ingrid

Manager HR-bedrijfsvoering (36 uur) Zorgwaard Hoeksche Waard

Organisatie

Zorgwaard is een zorgaanbieder die vanuit 10 locaties in de Hoeksche Waard en vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard biedt. Daarmee wil ze waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk) van haar cliënt. Ze streeft naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoet ze aan de wensen van de cliënt. 
Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. Tien jaar geleden is de organisatie ontstaan uit een fusie. Zorgwaard heeft veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Hierdoor is het mogelijk dat iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht kan voor deskundige zorg en ondersteuning.  
Met ruim 1200 medewerkers en 1000 vrijwilligers bieden ze hoog complexe intramurale zorg, thuiszorg (wijkverpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg), GRZ, poliklinische activiteiten en welzijnsactiviteiten. Hoewel het accent nog steeds ligt op de intramurale zorg- en dienstverlening en thuiszorg, zijn ook de Wmo-thuiszorg en de paramedische eerstelijns zorg flink gegroeid de afgelopen jaren. Daarnaast zijn nieuwe vormen van dienstverlening geïntroduceerd, zoals de uitleen van hulpmiddelen, de opening van een thuiszorgwinkel, de Zorgwaard Pluspas, casemanagement dementie en de geriatrische revalidatiezorg. Dit alles op basis van ontwikkelingen in de markt en de kansen die dit biedt voor de organisatie en voor de Hoeksche Waard als geheel. De omzet bedraagt inclusief huisvesting circa € 48 miljoen per jaar en Zorgwaard is de grootste werkgever van de Hoeksche Waard.  
Zorgwaard heeft de ambitie om een multi-dienstverlener te zijn die vooral de verbinding in de samenleving wil maken tussen vraag en aanbod, waarbij zelfstandig wonen en eigen regie van klanten leidend is. Om dat te bereiken werkt Zorgwaard samen met een groot aantal organisaties. Zorgwaard is een financieel gezonde organisatie die dit jaar haar nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2025 vorm geeft. Dit plan borduurt voort op het plan 2015-2020, dat als thema 'terug naar de bedoeling' heeft. De problematiek op de arbeidsmarkt, cultuuraspecten van de (intramurale) ouderenzorg, persoonsgerichte zorg, zelforganisatie, zorginnovatie en eHealth en in- en externe samenwerking zijn thema’s waar Zorgwaard zich intensief mee bezig houdt. Dit alles maakt dat Zorgwaard volop in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor de invulling van de MT functies. Een aantal posities komt door pensionering de komende jaren vacant en zal opnieuw worden bekeken. Zo wordt binnenkort een hotelmanager aangetrokken die verantwoordelijk wordt voor services en horeca, alsook een manager ICT en innovatie. Ook de functie van manager bedrijfsvoering, die vanwege pre pensionering dit jaar vacant wordt, is afgezet tegen de uitdagingen van de toekomst. Dat heeft geresulteerd in een functie waarin de focus meer komt te liggen op organisatie ontwikkeling en strategisch HR.

De Functie

In deze functie, die zich continu ontwikkelt, ben je als manager HR-bedrijfsvoering integraal verantwoordelijk voor: Personeel en Organisatie, Opleiding en Ontwikkeling, Financiën, Planning en Control, Cliëntenadministratie, ICT (software en beleid), Marketing en Communicatie, Kwaliteit, Innovatie en het Secretariaat. Je stuurt de 40 professionals die werkzaam zijn bij de afdeling bedrijfsvoering rechtstreeks aan. Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve formatie en het verzuim en je bent de sparring partner van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen binnen de afdeling bedrijfsvoering.  
Je realiseert een meer gestructureerde en stevige verankering van en betere onderlinge samenhang tussen de diverse disciplines. Je herstructureert onderdelen als dat nodig is en zorgt voor goede borging. Je draagt in deze rol bij aan de strategische ontwikkelingen en vertaalt die samen met je teamleden naar de gevolgen voor de afdeling bedrijfsvoering. Je ontwikkelt een visie op strategisch HR beleid die bijdraagt aan de toekomstplannen van Zorgwaard, waarbij uiteraard de arbeidsmarktvraagstukken veel aandacht vragen. Zorgwaard werkt met een externe controller en het MT maakt de begroting. Ook buiten de organisatie ben je actief en je brengt best practices van buiten naar binnen en vice versa. Uiteraard maak je deel uit van het MT van Zorgwaard.   
Dit is een afwisselende rol door de breedte van de onderwerpen en de uitdagingen waar Zorgwaard voor staat. Het is een mooie functie voor een kandidaat die volwaardig lid wil zijn van een MT dat in de komende jaren volledig vernieuwd wordt én die het verschil wil maken in een toonaangevende, ondernemende en innovatieve zorgorganisatie.

Het Profiel

We komen graag in contact met, bij voorkeur academisch opgeleide, HR managers met bedrijfskundige kennis. Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van strategische organisatieverander- en ontwikkeltrajecten en je hebt minimaal 5 jaar management ervaring. Je hoeft niet uit de sector te komen maar we lezen wel graag terug waarom je hart klopt voor de zorg. Je hebt een visie op HR vraagstukken. Je hebt strategisch en analytisch inzicht en bent beleidsmatig sterk. Je ziet dwarsverbanden en samenhang en bent in staat om focus aan te brengen. Je bent een stevige, verbindende en coachende manager die als het moet directief en sturend kan zijn. Je schakelt soepel tussen de diverse beleidsterreinen. Je bent ondernemend en innovatief en je bent in staat om effectief om te gaan met ogenschijnlijk tegengestelde belangen en je weet hoe je mensen mee kunt krijgen bij veranderingen. We zoeken nadrukkelijk naar kandidaten die zich uitspreken, een andere mening durven te hebben en graag de constructieve discussie aangaan. De voorkeur gaat uit naar iemand met een goede pen die makkelijk stukken schrijft. Je herkent jezelf in deze competenties:

  • Leiderschap: je geeft veel ruimte, legt verantwoordelijkheden laag en spreekt medewerkers aan op hun eigen zelfstandigheid
  • Implementatiekracht en het talent om te borgen
  • Zelfstandigheid
  • Resultaatgericht
  • Samenwerken
  • Netwerker
  • Plannen en organiseren 

Kortom: een mooie uitdaging voor een ervaren HR manager met verstand van cijfers en gevoel voor mensen die wil bijdragen aan deze mooie zorgorganisatie in de Hoeksche Waard.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 70 van de CAO VVT. Het salaris is maximaal € 6.470,10 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Je CV met motivatie (voorkeur middels Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 26 februari 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de bestuurder.   
De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 2 maart. De gespreksrondes bij Zorgwaard vinden plaats in de week van 16 maart. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en vindt plaats in de week van 23 maart. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk