auditcommissie en adviseert de directeur-bestuurder en de managers.
Kortom: je bent een kanjer in het genereren van cijfers en het vertalen ervan naar de ontwikkelingen, zodat iedereen blind kan vertrouwen op je bevindingen.

Het Profiel

Je bent een stevige persoonlijkheid met ervaring als manager bedrijfsvoering, die het verschil wil maken in het sociaal domein. Je hoeft de sector nog niet te kennen, maar bent in staat om aan te sluiten bij de drive en de taal. Je wilt en kunt meedenken en -gaan in het ondernemerschap van de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen zijn voor jou het aantrekkelijke in een organisatie en functie en je weet uit ervaring dat je goed in staat bent op een rijdende trein te springen. Ook als de haltes nog niet allemaal duidelijk zijn. Je bent in staat om constructief mee te denken en bij te dragen aan een gefundeerd besluit.
Je hebt overzicht, stuurt op kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en kunt actuele management (sturings)informatie omzetten in bruikbare managementrapportages. Dankzij je analytische blik weet je cijfers te vertalen naar het primaire proces. Hierdoor signaleer en adviseer je waar bijgestuurd moet worden op zowel de korte als de langere termijneffecten. Dat betekent dat je ook de samenhang tussen processen ziet en dus een bredere blik hebt dan alleen financiën.
Je bent zichtbaar en benaderbaar en vindt het vanzelfsprekend om op kantoor en daarbuiten de mensen op te zoeken. Je schakelt makkelijk tussen diverse niveaus.
Verder is op jou van toepassing:

  • Hbo+/Academisch werk- en denkniveau op bedrijfseconomisch/financieel-administratief gebied
  • Minimaal 5 jaar managementervaring
  • Kennis van modern financieel beleid, het inrichten en toepassen van een eigentijdse P&C-cyclus, AO/IC methodieken, kwaliteitssystemen, belangrijke softwarepakketten, huisvesting
  • Warm zakelijk
  • Verbindend
  • Gedreven
  • Constructief en transparant
  • Resultaat- en samenwerkingsgericht
  • Anticiperend

Kortom: ben je toe aan een pittige baan bij een prachtige organisatie en wil je werken waar je het verschil kunt maken vanuit bedrijfsvoering? Dan zien we je reactie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het salaris is, afhankelijk van je ervaring conform CAO Sociaal Werk, schaal 12, maximaal € 5.801,=. De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je pensioenopbouw loopt via Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met in principe uitzicht op een vast dienstverband.
Reacties zijn tot 11 oktober 2021 welkom via onze website. De intakegesprekken bij Bosman & Vos (online of in Rijswijk) starten op 6 oktober. De eerste gesprekken bij de Sociale Maatschap vinden plaats op 20 oktober tussen 13.00-17.00 uur, de tweede gespreksronde is op 25 oktober tussen 13.00-17.00 uur.
Een (case)assessment en referentencheck maken onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie en de procedure kun je verkrijgen via fvanrosmalen@bosmanvos.nl of 06-41903994.


Deel deze pagina in uw netwerk