marike
 • Manager Dementie in de Buurt Combiwel Buurtwerk (24 uur) Amsterdam

Manager Dementie in de Buurt Combiwel Buurtwerk (24 uur) Amsterdam

Organisatie

Combiwel Buurtwerk staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. Een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en bewoners kunnen terugvallen op een netwerk. Mensen zien meer naar elkaar om en brengen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen. We werken als katalysator voor iedereen in de stad die zich actief wil inzetten om de buurt socialer en energierijker te maken, met speciale aandacht voor kwetsbaren, jeugdigen en eenzamen. Dat doen we door samen te brengen, te enthousiasmeren en te faciliteren. Buurtwerkers jagen aan, buurtbewoners zijn eigenaar van de initiatieven die hieruit voorkomen. Zo streven wij bij Buurtwerk naar duurzame oplossingen die passen bij een buurt of buurtonderdeel.
Combiwel Buurtwerk werkt volgens de gedachte 'Doen Wat Werkt'. Ze werkt volgens methodieken en interventies die bewezen effectief zijn: evidence of practice based. Daartoe is er op gebied van dementie nauwe samenwerking Amsterdam UMC  en andere kennisinstituten en nemen ze deel aan verschillende onderzoeken.
Combiwel Buurtwerk is daarmee specialist in sociale interventies. Zij bereikt dit door het faciliteren van actief burgerschap en het ondersteunen van georganiseerde activiteiten voor en door bewoners. Als katalysator in de buurt stimuleert Combiwel Buurtwerk mensen om elkaar te zien, verbintenissen aan te gaan, energie te ontwikkelen en stappen te zetten. De basisdienstverlening bestaat uit buurtwerk, brede talentontwikkeling, sportstimulering, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en dagbesteding dementie. Deze laatste twee worden geleverd in 3 ontmoetingscentra in Zuid en Noord (Amsterdamse OntmoetingsCentra, AOC). Combiwel bouwt mee aan een dementievriendelijke samenleving en neemt actief deel in de bestaande dementienetwerken. Ze levert een actieve bijdrage bij de totstandkoming en uitvoering van verbeterplannen om een dementievriendelijke sociale en fysieke omgeving te creëren.
De AOC zijn een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Door de aandacht en activiteiten in de AOC kunnen deelnemers langer zelfstandig blijven wonen, wordt er minder een beroep gedaan op eerste- en tweedelijns gezondheidszorg of op andere vormen van opvang of hulpverlening. Van belang is ook dat de centra gebruik maken van de inzet van veel vrijwilligers en gehuisvest zijn in bestaande voorzieningen in de wijk. De expert-kennis van het AOC vormt een vliegwiel voor het creëren van een laagdrempelige inloop in de wijken.
Combiwel heeft de ambitie om het aantal AOC’s en zogenoemde inlooplocaties verder uit te breiden. Daarnaast wordt er vanuit de expertkennis  ingezet op verdere ontwikkeling ‘ontmoetingscentra 3.0’ waarbij aandacht besteed wordt aan de koppeling van drie vormen van ‘ondersteuning op maat’: DemenTalent, Dementelcoach en STAR-educatie. Deze ontwikkelingen en de aankomende pensionering van de huidige teamleider in Zuid is aanleiding om de structuur te wijzigen. Vandaar dat we een manager zoeken die verantwoordelijk wordt voor de groei van het aanbod op gebied van dementie. 

De Functie

Je realiseert groei van het aantal locaties, creëert nog meer samenwerking met culturele-, sport en andere organisaties met als resultaat een stevige positie van de ontmoetingscentra. Je doelgroep zijn zowel de mensen met beginnende dementie als de mantelzorgers. Je richt je dan ook op beiden voor zowel potentiële deelnemers als samenwerkingspartners, zoals DEM (een platform waarop laagdrempelige dementievriendelijke dagbesteding op diverse plekken in de wijk komt te staan. Het aanbod komt van culturele instellingen en (sociaal) ondernemers op gebied van natuur, sport en ontmoeten. Amsterdammers met dementie en hun mantelzorgers kunnen zich hier aanmelden en komen hiermee eerder in beeld. Je faciliteert aanbieders in de vorm van training en door de inzet van vrijwilligers.)
Doordat je de organisatie en de expertise stevig profileert kan niemand om de Combiwel heen.
Je start met de huidige 15 medewerkers, maar doordat je de zichtbaarheid en het netwerk vergroot is er sprake van aantrekkingskracht en neemt het aantal medewerkers en vrijwilligers toe. Uiteraard zorg je dat de resultaten afgestemd zijn op de opdracht van de gemeente of het stadsdeel. Momenteel is er ongeveer € 8 ton ter beschikking, maar met de inzet op de nieuwe aanbesteding zorg je dat dit toeneemt. De medewerkers werken nu nog in aparte teams binnen de stadsdelen Noord en Zuid, maar het is de bedoeling dat er meer saamhorigheid en samenwerking komt. Hier maak je je sterk voor.

 • In gezamenlijkheid met medewerkers en de partners in het veld initieer je nieuwe ontwikkelingen en zorg je dat de drie ontmoetingscentra nog steviger op de kaart staan en in aantal groeien. Dat betekent dat je medewerkers stimuleert hun deskundigheid uit te breiden en zich te profileren.
 • In het kader van de organisatieontwikkeling naar samensturing, geef je medewerkers zeggenschap en ruimte. Je zorgt dat zij hun werk optimaal kunnen doen, hun ideeën kwijt kunnen en hun weg naar de opdrachtgever weten te vinden. Dat betekent dat je weet waar je medewerkers behoefte aan hebben, welke ondersteuning nodig is en waar hun talenten liggen. Het resultaat is dat er een team staat dat nog professioneler en zelfstandig werkt.
 • Je initieert nieuwe samenwerkingsverbanden en stimuleert nieuwe projecten. Indien nodig, begeleid je medewerkers in het opstellen van projectplannen en bewaak je dat de registratie goed gebeurt, zodat de verantwoording naar de opdrachtgever helder is. Naast projecten zijn er de uitvoeringsplannen als gevolg van de aanbesteding, die volgend jaar opnieuw ingediend moet worden en die gezamenlijk leiden tot het jaarplan. Je brengt hier structuur in aan, zodat de planning en de resultaten gaandeweg gemonitord kunnen worden.
 • Extern onderhoud je de relaties met opdrachtgevers binnen de stadsdelen en met samenwerkingspartners en signaleer je waar mogelijkheden liggen. Dat varieert op alle gebieden van cultuur (zoals kunst, muziek, theater), tot sport en wetenschap. Intern stem je af met je collega-managers om samenhang in het stadsdeel te waarborgen en te ontdekken waar doelgroepen elkaar kunnen versterken. Vanuit het projectserviceteam krijg je ondersteuning op het gebied van financiën, HR, beleid, kwaliteit en communicatie.

Kortom, als je hart uitgaat naar mensen met dementie en ondernemerschap, dan zit je hier goed op je plek. Je legt verantwoording af aan de directeur Combiwel Buurtwerk.

Het Profiel

Je bent een netwerker pur sang en een inhoudelijk bevlogen leidinggevende. Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau (bijvoorbeeld SPV), aangevuld met een managementopleiding en meer dan 5 jaar managementervaring. Je hebt kennis van dementie en hecht grote waarde aan een maatschappij waar inclusie, ook voor mensen met dementie vanzelfsprekend is. Door je interesse in wetenschap en mensen draag je bij aan onderzoeksmogelijkheden en volg je de ontwikkelingen. Je hebt overzicht van de wijkwerkzaamheden, ziet kansen en bewaakt de financiën. Om de ontmoetingscentra stevig te positioneren en profileren weet je welke strategische en tactische stappen gezet moeten worden. Je inspireert om vooruit te kijken en initieert met een creatieve blik samenwerkingsverbanden. Je krijgt energie van en leeft voor nieuwe ontwikkelingen en hebt ambitie om voorop te lopen. Je zoekt de gemeenschappelijke belangen in het veld, bent zichtbaar, zowel extern als intern. Tussen extern en intern weet je de verbanden te leggen en faciliteer je medewerkers om contacten in het netwerk aan te gaan. Medewerkers begeleid je om hun talenten nog meer te benutten en uit te bouwen, zodat zij die talenten optimaal benutten naar de deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers. Je werkt toe naar een zo autonoom mogelijk werkend team en geniet van de groei van medewerkers en jezelf overbodig maken. Je bent kleurrijk en gedijt goed in de veelzijdig- en veelkleurigheid van de Amsterdammers. Je herkent jezelf in het onderstaande:

 • Verbindend
 • Daadkrachtig
 • Projectmatig werken
 • Goed in plannen en organiseren
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Mondeling en schriftelijk zeer vaardig

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal 10 van de cao sociaal werk met een maximaal salaris van € 4.712,= bruto per maand op fulltime basis (36 uur), 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
Je kunt t/m 2 april 2021 op de functie reageren (bij voorkeur middels Word documenten) via www.bosmanvos.nl/vacatures. De online intakegesprekken bij Bosman & Vos starten in de week van 29 maart. De selectie- en adviesgesprekken bij Combiwel vinden plaats in de week van 12 april. Een (case)assessment en het arbeidsvoorwaardengesprek zijn in de week van 19 april gepland. Een referentencheck maakt onderdeel uit van de procedure en je moet in het bezit zijn van een VOG. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail fvanrosmalen@bosmanvos.nl of telefonisch 070-3072980.


Deel deze pagina in uw netwerk