• Manager Bedrijfsvoering, met HR-profiel (32-36 uur) MEE Rotterdam Rijnmond

Manager Bedrijfsvoering, met HR-profiel (32-36 uur) MEE Rotterdam Rijnmond

Sluitingstermijn

Organisatie

MEE Rotterdam Rijnmond, verder te noemen MEE RR streeft ernaar om de meest kwetsbare mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving. De organisatie is er voor iedereen die, als gevolg van een chronische ziekte of een beperking op lichamelijk, verstandelijk of cognitief gebied, te maken heeft met complexe vraagstukken of problemen ondervindt met zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. De professionals van MEE RR geven informatie, advies en ondersteuning aan de cliënten, veelal als onderdeel van een sociaal wijkteam.
Bij MEE RR zijn ruim 230 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt meer dan € 14 miljoen. De individuele ondersteuning, uitgevoerd in sociale wijkteams onder aansturing van de gemeente, bedraagt ongeveer 70% van de omzet. De overige 30% behelst schoolmaatschappelijk werk en projecten op het gebied van arbeid, sport en zelfstandig reizen. Daarnaast speelt MEE RR een proactieve rol bij het signaleren van relevante ontwikkelingen en schept voorwaarden voor maatschappelijke activering en integratie o.a. door middel van het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken. MEE RR werkt in Rotterdam en de zeven gemeenten er omheen: Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ze werkt actief en nauw samen met ketenpartners om haar missie te realiseren en maakt deel uit van de landelijk dekkende coöperatie MEE NL.
Sinds het werken in sociale wijkteams en de transitie in financiering naar de WMO en de jeugdwet, is het werkproces drastisch veranderd. Waar voorheen het kernproces het organiseren van de cliëntondersteuning en registratie was, is het nu P&O. Medewerkers in sociale wijkteams voelen niet altijd meer de directe verbinding met MEE RR en ook de manier van begeleiden is veranderd. Het verloop is bovendien hoog. Dat betekent dat er van management en ondersteunende diensten iets anders verwacht wordt dan voorheen. Recent is een meerjaren HRM strategie vastgesteld gericht op expertiseontwikkeling van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en de lerende organisatie. Implementatie van deze strategie kan alleen in samenhang met de overige bedrijfsvoeringsonderdelen. De organisatie moet wendbaarder zijn en de processen en systemen moeten hier beter op aansluiten. Om dit in goede banen te leiden is besloten de nieuwe functie van manager bedrijfsvoering toe te voegen aan het MT.

De Functie

De afdeling bedrijfsvoering van MEE RR staat voor de uitdaging de bedrijfsprocessen beter aan te laten sluiten bij de vraag van de (interne) klant. Alle onderdelen van bedrijfsvoering moeten integraal aan elkaar verbonden zijn om optimale dienstverlening te leveren. Het accent en de start ligt bij de processen van P&O. Als manager bedrijfsvoering ben je samen met je team verantwoordelijk voor het realiseren van deze opdracht en het vraagt een verandering en professionalisering op systemen, structuren en gedrag. Je ontwikkelt beleid en richt het P&O proces zodanig in dat er efficiënt gewerkt kan worden. Actuele onderwerpen zijn thuiswerken, inrichting ICT systemen, ziekteverzuim, verbeteren stuurinformatie, de arbeidsmarkt, binden en boeien van medewerkers. De dynamiek van aanbestedingen met meer en minder personeel, verantwoording aan de gemeentes en samenwerking met andere partijen vraagt om een goede inrichting van het totaal aan ondersteunende diensten. Efficiency, vraag gestuurd werken op afstand en flexibiliteit zijn van groot belang, want het primair proces moet niet alleen goed ondersteund worden, maar ook de groep zijn waar het geld ten goede komt. Bovendien bepaalt de dynamiek van de omgeving ook de snelheid en diversiteit van nieuwe of andere vormen van dienstverlening. 
Het team waar je leiding aan geeft bestaat uit 12 medewerkers: 2 medewerkers communicatie, waarvan één senior, 2 medewerkers voor de financiële en salarisadministratie, 3 medewerkers P&O, 3 medewerkers ICT, waarvan één senior en 2 medewerkers secretariaat waarvan één senior.
Je werkt op onderdelen nauw samen met de controller en vormt samen met de inhoudelijk managers en de directeur-bestuurder het MT. Als MT lid ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de strategische koers van MEE RR.
Kortom: een stevige opdracht om in een dynamische omgeving niet alleen goed werkgeverschap invulling te geven, maar waar ook verantwoording efficiënt gebeurt.

Het Profiel

We zoeken voor deze positie iemand met ruime ervaring als manager P&O, maar met een bredere kijk op bedrijfsvoering en ervaring of grote affiniteit met de inrichting van bedrijfsprocessen en ICT. Je hebt 5 tot 10 jaar managementervaring en bij voorkeur kennis van en ervaring met de detacheringsdynamiek (binden en boeien op afstand). Het helpt als je bekend met de drive en bevlogenheid van medewerkers binnen het sociaal domein. Je schakelt snel met je medewerkers over aanpassingen als gevolg van veranderingen in de buitenwereld. Tegelijk bouw je tijd en ruimte in om veranderingen door te voeren en daaraan vast te houden.
Je bent een stevige persoonlijkheid die plezier heeft in en ervaring heeft met het inrichten van de bedrijfsvoering. Je laat je informeren en stemt af met de mensen uit het primair proces en bent in staat om werkprocessen zodanig in te richten dat de samenhang duidelijk wordt. Dat betekent dat je overzicht hebt, strategisch kan denken en autonoom durft te zijn. Je stuurt op hoofdlijnen en geeft ruimte aan je medewerkers hun vak uit te oefenen. Je bent duidelijk over verwachtingen en resultaten en werkt op basis van vertrouwen. Je herkent je in deze competenties:

  • Analytisch inzicht
  • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met verschillende belangen en perspectieven
  • Verbindend vermogen
  • Proactief
  • Veranderingsgerichtheid
  • Organisatie- en implementatiekracht
  • Positief

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg en het salaris bedraagt maximaal
€ 5.648,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,33% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom tot en met 10 oktober 2021.
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 11 oktober. De selectiegesprekken bij MEE RR vinden plaats op 21 oktober, het gesprek met de adviescommissie is op 22 oktober. Een (case) assessment is in de week van 25 oktober. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk